Povolení obsahu se s možností vyhledávání

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Obsah služby SharePoint lze zobrazit z mnoha zdrojů, jako jsou například sloupce, knihoven a stránek. Vlastník webu může rozhodnout, zda chcete zahrnout obsah ve výsledcích hledání. Oprávnění k obsahu také ovlivňuje zobrazením ve výsledcích hledání. Dobře porozumět, jak fungují oprávnění a nastavení vyhledávání může pomoci zajistit, že uživatelé mají přístup ke správné dokumenty a weby.

Co chcete udělat?

Chcete zpřístupnit obsah do výsledků hledání

Principy nastavení vyhledávání a oprávnění

Zobrazení nebo skrytí obsahu na webu ve výsledcích hledání

Zobrazit nebo skrýt obsah ze seznamů nebo knihoven, ve výsledcích hledání

Určete, zda chcete zahrnout do výsledků hledání obsah stránky ASPX

Chcete zpřístupnit obsah do výsledků hledání

Jako vlastník webu můžete použít nastavení pro řízení, zda se obsah zobrazí ve výsledcích hledání. V seznamu služby SharePoint zobrazí se obsah na mnoha místech, včetně webů, seznamů, knihoven, webové části a sloupce. Ve výchozím nastavení obsahu nový web, seznam, knihovnu, stránku nebo sloupec bude procházen a zobrazí se ve výsledcích hledání. Oprávnění, které jsou nastaveny na položky, seznamy, knihovny, servery a tak dále, také ovlivnit, zda prohlížeč zobrazí obsah ve výsledcích hledání.

Vlastníci webů a obsahu je možné zvolit, zda chcete zahrnout obsah ve výsledcích hledání. Ve výchozím nastavení se zobrazí obsah webu ve výsledcích hledání. Pokud správce nebo vlastníka webu určuje, že obsah webu se nezobrazí ve výsledcích hledání, a pak další hledání výsledky nastavení, jako jsou seznamy, knihovny nebo stránky ASPX a sloupců, nebude mít žádný vliv.

Podobně pokud správce webu nebo vlastník zabraňuje zobrazování ve výsledcích hledání obsahu seznamu nebo knihovny, pak s výjimkou sloupce nebude mít žádný vliv. Je důležité vědět, jaká nastavení jsou převzata z vyšší úrovně, tak, aby efektivně plánovat.

Začátek stránky

Principy nastavení vyhledávání a oprávnění

Jednou z povinností majitele webu je ovládací prvek, který má přístup k obsahu. Někteří lidé mohou udělit oprávnění číst a měnit obsah, umožnit ostatním uživatelům pouze čtení obsahu a jiným uživatelům zabránit v zobrazení obsahu zcela. Za účelem uspokojení této pružnosti SharePoint poskytuje oprávnění skupin, které jsou přiřazené úrovně zvláštní oprávnění. Umožňuje uživatelům přístup k webu nebo obsahu, vlastník webu přiřadí uživateli jednu nebo více skupin SharePoint. Pomocí nastavení oprávnění ve spojení s nastavením výsledky hledání vlastníka webu lze spravovat, zda uživatelé mohou zobrazit obsah do výsledků hledání.

Například Řekněme, že Joe pracuje na žádost pro návrh (RFP) v aplikaci Microsoft Office Word a je spolupráce s tým 10 lidí. Jeho Týmový web SharePoint má 50 uživatelů, kteří jsou členy společnosti. Joe není připraven pro celý tým, chcete-li zobrazit RFP. Proto když mu jej nahraje na týmovém webu nastaví oprávnění tak, aby pouze tým 10 můžete zobrazit a upravit jej. Dokud mu udělí že oprávnění ke čtení všech 50 lidí, uvidí pouze 10 lidí, kteří mají oprávnění k zobrazení dokumentu, že je uveden ve výsledcích vyhledávání. Tento koncept se nazývá stříhání zabezpečení.

Oprávnění služby SharePoint lze použít pro seznamy, servery, zobrazení a webových částí a uvážení správce je možné upravit. Oprávnění může být závislé na jiných oprávněních. Všechny to může ovlivnit uživateli zobrazí ve výsledcích hledání. Proto může být důležité seznámit s model služby SharePoint a oprávnění, oprávnění modelu vaší společnosti nebo organizace, nebo k plánování, jaký model oprávnění bude webu před přidáním obsahu. Další informace o oprávněních naleznete v tématu Microsoft SharePoint Foundation 2010Nápověda.

Poznámka :  Nedávno uloženým dokumentům nemusí okamžitě zobrazit ve výsledcích hledání. Může to být způsobeno interval, pro které je nastaveno prohledávací modul vyhledávání. Po procházení obsahu se zobrazí ve výsledcích hledání. Nástroj pro indexaci dat interval je nastaven v centrální správě.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí obsahu na webu ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu můžete zvolit, zda se zobrazí ve výsledcích hledání obsahu na webu. Ve výchozím nastavení se zobrazí veškerý obsah webu ve výsledcích hledání. Osoba, která je zobrazování výsledků hledání musí mít oprávnění k zobrazení obsahu. V případě, že můžete zabránit obsah webu ve výsledcích hledání, obsah všech podřízených webů rovněž blokován zobrazovat ve výsledcích hledání.

Poznámka :  Chcete-li toto nastavení změnit, musíte mít M anage úroveň oprávnění oprávnění. Tuto úroveň oprávnění je součástí skupiny Owner “název webu" .

