Povolení nebo zakázání odkazů a funkcí v podvodných e-mailech

Podvodná identifikace (anglicky „phishing“) je nebezpečná praktika, jejímž cílem je vylákat z uživatele osobní údaje, například číslo bankovního účtu a heslo k němu. Podvodné zprávy jsou často odesílány ze zavádějících e-mailových adres a obsahují nespolehlivé odkazy na falešné weby, které vás vyzývají k zadání osobních údajů. Tyto údaje zneužívají zločinci ke krádežím vaší identity či peněz nebo obojího. Přečtěte si další informace o podvodných postupech (phishing).

V tomto článku

Jak aplikace Microsoft Office Outlook 2007 rozpoznává podvodné zprávy

Jakým způsobem aplikace Office Outlook 2007 zpracovává podvodné zprávy?

Zapnutí zakázaných odkazů a funkcí ve zprávě

Ukončení zakazování odkazů a funkcí ve všech zprávách

Ukončení upozorňování na potenciálně falešné e-mailové adresy u všech zpráv

Jak aplikace Microsoft Office Outlook 2007 rozpoznává podvodné zprávy

Rozlišení podvodné e-mailové zprávy od legitimního e-mailu, který vám odešle například vaše banka, může být složité, a proto funkce Filtr nevyžádané pošty vyhodnocuje každou příchozí zprávu a zkoumá, zda je podezřelá, obsahuje podezřelé odkazy nebo byla odeslána z falešné (zavádějící) adresy. Rozpoznávání podezřelých zpráv je neustále zapnuto. Pokud je určitá zpráva filtrem vyhodnocena jako podezřelá, je odeslána do složky Nevyžádaná pošta, její formát je změněn na formát prostého textu a odkazy ve zprávě jsou zakázány.

Dialogové okno Možnosti nevyžádané pošty

1. Nastavení filtru nevyžádané pošty pro ochranu před nevyžádanou poštou

2. Nastavení filtru nevyžádané pošty pro ochranu před podvodnými zprávami

Zakázat odkazy a další funkce v podezřelých zprávách:     Tato možnost zakazuje odkazy a funkce Odpovědět a Odpovědět všem v podvodných zprávách. Podrobnosti naleznete v následující části.

Upozorňovat na podezřelé názvy domén v e-mailových adresách:     Tato možnost zajistí zobrazení upozornění v případě, že v názvu domény jsou použity znaky, jejichž pomocí se adresa snaží vypadat jako známá značka nebo web. Účelem takového triku je vzbudit v uživateli dojem, že se nejedná o falešnou, ale legitimní e-mailovou adresu.

Poznámka : Ochrana před podvodnými e-maily je aktivní i v případě, že vypnete rozpoznávání nevyžádané pošty výběrem možnosti Bez automatického filtrování.

Začátek stránky

Jakým způsobem aplikace Office Outlook 2007 zpracovává podvodné zprávy?

Ve výchozím nastavení zpracuje aplikace Outlook podezřelou zprávu následovně:

 • Pokud zpráva není filtrem nevyžádané pošty považována za nevyžádanou hromadnou poštu, ale je považována za podvodnou zprávu, bude ponechána ve složce Doručená pošta, ale odkazy v ní budou zakázány a nebude možné použít funkce Odpovědět a Odpovědět všem. Dále budou v podezřelé zprávě zablokovány všechny přílohy.

 • Pokud je zpráva filtrem nevyžádané pošty považována za nevyžádanou hromadnou poštu i za podvodnou zprávu, bude automaticky přesunuta do složky Nevyžádaná pošta. Všechny zprávy ve složce Nevyžádaná pošta jsou převedeny do formátu prostého textu a jsou v nich zakázány všechny odkazy. Nelze u nich použít ani funkce Odpovědět a Odpovědět všem a zablokovány jsou všechny přílohy ve zprávě. Upozornění na omezení funkcí se zobrazí na Informační panel.

  Informační panel

  Jestliže chcete zprávu přesunout zpět do složky Doručená pošta, klepněte na informační panel a na příkaz Přesunout do složky Doručená pošta.

  Nabídka informačního panelu

  • Přesunutí nevyžádaných zpráv ze složky Nevyžádaná pošta:     Pokud je určitá zpráva považována pouze za nevyžádanou hromadnou poštu, budou v ní po přesunutí ze složky Nevyžádaná pošta znovu povoleny odkazy a budou u ní aktivovány blokované funkce. Bude rovněž obnoven původní formát zprávy.

  • Přesunutí podvodných zpráv ze složky Nevyžádaná pošta:     Pokud je určitá zpráva považována za podvodnou, bude po přesunutí ze složky Nevyžádaná pošta obnoven její původní formát, ale ve výchozím nastavení zůstanou zakázány odkazy obsažené v takové zprávě. Při výchozím nastavení zůstanou také zakázány funkce Odpovědět a Odpovědět všem a blokovány budou všechny přílohy ve zprávě.

 • Pokud je zpráva filtrem nevyžádané pošty považována za nevyžádanou hromadnou poštu i za podvodnou zprávu, ale odesílatel nebo doména se nacházejí v seznamu bezpečných odesílatelů, bude ve výchozím nastavení zpráva ponechána ve složce Doručená pošta, budou v ní však zakázány odkazy, přílohy a funkce.

 • Pokud je zpráva filtrem nevyžádané pošty považována za nevyžádanou hromadnou poštu i za podvodnou zprávu, ale vy s tím nesouhlasíte, otevřete složku Nevyžádaná pošta, klepněte na zprávu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat odesílatele do seznamu bezpečných odesílatelů. Zpráva bude přesunuta do složky Doručená pošta. Odkazy v ní zůstanou zakázány, ale bude obnoven původní formát zprávy.

  Důležité : Jestliže přidáte odesílatele nebo doménu do seznamu bezpečných odesílatelů, budou všechny budoucí zprávy od daného uživatele nebo z dané domény vyhodnocovány filtrem, ale nebudou přesouvány do složky Nevyžádaná pošta. Zahrnutí adres známých bank, společností vydávajících platební karty nebo provozovatelů elektronických obchodů se nedoporučuje, protože takovéto adresy jsou autory podvodných e-mailů nejčastěji falšovány.

Začátek stránky

Zapnutí zakázaných odkazů a funkcí ve zprávě

Chcete-li povolit odkazy ve zprávě, proveďte následující kroky:

 1. Na informačním panelu v horní části zprávy klepněte na text Klepnete-li na informační panel, můžete funkce obnovit (nedoporučuje se).

 2. Klepněte na možnost Povolit odkazy a další funkce (nedoporučujeme). Všechny zakázané odkazy ve zprávě budou povoleny.

  Informační panel

  1. Klepnutím na informační panel otevřete nabídku Informační panel.

  1. Klepnutím sem povolíte odkazy a další funkce.

Začátek stránky

Ukončení zakazování odkazů a funkcí ve všech zprávách

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku E-mail na tlačítko Nevyžádaná pošta.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat odkazy a další funkce v podezřelých zprávách (doporučeno).

Poznámka : Pokud se v budoucnu rozhodnete toto políčko zaškrtnout, zakáže aplikace Outlook všechny odkazy ve zprávách, které byly funkcí Filtr nevyžádané pošty vyhodnoceny jako podezřelé, a zobrazí se upozornění na podezřelé odkazy.

Začátek stránky

Ukončení upozorňování na potenciálně falešné e-mailové adresy u všech zpráv

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klepněte ve skupinovém rámečku E-mail na tlačítko Nevyžádaná pošta.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Upozorňovat na podezřelé názvy domén v e-mailových adresách (doporučeno).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×