Povolení nebo zakázání odkazů a funkcí v podvodných e-mailech

Podvodná identifikace (anglicky „phishing“) je nebezpečná praktika, jejímž cílem je pomocí e-mailu vylákat z uživatele osobní údaje, například číslo bankovního účtu a heslo k němu. Podvodné zprávy obsahují nedůvěryhodné odkazy na falešné weby, které vyzývají k zadání osobních údajů. Tyto údaje zneužívají zločinci ke krádeži identity, peněz nebo obojího. Přečtěte si více o postupech při phishingu.

Rozlišení phishingové e-mailové zprávy od legitimního e-mailu může být složité, a proto funkce Filtr nevyžádané pošty aplikace Outlook vyhodnocuje každou příchozí zprávu a zkoumá, zda neobsahuje některé prvky běžné pro podvodné zprávy. K těmto prvkům patří nedůvěryhodné odkazy, obsah obvyklý pro tento typ zpráv nebo odeslání zprávy z falešné (zavádějící) adresy. V aplikaci Microsoft Outlook 2010 je nepřetržitě zapnuto rozpoznávání podezřelých zpráv, a to i v případě, kdy je vypnuto jiné filtrování nevyžádané pošty.

V tomto článku

Co se stane v aplikaci Outlook 2010 se zprávami považovanými za phishing?

Zapnutí zakázaných odkazů

Vypnutí automatického zakázání odkazů

Vypnutí upozornění na možné zavádějící adresy

Začátek stránky

Co se stane v aplikaci Outlook 2010 se zprávami považovanými za phishing?

Přijde-li zpráva považovaná za phishing, zpracuje se následujícím způsobem:

 • Pokud filtr nevyžádané pošty nepovažuje zprávu za nevyžádanou hromadnou poštu, ale považuje ji za phishing, je zpráva ponechána ve složce Doručená pošta. Avšak odkazy v ní budou zakázány a příkazy Odpovědět a Odpovědět všem budou nedostupné. Kromě toho budou v podezřelé zprávě zablokovány všechny přílohy.

 • Pokud filtr nevyžádané pošty považuje zprávu jak za nevyžádanou hromadnou poštu, tak i za phishing, je zpráva automaticky přesunuta do složky Nevyžádaná pošta. Všechny zprávy ve složce Nevyžádaná pošta jsou uloženy ve formátu prostého textu a všechny odkazy v nich jsou zakázány. Rovněž příkazy Odpovědět a Odpovědět všem jsou nedostupné a všechny přílohy zprávy jsou zablokovány.

 • Pokud filtr nevyžádané pošty považuje zprávu za nevyžádanou hromadnou poštu i za phishing, ale odesílatel (adresa@example.com) nebo doména (@example.com) jsou zařazeni v seznamu bezpečných odesílatelů, je zpráva ponechána ve složce Doručená pošta. Avšak všechny přílohy a odkazy ve zprávě budou zablokovány.

Informační panel ve zprávě popisuje kroky, které byly se zprávou provedeny.

Informační panel

Přesunutí podezřelých zpráv ze složky Nevyžádaná pošta

Podezřelou zprávu je možné přesunout zpět do složky Doručená pošta. V Podokno čtení nebo v otevřené zprávě klikněte na informační panel a potom klikněte na příkaz Přesunout do složky Doručená pošta.

Nabídka informačního panelu

 • Původní zpráva je obnovena, ale odkazy v ní obsažené zůstanou zakázány. Dále jsou nedostupné funkce Odpovědět a Odpovědět všem a všechny přílohy zprávy zůstanou zablokovány.

 • Jestliže filtr nevyžádané pošty považuje zprávu jak za nevyžádanou hromadnou poštu, tak i za phishing, ale vy s tím nesouhlasíte, otevřete složku Nevyžádaná pošta, klikněte pravým tlačítkem na zprávu a potom klikněte na příkaz Přidat odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů. Zpráva bude přesunuta do složky Doručená pošta. Zakázané odkazy zůstanou zakázány, ale obnoví se původní formát zprávy.

  Důležité : Jestliže přidáte odesílatele nebo doménu do seznamu bezpečných odesílatelů, filtr vyhodnotí všechny budoucí zprávy od daného uživatele nebo z dané domény, ale zprávy nebudou přesouvány do složky Nevyžádaná pošta. Doporučujeme, abyste adresy známých bank, společností vydávajících platební karty nebo provozovatelů elektronických obchodů do seznamu bezpečných odesílatelů nezahrnovali. Takovéto adresy jsou totiž autory podvodných e-mailů zneužívány nejčastěji.

Začátek stránky

Zapnutí zakázaných odkazů

Chcete-li povolit odkazy ve zprávě, proveďte následující kroky:

 1. V podokně čtení nebo v otevřené zprávě klikněte na text v informačním panelu v horní části zprávy.

 2. Klikněte na možnost Povolit odkazy a další funkce (nedoporučujeme).

Začátek stránky

Vypnutí automatického zakázání odkazů

 1. Na kartě Domů ve skupině Odstranit klikněte na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Na kartě Možnosti zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat odkazy a další funkce ve zprávách útoku phishing (doporučeno).

Poznámka : Pokud se v budoucnu rozhodnete toto políčko zaškrtnout, budou zakázány odkazy v těch předchozích zprávách, které filtr nevyžádané pošty vyhodnotil jako podezřelé.

Začátek stránky

Vypnutí upozornění na možné zavádějící adresy

 1. Na kartě Domů ve skupině Odstranit klikněte na tlačítko Nevyžádaná pošta a potom na příkaz Možnosti nevyžádané pošty.

 2. Na kartě Možnosti zrušte zaškrtnutí políčka Upozorňovat na podezřelé názvy domén v e-mailových adresách (doporučeno).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×