 1. Přejděte na web, pro které chcete povolit nebo zabránit obsažen ve výsledcích hledání obsahu.

 2. Klepněte na tlačítko Akce webu a potom klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Under Správa webu , click Dostupnost pro hledání a v offline režimu .

 4. V části Indexování obsahu webu , v rámci Povolit tento web zobrazit ve výsledcích hledání .

 5. Vyberte Ano Povolit obsah webu ve výsledcích hledání nebo Ne zabránit obsah ve výsledcích hledání.

Začátek stránky

Zobrazit nebo skrýt obsah ze seznamů nebo knihoven, ve výsledcích hledání

Jako vlastník webu můžete rozhodnout, zda položky v seznamech a knihovnách na webu jsou zahrnuty do výsledků hledání. Ve výchozím nastavení všech seznamech a knihovnách je nastaven pro zahrnutí všech položek ve výsledcích hledání.

Poznámka :  Chcete-li toto nastavení změnit, musíte mít úroveň oprávnění Spravovat seznamy. Návrháři a \ldblquote název webu \rdblquote vlastník skupiny obsahují tuto úroveň oprávnění. Pokud nemáte oprávnění Spravovat seznamy, nejsou k dispozici nabídky popsaného v tomto postupu.

 1. Přejděte na web, který obsahuje seznam nebo knihovnu, kterou chcete změnit

 2. Klepněte na tlačítko Akce webu a potom klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Na stránce Nastavení webu klepněte na název seznamu nebo knihovny, kterou chcete upravit.

 4. Under Správa webu , click Seznamy a knihovny webu . Například Upravit \ldblquote sdílené dokumenty \rdblquote .

 5. Na stránce Nastavení seznamu ve skupinovém rámečku Obecné nastavení , klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení .

 6. Hledání V oddílu Povolit položky z této knihovny dokumentů ve výsledcích hledání , vyberte Ano Zahrnout všechny položky v seznamu nebo knihovny ve výsledcích hledání nebo Ne vyloučit všechny položky z výsledků hledání.

Začátek stránky

Určete, zda chcete zahrnout do výsledků hledání obsah stránky ASPX

Jako vlastník webu můžete zvolit, zda obsah stránky ASPX jsou zahrnuty ve výsledcích vyhledávání. Při vytváření webu služby SharePoint, mnoho obsahu stránky jsou vytvořeny automaticky, například, default.aspx, allitems.aspx pro vaše galerie webových částí, EditForm.aspx (UpravitFormulář.aspx) jako formy úpravy seznamu oznámení a několik dalších. Můžete také vytvořit vlastní stránky ASPX. Standardně webovou část na stránku ASPX informace ze seznamu nebo knihovny, obsahující omezená oprávnění, jinak znám jako jemně odstupňovaná oprávnění, používá-li žádný obsah v libovolné stránky ASPX na webu je zahrnuta ve výsledcích vyhledávání. Tím zabráníte, aby uživatelům není povoleno zobrazování obsahu.

Let\rquote s Dejme existuje pět dokumenty zobrazené ve webové části Sdílené dokumenty na týmovém webu v případě, že jsou členy 50. Jeden z dokumentů má omezená oprávnění;najdete ji mohou pouze několik osob. SharePoint automaticky skryje obsah z tohoto webu ve výsledcích hledání tak, aby uživatelé provádět vyhledávání se nezobrazí obsah z dokumentu. Tím zabráníte obsahu stránky ASPX omylem jsou vystaveny ostatním uživatelům, kteří nejsou mají zobrazit.

Máte možnost ignorovat toto nastavení zobrazit veškerý obsah ve výsledcích hledání bez ohledu na oprávnění. V takovém případě veškerý obsah bude zobrazen ve výsledcích hledání, ale neoprávnění uživatelé nemusí být možné získat přístup k aktuální dokumenty. Další možností je nechcete zahrnout veškerý obsah stránky ASPX ve výsledcích hledání bez ohledu na oprávnění nastavená na něj.

Poznámka :  Chcete-li toto nastavení změnit, musíte mít M anage úroveň oprávnění oprávnění. Tuto úroveň oprávnění je součástí skupiny Owner “název webu”.

 1. Přejděte na web, pro které chcete řídit webových částí ve výsledcích hledání.

 2. Klepněte na tlačítko Akce webu a potom klepněte na tlačítko Nastavení webu .

 3. Under Správa webu , click Dostupnost pro hledání a v offline režimu .

 4. V části Indexování obsahu stránek ASPX , v rámci Tento web neobsahuje jemně odstupňovaná oprávnění. Určete stránky ASPX serveru indexování chování , vyberte jednu z následujících možností:

Možnost

Popis

Neindexují webové části, je-li tento web obsahuje jemně odstupňovaná oprávnění

V případě, že stránky ASPX oprávnění jsou odlišná od nadřazeného webu, žádný z obsahu webu zobrazí ve výsledcích hledání.

Vždy index všech webových částí na tomto webu

Zobrazit obsah všech stránky ASPX na webu se zobrazí ve výsledcích hledání bez ohledu na to, jak jsou nastavena oprávnění.

Nikdy indexovat všechny webové části na tomto webu

Skrýt obsah všechny stránky ASPX na webu ve výsledcích hledání bez ohledu na to, jak jsou nastavena oprávnění.

Právní omezení strojového překladu

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×