Povolení nebo zákaz maker v dokumentech sady Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek se zabývá zabezpečením maker a vysvětluje rizika spojená s povolením maker a jak vám je Centrum zabezpečení v aplikaci Microsoft Office 2007 může pomoct zmírnit.

Co je nového v Office 2010

Blog k systému Office

V tomto článku:

Co je to makro a v čem spočívá riziko zabezpečení?

Povolení nebo zakázání maker v Centru zabezpečení

Jak může Centrum zabezpečení pomoci chránit uživatele před nebezpečnými makry?

Upozornění zabezpečení se dotazuje, zda chci povolit, nebo zakázat makro. Jak mám postupovat?

Co je to makro a v čem spočívá riziko zabezpečení?

Makra automatizují často prováděné úlohy. Řadu z nich vytváří softwaroví vývojáři v jazyce VBA. Určitá makra ale představují potenciální riziko zabezpečení. Osoba se zlými úmysly může prostřednictvím dokumentu nebo souboru zavést do počítače destruktivní makro, které v něm může rozšířit Virus.

Začátek stránky

Povolení nebo zakázání maker v Centru zabezpečení

Nastavení zabezpečení maker se nachází v Centru zabezpečení. Pracujete-li v organizaci, je možné, že správce systému výchozí nastavení změnil, a zabránil tak uživatelům v jakýchkoli jeho změnách.

Poznámka : Změníte-li nastavení maker v Centru zabezpečení, změní se pouze pro tu aplikaci sady Office, kterou právě používáte. Nastavení maker se nezmění pro všechny aplikace sady Offfice.

Který program systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Aplikace Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.

 3. Klepněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení Na tuto možnost klepněte, pokud makrům nedůvěřujete. Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpečení týkající se maker budou zablokovány. Máte-li dokumenty s nepodepsanými makry, kterým nedůvěřujete, neumisťujte tyto dokumenty do důvěryhodných umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly Centrem zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením To je výchozí nastavení. Na tuto možnost klepněte, pokud chcete, aby makra byla zakázána, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak můžete v jednotlivých případech volit, kdy mají být makra povolena.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s upozorněním, s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsáno důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, jestliže jste jeho vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, budete upozorněni. Můžete se tedy rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, čili že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra jsou zakázána bez upozornění.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) Klepnutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Tímto nastavením se váš počítač stává zranitelným ze strany potenciálně škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporučuje.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.

 3. Klepněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení Na tuto možnost klepněte, pokud makrům nedůvěřujete. Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpečení týkající se maker budou zablokovány. Máte-li dokumenty s nepodepsanými makry, kterým nedůvěřujete, neumisťujte tyto dokumenty do důvěryhodných umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly Centrem zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením To je výchozí nastavení. Na tuto možnost klepněte, pokud chcete, aby makra byla zakázána, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak můžete v jednotlivých případech volit, kdy mají být makra povolena.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s upozorněním, s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsáno důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, jestliže jste jeho vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, budete upozorněni. Můžete se tedy rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, čili že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra jsou zakázána bez upozornění.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) Klepnutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Tímto nastavením se váš počítač stává zranitelným ze strany potenciálně škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určeno pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu aplikace VBA z klientů automatizace. Jinými slovy lze říci, že poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace systému Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí aplikace VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřen. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy mnohem obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe samého, který může poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu aplikace VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup lze povolit zaškrtnutím políčka.

Tip : Dialogové okno pro nastavení zabezpečení maker můžete otevřít z karty Vývojář na pásu karet, který jako svou součást nabízí Fluent systému Microsoft Office. Pokud není k dispozici karta Vývojář, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel. Klikněte na položku Oblíbené a zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

Začátek stránky

Outlook

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Nastavení maker.

 3. Klepněte na požadované možnosti:

  • Nezobrazovat upozornění a zakázat všechna makra: Na tuto možnost klepněte, pokud makrům nedůvěřujete. Všechna makra budou zakázána a všechny výstrahy zabezpečení týkající se maker budou zablokovány.

  • Zobrazovat upozornění pro podepsaná makra a zakázat všechna nepodepsaná makra: Toto je výchozí nastavení, které je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením, s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud jste jeho vydavatele už zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, takže vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra jsou zakázaná bez upozornění.

  • Zobrazovat upozornění pro všechna makra: Na tuto možnost klikněte, pokud chcete makra zakázat, ale chcete, aby se při zjištění makra zobrazila výstraha zabezpečení. Tímto způsobem se dá rozhodovat o povolení jednotlivých maker.

