Povolení nebo zákaz maker v souborech Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Makro je řada příkazů, které je možné použít k automatizaci opakovaného úkolu. Je-li nutné tento úkol provést, stačí makro spustit. Tento článek obsahuje informace o rizicích spojených s prací s makry a také se zde dozvíte, jak lze povolit nebo zakázat makra v Centru zabezpečení.

V tomto článku

Povolení maker, když se zobrazí panel zpráv

Povolení maker v zobrazení Backstage

Jednorázové povolení maker, když se zobrazí upozornění zabezpečení

Změna nastavení maker v Centru zabezpečení

Vysvětlení nastavení maker

Co je to makro, kdo makra vytváří a jaká jsou rizika zabezpečení?

Povolení maker po zobrazení panelu zpráv

Po otevření souboru, který obsahuje makra, se zobrazí žlutý panel zpráv s ikonou štítu a tlačítkem Povolit obsah. Pokud víte, že makro nebo makra pocházejí ze spolehlivého zdroje, postupujte podle těchto pokynů:

Následující obrázek je příkladem panelu zpráv, který se zobrazí, pokud jsou v souboru makra.

Panel zpráv s výstrahou zabezpečení týkající se maker

Začátek stránky

Povolení maker v zobrazení Backstage

Jiný způsob, jak povolit makra v souboru, spočívá ve využití zobrazení Microsoft Office Backstage, což je zobrazení, které se objeví po kliknutí na kartu Soubor v případě, že je zobrazen žlutý panel zpráv.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Povolit obsah.

 3. V části Povolit veškerý obsah klikněte na možnost Aktivní obsah tohoto dokumentu bude vždy povolen.
  Soubor se stane důvěryhodným dokumentem.

Následující obrázek je příklad možností v části Povolit obsah.

Rozevírací seznam upozornění zabezpečení

Začátek stránky

Jednorázové povolení maker po zobrazení upozornění zabezpečení

Podle následujících pokynů můžete povolit makra na dobu, kdy je soubor otevřený. Po zavření souboru a jeho novém otevření se varování zobrazí znovu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Povolit obsah.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit nastavení.

 4. V dialogovém okně Možnosti zabezpečení systému Microsoft Office klikněte pro každé makro na možnost Povolit obsah pro tuto relaci.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna nastavení makra v Centru zabezpečení

Nastavení maker jsou umístěna v Centru zabezpečení. Pracujete-li v organizaci, je možné, že správce systému výchozí nastavení změnil, a zabránil tak uživatelům ve změně jakýchkoli nastavení.

Důležité : Změníte-li nastavení maker v Centru zabezpečení, změní se pouze pro aktuálně používanou aplikaci Office. Nastavení maker se nezmění pro všechny aplikace Office.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení a potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. V Centru zabezpečení klikněte na položku Nastavení maker.

 5. Vyberte požadované možnosti.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Následující obrázek je oblast Nastavení maker v Centru zabezpečení.

Oblast Nastavení maker v Centru zabezpečení

Víc o nastavení maker se dozvíte v další části.

Začátek stránky

Vysvětlení nastavení maker

 • Zakázat všechna makra bez oznámení:    Makra a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázané.

 • Zakázat všechna makra s oznámením:    Makra jsou zakázaná, ale při zjištění makra se zobrazí výstraha zabezpečení. Makra se dají povolovat jednotlivě.

 • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker:     Makra jsou zakázána, ale při zjištění makra se zobrazí výstraha zabezpečení. Je-li však makro digitálně podepsáno důvěryhodným vydavatelem, lze je spustit, jestliže jste jeho vydavatele již zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění, že je třeba podepsané makro povolit a zařadit vydavatele mezi důvěryhodné.

 • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu):    Spustí se všechna makra. Při tomto nastavení bude váš počítač bude ze strany potenciálně škodlivého kódu.

 • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:     Umožňuje zakázat nebo povolit programový přístup k objektovému modelu VBA (Visual Basic for Applications) z klienta automatizace. Tato možnost zabezpečení je určená pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a zpracování objektového modelu a prostředí VBA. Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace. Ve výchozím nastavení je přístup odepřený, což neautorizovaným aplikacím brání ve vytváření škodlivého kódu, který se sám replikuje. Aby mohli klienti automatizace získat přístup k objektovému modelu VBA, je potřeba, aby uživatel, který kód spouští, udělil přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím příslušného políčka.

Poznámka : V Microsoft Publisheru a Accessu není možnost Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA dostupná.

Začátek stránky

Co je to makro, kdo makra vytváří a jaká jsou rizika zabezpečení?

Makra automatizují často prováděné činnosti a šetří čas strávený psaním na klávesnici a ovládáním myši. Spousta maker je vytvořených ve Visual Basicu for Applications (VBA) a píšou je vývojáři softwaru. Některá makra ale můžou představovat potenciální riziko pro zabezpečení. Kyberzločinec, který se označuje taky jako hacker, může do souboru zavést destruktivní makro, které může do vašeho počítače nebo sítě organizace rozšířit virus.

V tomto článku

Co je to makro a jaká jsou rizika zabezpečení?

Povolení nebo zákaz maker v Centru zabezpečení

Kterou aplikaci používáte?

Jak může Centrum zabezpečení pomoci chránit před tak nebezpečná makra?

Upozornění zabezpečení zeptá, pokud chcete povolit nebo zakázat makra. Co mám dělat?

Co je to makro a jaká jsou rizika zabezpečení?

Makra Automatizace častých úkolů; v mnoha vytvořené pomocí jazyka VBA a píší vývojáři softwaru. Však některá makra představují možné riziko zabezpečení. Osoba s lidi se zlými úmysly může způsobovat destruktivní makra v dokumentu nebo souboru, která můžete šířit Virus ve vašem počítači.

Začátek stránky

Povolení nebo zákaz maker v Centru zabezpečení

Nastavení zabezpečení maker najdete v Centru zabezpečení. Ale pokud pracujete v organizaci, správce systému může změnili výchozí nastavení tak, aby všichni změnám nastavení zabránil.

Poznámka : Změníte-li nastavení maker v Centru zabezpečení, změní se pouze pro aktuálně používanou aplikaci Office. Nastavení maker se nezmění pro všechny aplikace Office.

Kterou aplikaci Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace Access

Access

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Access.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete tyto dokumenty umístit do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, potenciálně nebezpečného kódu by umožnit spuštění)  Kliknutím na tuto možnost Povolit všechna makra spustit. Toto nastavení je počítač přístupný potenciálně nebezpečný kód a se nedoporučuje.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete tyto dokumenty umístit do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, potenciálně nebezpečného kódu by umožnit spuštění)  Kliknutím na tuto možnost Povolit všechna makra spustit. Toto nastavení je počítač přístupný potenciálně nebezpečný kód a se nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Tip : Na kartě Vývojář na pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office můžete otevřít dialogové okno nastavení zabezpečení maker. Pokud není k dispozici karta Vývojář, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel. Klikněte na populární a potom zaškrtněte políčko Zobrazit kartu Vývojář na pásu karet.

Začátek stránky

Outlook

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klikněte na Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Žádná upozornění a zakázat všechna makra  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány.

  • Upozornění na podepsaná makra a zakázat všechna makra bez znaménka  To je výchozí nastavení a je stejná jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením, s tím rozdílem, že pokud makro digitálně podepsán důvěryhodného vydavatele, mohlo by umožnit makro spuštění Pokud jste už důvěryhodného vydavatele. Pokud nebyly důvěryhodné vydavatele, zobrazí se upozornění. Tímto způsobem můžete povolit těchto podepsaných maker nebo důvěryhodného vydavatele. Zakázat všechna makra bez znaménka bez oznámení.

