Povolení nebo zakázání maker

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Office for Mac ve výchozím nastavení zobrazí varovnou zprávu pokaždé, když se pokusíte otevřít dokument, který obsahuje makra. Je to proto, aby se do vašeho systému nedostaly viry, které můžou být v makrech ukryté. Zpráva se zobrazí bez ohledu na to, jestli makro virus skutečně obsahuje. Varovné zprávy můžete vypnout, ale udělejte to jen v případě, kdy si jste jistí, že dokumenty, který otevíráte, pochází z důvěryhodných zdrojů.

  1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

  2. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na Security (Zabezpečení) Security Preferences button .

  3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Povolit makra v otevíraných souborech

Zrušte zaškrtnutí políčka Warn before opening a file that contains macros (Upozornit před otevřením souboru, který obsahuje makra).

Poznámka : Pokud zakážete ochranu před viry v makrech, vystavujete se riziku infekce, která by mohla způsobit vážné poškození vašich dat.

Zobrazit varovnou zprávu před otevřením souboru, který obsahuje makra

Zaškrtněte políčko Warn before opening a file that contains macros (Upozornit před otevřením souboru, který obsahuje makra).

Viz taky

Vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra

PowerPoint

Office for Mac ve výchozím nastavení zobrazí varovnou zprávu pokaždé, když se pokusíte otevřít dokument, který obsahuje makra. Je to proto, aby se do vašeho systému nedostaly viry, které můžou být v makrech ukryté. Zpráva se zobrazí bez ohledu na to, jestli makro virus skutečně obsahuje. Varovné zprávy můžete vypnout, ale udělejte to jen v případě, kdy si jste jistí, že dokumenty, který otevíráte, pochází z důvěryhodných zdrojů.

  1. V nabídce PowerPoint klikněte na Preferences (Předvolby).

  2. Na panelu nástrojů klikněte na General (Obecné)  Powerpointové tlačítko Obecné předvolby .

  3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Povolit makra v otevíraných souborech

Zrušte zaškrtnutí políčka Enable macro virus protection (Povolit ochranu před viry v makrech).

Poznámka : Pokud zakážete ochranu před viry v makrech, vystavujete se riziku infekce, která by mohla způsobit vážné poškození vašich dat.

Zobrazit varovnou zprávu před otevřením souboru, který obsahuje makra

Zaškrtněte políčko Enable macro virus protection (Povolit ochranu před viry v makrech).

Viz taky

Vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra

Excel

Office for Mac ve výchozím nastavení zobrazí varovnou zprávu pokaždé, když se pokusíte otevřít dokument, který obsahuje makra. Je to proto, aby se do vašeho systému nedostaly viry, které můžou být v makrech ukryté. Zpráva se zobrazí bez ohledu na to, jestli makro virus skutečně obsahuje. Varovné zprávy můžete vypnout, ale udělejte to jen v případě, kdy si jste jistí, že dokumenty, který otevíráte, pochází z důvěryhodných zdrojů.

  1. V nabídce Excel klikněte na Preferences (Předvolby).

  2. V části Sharing and Privacy (Sdílení a ochrana osobních údajů) klikněte na Security (Zabezpečení)  Security Preferences button .

  3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Povolit makra v otevíraných souborech

Zrušte zaškrtnutí políčka Warn before opening a file that contains macros (Upozornit před otevřením souboru, který obsahuje makra).

Poznámka : Pokud zakážete ochranu před viry v makrech, vystavujete se riziku infekce, která by mohla způsobit vážné poškození vašich dat.

Zobrazit varovnou zprávu před otevřením souboru, který obsahuje makra

Zaškrtněte políčko Warn before opening a file that contains macros (Upozornit před otevřením souboru, který obsahuje makra).

Viz taky

Vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×