  • Žádná bezpečnostní kontrola maker (nedoporučuje se): Klepnutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Tímto nastavením se váš počítač stává zranitelným ze strany potenciálně škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporučuje.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak na Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.

 3. Klepněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení Na tuto možnost klepněte, pokud makrům nedůvěřujete. Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpečení týkající se maker budou zablokovány. Máte-li dokumenty s nepodepsanými makry, kterým nedůvěřujete, neumisťujte tyto dokumenty do důvěryhodných umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly Centrem zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením To je výchozí nastavení. Na tuto možnost klepněte, pokud chcete, aby makra byla zakázána, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak můžete v jednotlivých případech volit, kdy mají být makra povolena.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s upozorněním, s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsáno důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, jestliže jste jeho vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, budete upozorněni. Můžete se tedy rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, čili že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra jsou zakázána bez upozornění.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) Klepnutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Tímto nastavením se váš počítač stává zranitelným ze strany potenciálně škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určeno pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu aplikace VBA z klientů automatizace. Jinými slovy lze říci, že poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace systému Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí aplikace VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřen. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy mnohem obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe samého, který může poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu aplikace VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup lze povolit zaškrtnutím políčka.

Tip : Dialogové okno pro nastavení zabezpečení maker můžete otevřít z karty Vývojář na pásu karet, který jako svou součást nabízí Fluent systému Microsoft Office. Pokud není k dispozici karta Vývojář, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint. Klikněte na položku Oblíbené a zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Nastavení maker.

 3. Klepněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení Na tuto možnost klepněte, pokud makrům nedůvěřujete. Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpečení týkající se maker budou zablokovány. Máte-li dokumenty s nepodepsanými makry, kterým nedůvěřujete, neumisťujte tyto dokumenty do důvěryhodných umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly Centrem zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením To je výchozí nastavení. Na tuto možnost klepněte, pokud chcete, aby makra byla zakázána, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak můžete v jednotlivých případech volit, kdy mají být makra povolena.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s upozorněním, s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsáno důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, jestliže jste jeho vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, budete upozorněni. Můžete se tedy rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, čili že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra jsou zakázána bez upozornění.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) Klepnutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Tímto nastavením se váš počítač stává zranitelným ze strany potenciálně škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určeno pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu aplikace VBA z klientů automatizace. Jinými slovy lze říci, že poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace systému Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí aplikace VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřen. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy mnohem obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe samého, který může poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu aplikace VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup lze povolit zaškrtnutím políčka.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Nastavení maker.

 3. Klepněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení Na tuto možnost klepněte, pokud makrům nedůvěřujete. Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpečení týkající se maker budou zablokovány. Máte-li dokumenty s nepodepsanými makry, kterým nedůvěřujete, neumisťujte tyto dokumenty do důvěryhodných umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly Centrem zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením To je výchozí nastavení. Na tuto možnost klepněte, pokud chcete, aby makra byla zakázána, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak můžete v jednotlivých případech volit, kdy mají být makra povolena.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s upozorněním, s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsáno důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, jestliže jste jeho vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, budete upozorněni. Můžete se tedy rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, čili že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra jsou zakázána bez upozornění.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) Klepnutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Tímto nastavením se váš počítač stává zranitelným ze strany potenciálně škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určeno pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu aplikace VBA z klientů automatizace. Jinými slovy lze říci, že poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace systému Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí aplikace VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřen. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy mnohem obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe samého, který může poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu aplikace VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup lze povolit zaškrtnutím políčka.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.

 3. Klepněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení Na tuto možnost klepněte, pokud makrům nedůvěřujete. Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpečení týkající se maker budou zablokovány. Máte-li dokumenty s nepodepsanými makry, kterým nedůvěřujete, neumisťujte tyto dokumenty do důvěryhodných umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly Centrem zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením To je výchozí nastavení. Na tuto možnost klepněte, pokud chcete, aby makra byla zakázána, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak můžete v jednotlivých případech volit, kdy mají být makra povolena.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s upozorněním, s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsáno důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, jestliže jste jeho vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, budete upozorněni. Můžete se tedy rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, čili že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra jsou zakázána bez upozornění.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) Klepnutím na tuto možnost povolíte spuštění všech maker. Tímto nastavením se váš počítač stává zranitelným ze strany potenciálně škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určeno pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu aplikace VBA z klientů automatizace. Jinými slovy lze říci, že poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace systému Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí aplikace VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřen. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy mnohem obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe samého, který může poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu aplikace VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup lze povolit zaškrtnutím políčka.