  • Upozornění pro všechna makra  Klikněte na tuto možnost, pokud chcete zakázat makra, ale mají dostat upozornění zabezpečení, pokud jsou makra prezentovat. Tímto způsobem můžete rozhodovat o povolení makra na základě případ.

  • Žádné zabezpečení vyhledat makra (nedoporučuje se)  Kliknutím na tuto možnost Povolit všechna makra spustit. Toto nastavení je počítač přístupný potenciálně nebezpečný kód a se nedoporučuje.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete tyto dokumenty umístit do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, potenciálně nebezpečného kódu by umožnit spuštění)  Kliknutím na tuto možnost Povolit všechna makra spustit. Toto nastavení je počítač přístupný potenciálně nebezpečný kód a se nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Tip : Na kartě Vývojář na pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office můžete otevřít dialogové okno nastavení zabezpečení maker. Pokud není k dispozici karta Vývojář, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace PowerPoint. Klikněte na populární a potom zaškrtněte políčko Zobrazit kartu Vývojář na pásu karet.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klikněte na Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete tyto dokumenty umístit do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, potenciálně nebezpečného kódu by umožnit spuštění)  Kliknutím na tuto možnost Povolit všechna makra spustit. Toto nastavení je počítač přístupný potenciálně nebezpečný kód a se nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Centrum zabezpečení.

 2. Klikněte na Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete tyto dokumenty umístit do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, potenciálně nebezpečného kódu by umožnit spuštění)  Kliknutím na tuto možnost Povolit všechna makra spustit. Toto nastavení je počítač přístupný potenciálně nebezpečný kód a se nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Centrum zabezpečení, klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Nastavení maker.

 3. Klikněte na požadované možnosti:

  • Zakázat všechna makra bez oznámení:  Klikněte na tuto možnost, pokud není zabezpečení maker. Všechna makra v dokumentech a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázány. Pokud jsou dokumenty s nepodepsaná makra, které považujete, můžete tyto dokumenty umístit do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

  • Zakázat všechna makra s oznámením: Toto je výchozí nastavení. Na tuto možnost klikněte, pokud chcete, aby se makra zakázala, ale při výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpečení. Tak budete moct v jednotlivých případech rozhodovat, kdy se mají makra povolit.

  • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou případu, kdy je makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem. Takové makro se může spustit, pokud už jste jeho vydavatele zařadili mezi důvěryhodné. Pokud jste vydavatele nezařadili mezi důvěryhodné, zobrazí se upozornění. Můžete se tak rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, jinými slovy, že vydavateli důvěřujete. Všechna nepodepsaná makra se zakážou bez oznámení.

  • Povolit všechna makra (nedoporučuje se, potenciálně nebezpečného kódu by umožnit spuštění)  Kliknutím na tuto možnost Povolit všechna makra spustit. Toto nastavení je počítač přístupný potenciálně nebezpečný kód a se nedoporučuje.

  • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA:    Toto nastavení je určené pro vývojáře a slouží k záměrnému uzamčení nebo povolení programového přístupu k objektovému modelu VBA z klientů automatizace. Jinými slovy poskytuje možnost zabezpečení pro kód vytvořený za účelem automatizace aplikace Office a programového zpracování objektového modelu a prostředí VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je přístup odepřený. Díky této možnosti zabezpečení je pro neoprávněné programy obtížnější vytvářet kód provádějící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelů. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový přístup k objektovému modelu VBA, bude muset uživatel spouštějící kód výslovně udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

Tip : Na kartě Vývojář na pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office můžete otevřít dialogové okno nastavení zabezpečení maker. Pokud není k dispozici karta Vývojář, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Word. Klikněte na populární a potom zaškrtněte políčko Zobrazit kartu Vývojář na pásu karet.

Začátek stránky

Jak může Centrum zabezpečení pomoci chránit před tak nebezpečná makra?

Před povolením makra v dokumentu, Centrum zabezpečení hledá následující informace:

 • Makro podepsané vývojářem Digitální podpis.

