Povolení nebo zakázání digitálních podpisů

Při vytváření návrhu šablony formulářů můžete určit, zda mohou uživatelé při vyplňování formulářů, které jsou založeny na vaší šabloně formulářů, používat digitální podpisy. K používání digitálních podpisů vás v tomto případě mohou vést stejné důvody jako při podepisování dokumentu v tištěné podobě. Digitální podpis se používá k Ověřování digitálních informací (například šablony formulářů, formuláře, e-mailové zprávy a dokumenty) pomocí počítačové kryptografie. Jakmile formulář podepíšete, nemůžete žádnou jeho část změnit, aniž byste zrušili platnost daného podpisu.

Poznámka : Jestliže byl formulář navržen na základě schématu XML, můžete digitální podpisy povolit pro šablonu formulářů pouze v případě, že schéma XML má uzel, který se nachází v Obor názvů digitálního podpisu XML W3C (World Wide Web Consortium).

V tomto článku

Aspekty kompatibility

Povolení digitálních podpisů, aby uživatelé mohli podepsat celý formulář

Povolení digitálních podpisů, aby uživatelé mohli podepsat část formuláře

Zakázání digitálních podpisů

Aspekty kompatibility

Vytváříte-li šablonu formuláře, můžete povolit digitální podpisy, aby je uživatelé mohli přidat k celému formuláři nebo k určité části formuláře. V aplikaci Microsoft Office InfoPath 2007 lze navrhnout šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem je šablona formuláře navržená v aplikaci InfoPath pomocí konkrétního režimu kompatibility. Pro šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem může být povolen prohlížeč, je-li tato šablona publikována na serveru se službou InfoPath Forms Services. V šablonách formulářů s podporou prohlížeče můžete povolit přidání digitálních podpisů pouze k určitým částem formulářů, které uživatelé vyplňují. Pokud povolíte digitální podpisy pro části formuláře, podpisy se vztahují pouze k datům těchto konkrétních částí formuláře.

Začátek stránky

Povolení digitálních podpisů, aby uživatelé mohli podepsat celý formulář

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V části Kategorie klepněte na možnost Digitální podpisy a pak klepněte na možnost Povolit digitální podpisy pro celý formulář.

  Poznámka : Pokud vytváříte návrh šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem, není možnost Povolit digitální podpisy pro celý formulář k dispozici, protože šablony formulářů kompatibilní s prohlížečem podporují pouze digitální podpisy pro konkrétní části šablony formulářů. Jestliže pro šablonu formulářů po povolení digitálních podpisů změníte možnosti kompatibility, měli byste spuštěním funkce Kontrola návrhu ověřit, zda byly možnosti digitálních podpisů nastaveny správně. Další informace o funkci Kontrola návrhu naleznete v části Viz také.

 3. Pokud šablona formulářů navržená na základě databáze, webové služby nebo schématu XML obsahuje obor názvů digitálního podpisu, zadejte klepnutím na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka skupinu ve zdroji dat, do které chcete podpis uložit. Skupina musí být součástí oboru názvů digitálního podpisu.

  Poznámka : Pokud vytváříte návrh šablony formulářů, která není založena na databázi, webové službě nebo schématu XML, které by obsahovaly digitální obor názvů, není tato možnost k dispozici. V takové případě přejděte ke kroku 5.

 4. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole nebo skupinu, pro které chcete povolit digitální podpisy, a pak klepněte na tlačítko OK.

 5. Pokud chcete, aby uživatelé formulář před odesláním podepsali, zaškrtněte políčko Vyzvat uživatele k podepsání formuláře, pokud je odeslán bez podpisu.

  Poznámka : Pokud jste dosud pro šablonu formulářů nepovolili odeslání formuláře, bude to potřeba provést po zaškrtnutí tohoto políčka.

Začátek stránky

Povolení digitálních podpisů, aby uživatelé mohli podepsat část formuláře

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V části Kategorie klepněte na možnost Digitální podpisy a pak klepněte na možnost Povolit digitální podpisy pro specifická data ve formuláři.

 3. Klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Sada podepsatelných dat zadejte název části šablony formulářů, pro kterou chcete povolit digitální podpisy.

 5. Klepněte na tlačítko Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Pole a skupiny k podepsání.

 6. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na pole nebo skupinu, pro které chcete povolit digitální podpisy, a pak klepněte na tlačítko OK.

 7. Ve skupinovém rámečku Možnosti podpisu v dialogovém okně Sada podepsatelných dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pro tuto část šablony formulářů povolit pouze jeden podpis, klepněte na přepínač Povolit pouze jeden podpis.

  • Chcete-li povolit více na sobě nezávislých podpisů, které by bylo možné přidat nebo odebrat, aniž by byly ovlivněny další podpisy, klepněte na přepínač Všechny podpisy jsou nezávislé (spolupodepsání).

  • Chcete-li povolit více podpisů, které podepíší předchozí podpisy, klepněte na přepínač Každý podpis podepisuje předchozí podpisy (stvrzující podpisy).

 8. Do pole Zpráva potvrzující podpis zadejte text, který se uživateli zobrazí, když podepíše tuto část formuláře, a pak klepněte dvakrát na tlačítko OK.

 9. V šabloně formulářů připojte část šablony formulářů, pro kterou jste povolili digitální podpisy, k oddílu.

  Jak?

  1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit oddíl.

  2. Pokud není zobrazeno Podokno úloh Datový zdroj, vyberte z nabídky Zobrazit příkaz Zdroj dat.

  3. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole nebo skupinu, pro které jste povolili digitální podpisy, a pak klepněte na možnost Oddíl s ovládacími prvky.

   Poznámka : Jestliže se zadané pole nebo skupina opakuje, je třeba vybrat skupinu bez opakování, která obsahuje toto pole či skupinu.

 10. V šabloně formulářů poklepejte na popisek Oddíl pod oddílem, který obsahuje ostatní oddíly či ovládací prvky, které jste právě vložili.

 11. Klepněte na kartu Digitální podpisy.

 12. Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům digitálně podepsat tento oddíl.

 13. V poli Při podpisu tohoto oddílu podepsat následující data ve formuláři klepněte na název oddílu, pro který jste vytvořili digitální podpis v kroku 4.

 14. Chcete-li zobrazit podpisy v oddílu tak, jak byly přidány, zaškrtněte políčko Zobrazit podpisy v tomto oddíle.

 15. Chcete-li ovládací prvky v oddílu po podepsání označit jen pro čtení, zaškrtněte políčko Po podpisu nastavit ovládací prvky jen pro čtení.

Začátek stránky

Zakázání digitálních podpisů

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti formuláře.

 2. V části Kategorie klepněte na možnost Digitální podpisy a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zakázat digitální podpisy pro celou šablonu formulářů, klepněte na přepínač Nepovolovat digitální podpisy.

  • Chcete-li zakázat digitální podpisy pro specifickou část šablony formulářů, klepněte na přepínač Povolit digitální podpisy pro specifická data ve formuláři, v seznamu Data ve formuláři, která lze podepsat klepněte na část šablony formulářů, pro kterou chcete zakázat digitální podpisy, a pak klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×