Tip : Dialogové okno pro nastavení zabezpečení maker můžete otevřít z karty Vývojář na pásu karet, který jako svou součást nabízí Fluent systému Microsoft Office. Pokud není k dispozici karta Vývojář, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word. Klikněte na položku Oblíbené a zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

Začátek stránky

Jak může Centrum zabezpečení pomoci chránit uživatele před nebezpečnými makry?

Než Centrum zabezpečení povolí makro v dokumentu, zkontroluje, zda jsou splněny následující podmínky:

 • Makro je vývojářem podepsáno Digitální podpis.

 • Digitální podpis je Platný.

 • Tento digitální podpis je aktuální (není prošlý).

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu vydala renomovaná certifikační autorita (CA).

 • Vývojář, který makro podepsal, je Důvěryhodný vydavatel.

Pokud Centrum zabezpečení zjistí, že některá z těchto podmínek není splněna, makro je ve výchozím nastavení zakázáno a na Panelu zpráv se zobrazí upozornění na potenciálně nebezpečné makro.

Panel zpráv:

Chcete-li makro povolit, otevřete kliknutím na tlačítko Možnosti na panelu zpráv dialogové okno zabezpečení. V následující části najdete vodítka, která vám pomohou při rozhodování v otázkách maker a zabezpečení.

Poznámka : V aplikacích Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Publisher 2007 se výstrahy zabezpečení nezobrazují na panelu zpráv, ale v dialogových oknech.

Začátek stránky

Upozornění zabezpečení se dotazuje, zda chci povolit, nebo zakázat makro. Jak mám postupovat?

Když se zobrazí dialogové okno Možnosti zabezpečení, můžete je povolit, nebo je ponechat zakázané. Makro byste měli povolit, jen pokud jste si jisti, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Možnosti zabezpečení Microsoft Office

Důležité : Pokud máte jistotu, že dokument i makro jsou z důvěryhodného zdroje a mají platný podpis, a již na ně nechcete být znovu upozorňováni, můžete v dialogovém okně zabezpečení místo změny výchozího nastavení Centra zabezpečení na méně bezpečné nastavení zabezpečení maker klepnout na možnost Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné. Tím vydavatele přidáte do svého seznamu důvěryhodných vydavatelů v Centru zabezpečení. Veškerý software od tohoto vydavatele bude důvěryhodný. V případě, že makro nemá platný podpis, avšak důvěřujete mu a nechcete být znovu upozorňováni, raději místo změny výchozích nastavení Centra zabezpečení na méně bezpečné nastavení zabezpečení maker dokument přesuňte do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly Centrem zabezpečení.

Dialogové okno zabezpečení popisuje určitý problém v závislosti na situaci. V následující tabulce jsou uvedeny možné problémy a rady, co byste v daném případě měli či neměli dělat.

Problém

Rada

Makro není podepsáno:    Jelikož makro není digitálně podepsáno, nelze ověřit identitu vydavatele makra. Proto nelze určit, je či není-li makro bezpečné.

Než povolíte nepodepsané makro, ujistěte se, pochází z důvěryhodného zdroje. S dokumentem můžete pracovat, i když makro nepovolíte.

Podpis makra není důvěryhodný:    Makro je potenciálně nebezpečné, protože je digitálně podepsáno, podpis je platný, avšak vydavatele, který makro podepsal, jste nevybrali mezi důvěryhodné vydavatele.

Vydavatele makra můžete výslovně zařadit mezi Vztah důvěryhodnosti vydavatele klepnutím na možnost Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné v dialogovém okně zabezpečení. Tato možnost se zobrazí jen v případě platného podpisu. Klepnutím na tuto možnost přidáte vydavatele do svého seznamu důvěryhodných vydavatelů v Centru zabezpečení.

Podpis makra je neplatný:    Makro je potenciálně nebezpečné, protože je digitálně podepsané, ale podpis je neplatný.

Doporučujeme, abyste makra s neplatnými podpisy nepovolovali. Jeden z možných důvodů neplatnosti podpisu je, že byl zfalšován. Další informace naleznete v článku Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný.

Platnost podpisu makra vypršela:    Makro je potenciálně nebezpečné, protože bylo digitálně podepsáno, avšak platnost podpisu vypršela.

Před povolením makra podepsaného digitálním podpisem, jehož platnost vypršela, se ujistěte, že makro pochází z důvěryhodného zdroje. Jestliže jste tento dokument používali v minulosti bez jakýchkoliv problémů se zabezpečením, je povolení makra spojeno s menším rizikem.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×