 • Digitální podpis je Platný.

 • Tento digitální podpis je aktuální (není prošlý).

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu byl vystaven renomovanou certifikační autorita (CA).

 • Vývojář, který podepsané makro je Důvěryhodný vydavatel.

Pokud v Centru zabezpečení zjistí, že pomocí kterékoli z těchto článků, ve výchozím nastavení je zakázaná makra a zobrazení panelu zpráv s upozorněním na potenciálně nebezpečné makro.

Panel zpráv

Chcete-li povolit makra klikněte na Možnosti na panelu zpráv, dialogové okno zabezpečení otevře. Naleznete v části Další informace o tom, jak rozhodnutí týkající se maker a zabezpečení.

Poznámka : V Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Publisher 2007 zobrazují výstrahy zabezpečení v dialogových oknech, nikoli na panelu zpráv.

Začátek stránky

Upozornění zabezpečení zeptá, pokud chcete povolit nebo zakázat makra. Co mám dělat?

Když se zobrazí dialogové okno Možnosti nainstalování, můžete povolit makra nebo ponechat zakázané. Pokud jste si jistí, že pochází z důvěryhodného zdroje, byste měli povolit makra.

Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office

Důležité : Pokud jste si jistí, dokument a makra z důvěryhodného zdroje a máte platný podpis a nechcete být odesláno oznámení o nich znáte znovu, nemusíte měnit nastavení Centra zabezpečení výchozí méně bezpečné nastavení zabezpečení maker můžete kliknout na zabezpečení všechny dokumentu uments od tohoto vydavatele v dialogovém okně zabezpečení. Tím vydavatele přidáte do svého seznamu Důvěryhodní vydavatelé v Centru zabezpečení. Všechny software od tohoto vydavatele je důvěryhodná. V případě, kde makro není platný podpis, ale důvěřujete a nechcete, aby vás upozornil znovu místo Změna výchozího nastavení Centra zabezpečení na méně bezpečné nastavení zabezpečení maker je lepší přesunutí dokumentu do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodném umístění budou moci spouštět bez kontroly systém zabezpečení Centrum zabezpečení.

V závislosti na situaci dialogové okno zabezpečení popisuje určitý problém. Následující tabulka uvádí možné problémy a nabízí rad k měli nebo neměli dělat v každém případě.

Problém

Doporučení

Akce makra není podepsán     Protože makro není digitálně podepsán, nelze ověřit identitu vydavatele makra. Proto není možné určit, zda je makro bezpečných nebo ne.

Dříve než povolíte nepodepsaná makra, zkontrolujte, že makro pochází z důvěryhodného zdroje. I když nemáte povolit makra, můžete dokument nadále pracovat.

Akce makra podpis není důvěryhodný     Makro je potenciálně nebezpečný, protože byl digitálně podepsán, podpis je platný a jste nevybrali s informacemi o důvěryhodnosti vydavatele, kdo podepsané makro.

Je možné explicitně Vztah důvěryhodnosti vydavatele makra kliknutím na všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné v dialogovém okně zabezpečení. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že podpis je platný. Kliknutím na tuto možnost přidáte vydavatele do vašeho seznamu Důvěryhodní vydavatelé v Centru zabezpečení.

Akce makra podpis nejsou platná:     Makro je potenciálně nebezpečný, protože byl digitálně podepsán a podpis je neplatný.

Doporučujeme, ale nechcete povolíte makra s neplatné podpisy. Jednou z možných příčin, které je neplatný podpis je, že má zfalšován. Další informace najdete v tématu Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný.

Akce makra podpisu vypršela     Makro je potenciálně nebezpečný, protože byl digitálně podepsán a podpis vypršela.

Před povolením maker s ukončenou platností podpisy, zkontrolujte, že makro pochází z důvěryhodného zdroje. Pokud použijete tento dokument v minulosti bez jakýchkoli problémů zabezpečení je potenciálně menší riziko povolení makra.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×