Povolení podporu e-mailů pro seznam nebo knihovnu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aby mohly seznam nebo knihovna přijímat e-maily, musí vlastník webu pro daný seznam nebo knihovnu povolit a nakonfigurovat podporu e-mailů.

V tomto článku

Základní informace

Povolení a konfigurace nastavení e-mailu pro knihovnu

Povolení a konfigurace nastavení e-mailů pro seznam oznámení

Povolení a konfigurace nastavení e-mailů pro seznam kalendáře

Povolení a konfigurace nastavení e-mailu pro diskusní vývěsky

Základní informace

V sadě TE000130241vlastník webu můžete povolit a nakonfigurovat podporu e-mailů pro následující:

 • knihovna dokumentů, obrázků nebo formulářů,

 • Seznam oznámení

 • seznam kalendáře,

 • Diskusní vývěska

 • Blog

Při vytvoření seznamu nebo knihovny můžete povolit podporu příchozích e-mailů pro kterékoli z těchto typů seznamů a knihoven, pokud je podpora e-mailů povolena v Centrální správě. Součástí tohoto postupu je určení e-mailové adresy seznamu nebo knihovny. Všechny ostatní možnosti konfigurace jsou však při vytvoření seznamu nebo knihovny nastaveny na výchozí hodnoty.

Poznámky: 

 • Do seznamů a knihoven na webech center schůzek nelze přidávat obsah zasíláním e-mailů.

 • Povolit nebo konfigurovat podporu e-mailů pro seznam nebo knihovnu, musíte mít oprávnění Spravovat seznamy pro seznam nebo knihovnu. Oprávnění Spravovat seznamy uděleno ve výchozím nastavení Sharepointové skupiny Vlastníci název webu.

Postup při změně nastavení e-mailů pro seznam nebo knihovnu závisí na typu seznamu nebo knihovny. V následujících oddílech naleznete postupy při povolení a konfiguraci podpory příchozích e-mailů pro výše uvedené typy seznamů a knihoven.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace nastavení e-mailů pro knihovnu

Chcete-li povolit a nakonfigurovat nastavení e-mailů pro knihovnu dokumentů, obrázků nebo formulářů, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Otevřete knihovnu, pro kterou chcete povolit a nakonfigurovat nastavení e-mailů.

 2. V nabídce Nastavenínabídka nastavení, klikněte na Nastavení knihovny dokumentů, Nastavení knihovny obrázkůnebo Nastavení knihovny formulářů, v závislosti na typu knihovny jsou povolení a konfigurace.

 3. V části komunikaceklikněte na Nastavení příchozích e-mailu.

  Poznámka: Odkaz Nastavení příchozích e-mailu není k dispozici, pokud není povolený podporu e-mailů v Centru pro správu.

 4. V části E-Mail klikněte na Ano povolte tuto knihovnu na přijímání e-mailu.

 5. V dialogovém okně e-mailová adresa zadejte jedinečný název pro účely tuto knihovnu jako součást e-mailovou adresu.

 6. V části Přílohy e-mailu vyberte, kam chcete uložit a způsob seskupení e-mailových příloh v této knihovně a pak vyberte, jestli chcete přepsat soubory se stejným názvem.

  Pokud se rozhodnete nepřepisovat soubory se stejnými názvy a později se pokusíte uložit soubor, jehož název je shodný s názvem existujícího souboru v knihovně, budou k názvu souboru s novou přílohou připojeny čtyři náhodně zvolené číslice. Pokud se tato akce nezdaří, bude k názvu souboru připojen globálně jedinečný identifikátor (GUID). Nepodaří-li se ani tímto způsobem vytvořit dosud nepoužitý název souboru, příloha bude zahozena.

 7. V části E-mailové zprávy rozhodnutí o uložení původní zprávu v této knihovny.

  Pokud se rozhodnete Ano, bude původní zpráva se uloží jako samostatnou položku v knihovně.

 8. V části E-mailové pozvánky na schůzku rozhodnutí o uložení příloh pozvánek na schůzky v této knihovny.

 9. V části Zabezpečení e-mailu vyberte, jestli chcete archivovat pouze e-maily od členů webu, kteří mohou psát do knihovny nebo do archivu bez ohledu na to, která odešle e-mailu.

  Důležité informace: Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

 10. Kliknutím na OK uložte nastavení.

Poznámka: Výběrem Ano na tuto možnost archivů souborů připojených k pozvánky na schůzky do knihovny dokumentů. Všimněte si, že popisovače e-mailu není vědět jiných seznamů, které odesíláte libovolného konkrétní e-mailu. Pokud odešlete pozvánku na schůzku v kalendáři a knihovny dokumentů, archivována žádost o schůzku v seznamu kalendář a případných příloh přidružený k žádosti o schůzku archivovány v knihovně dokumentů.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace nastavení e-mailů pro seznam oznámení

 1. Otevřete seznam oznámení, pro který chcete povolit a nakonfigurovat podporu příchozích e-mailů.

 2. Klikněte na Nastavenía potom klikněte na Nastavení seznamu.

 3. V části komunikaceklikněte na Nastavení příchozích e-mailu.

  Poznámka: Odkaz Nastavení příchozích e-mailu není k dispozici, pokud není povolený podporu e-mailů v Centru pro správu.

 4. V části e-mailu klepnutím na tlačítko Ano povolit tomuto seznamu příjem e-mailů a zadejte alias, který chcete použít k odeslání e-mailu do seznamu nepromítnou.

 5. V části E-mailových příloh zvolte, jestli chcete archivovat e-mailových příloh v tomto seznamu.

  Poznámka: Pokud se rozhodnete bez, zruší se e-mailových příloh.

 6. V části E-mailové zprávy rozhodnutí o uložení původní e-mailu v tomto seznamu.

  Pokud se rozhodnete Ano, původní e-mailu se uloží jako přílohu.

 7. V části E-mailových pozvánek na schůzky vyberte, jestli chcete archivovat pozvánky na schůzky, které byly odeslány jako e-mailu v tomto seznamu.

  Vyberete-li tuto možnost Ano poskytuje podobě archivace pozvánky na schůzky do seznamu oznámení. Všimněte si, že protože nejsou popisovače e-mailu vědět které seznamů odeslat e-mail pozvání na schůzku můžete poslat e-mailovou adresu kalendáře a e-mailovou adresu seznamu oznámení (výběrem možnosti Ano pro toto nastavení). Tímto způsobem žádost o schůzku se zobrazí v kalendáři a v seznamu oznámení.

 8. V části Zabezpečení e-mailu vyberte, jestli všechny e-maily z jenom členové webu, kteří mohou psát do seznamu nebo všechny e-maily bez ohledu na to, která odešle e-mailu.

  Důležité informace: Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

 9. Kliknutím na OK uložte nastavení.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace nastavení e-mailu pro seznam kalendáře

 1. Otevřete seznam kalendáře, pro který chcete povolit a nakonfigurovat podporu příchozích e-mailů.

 2. Klikněte na Nastavenía potom klikněte na Nastavení seznamu.

 3. V části komunikaceklikněte na Nastavení příchozích e-mailu.

  Poznámka: Odkaz Nastavení příchozích e-mailu není k dispozici, nejsou-li podporu e-mailů v Centru pro správu.

 4. V části e-mailu klepnutím na tlačítko Ano povolit tomuto seznamu příjem e-mailů a zadejte alias, který chcete použít k odeslání e-mailu do seznamu nepromítnou.

 5. V části E-mailových příloh zvolte, jestli chcete tento seznam archivace e-mailových příloh.

  Poznámka: Pokud se rozhodnete bez, zruší se e-mailových příloh.

 6. V části Zabezpečení e-mailu vyberte, jestli archivovat pouze e-maily od členů webu, kteří mohou psát do seznamu nebo všechny e-maily bez ohledu na to, která odešle e-mailu.

  Důležité informace: Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

 7. Kliknutím na OK uložte nastavení.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace nastavení e-mailu pro diskusní vývěsku

 1. Otevřete diskusní vývěsku, pro kterou chcete povolit a nakonfigurovat podporu příchozích e-mailů.

 2. Klikněte na Nastavenía potom klikněte na Nastavení seznamu.

 3. V části komunikaceklikněte na Nastavení příchozích e-mailu.

  Poznámka: Odkaz Nastavení příchozích e-mailu není k dispozici, pokud není povolený podporu e-mailů v Centru pro správu.

 4. V části e-mailu klepnutím na tlačítko Ano povolit tomuto seznamu příjem e-mailů a zadejte alias, který chcete použít k odeslání e-mailu na tento web.

 5. V části E-mailových příloh zvolte, jestli chcete tento seznam archivace e-mailových příloh.

  Poznámka: Pokud se rozhodnete bez, zruší se e-mailových příloh.

 6. V části E-mailové zprávy rozhodnutí o uložení původní zprávu v tomto seznamu.

  Pokud se rozhodnete Ano, se uloží původní zprávu v příloze.

 7. V části E-mailové pozvánky na schůzku rozhodnutí o uložení pozvánky, které byly odeslány jako e-mailu v tomto seznamu na schůzky.

  Vyberete-li tuto možnost Ano poskytuje podobě archivace pozvánky na schůzky do diskusní vývěsky. Všimněte si, že protože nejsou popisovače e-mailu vědět které seznamů odeslat e-mail pozvání na schůzku můžete poslat e-mailovou adresu kalendáře a e-mailovou adresu diskusní vývěsky (výběrem možnosti Ano, pokud chcete toto nastavení). Tímto způsobem žádost o schůzku se zobrazí v kalendáři a diskusní vývěsky.

 8. V části Zabezpečení e-mailu vyberte, jestli archivovat pouze e-maily od členů webu, kteří mohou psát do seznamu nebo všechny e-maily bez ohledu na to, která odešle e-mailu.

  Důležité informace: Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

 9. Kliknutím na OK uložte nastavení.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Vytvoření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×