Povolení anonymního přístupu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Anonymní přístup

Další aspekty anonymního přístupu

Povolení anonymního přístupu k webu

Povolení anonymního přístupu k seznamu nebo knihovně

Anonymní přístup

Povolením anonymního přístupu k webu umožníte anonymním uživatelům (a ověřeným uživatelům, kterým nebyl udělen přístup k webu) procházet celý web včetně všech seznamů, knihoven, složek v seznamech a knihovnách, položek seznamů a dokumentů, které dědí oprávnění z webu. Pokud správce serveru povolí anonymní přístup, mohou členové skupiny SharePoint vlastníků webu Název webu provádět následující akce:

 • povolit anonymní přístup k webu,

 • povolit anonymní přístup pouze k seznamům a knihovnám,

 • zablokovat anonymní přístup k webu.

V následující tabulce jsou uvedeny různé možnosti anonymního přístupu spolu s akcemi, jejichž provádění je nebo není anonymním uživatelům (nebo ověřeným uživatelům, jimž nebyl udělen přístup k webu) umožněno v případě, že je vybrána daná možnost anonymního přístupu.

Oblast s povoleným anonymním přístupem

Operace povolené anonymnímu uživateli

Operace nepovolené anonymnímu uživateli

Celý aktuální web,

Procházení celého webu.
Čtení ze seznamů, knihoven a složek v seznamech a knihovnách, které dědí oprávnění z webu, a otevírání libovolných položek seznamů a libovolných dokumentů v těchto seznamech a knihovnách.

Změna obsahu (ve výchozím nastavení).

Seznamy a knihovny

Čtení ze seznamů a knihoven, pro něž bylo anonymním uživatelům uděleno oprávnění Zobrazit položky.

Poznámky : 

 • Vzhledem k tomu, že oprávnění Zobrazit položky není ve výchozím nastavení uděleno, anonymní uživatelé standardně nemohou zobrazovat žádné seznamy a knihovny.

 • Aby bylo možné nastavit pro seznam nebo knihovnu oprávnění Zobrazit položky, musí daný seznam nebo knihovna používat jedinečná oprávnění. Anonymní uživatelé nemohou zobrazovat seznamy a knihovny, které dědí oprávnění od webu.

Procházení webu.
(Anonymním uživatelům je na úrovni webu udělena úroveň přístupu Omezený přístup, která jim umožňuje přístup k seznamům a knihovnám.)
Změna obsahu (ve výchozím nastavení).

Nic

Nelze použít

Přístup k celému webu a všem seznamům a knihovnám na webu včetně seznamů a knihoven s jedinečnými oprávněními.

Povolením anonymního přístupu se vždy snižuje stupeň zabezpečení webového serveru, protože anonymní uživatelé a ověření uživatelé, kterým nebyl udělen přístup k danému webu, mohou případně změnit nastavení či obsah webu nebo provést na server útok typu DoS (odepření služby), přičemž z akcí, které provedli, nelze zpětně vysledovat ověřený uživatelský účet původce.

Začátek stránky

Další aspekty anonymního přístupu

Povolíte-li anonymním uživatelům prohlížení webu, seznamů nebo knihoven, mohou tito uživatelé získávat informace o webu včetně e-mailových adres uživatelů a veškerého obsahu zaslaného do seznamů, knihoven a diskusí. Pokud anonymním uživatelům udělíte k seznamům a knihovnám přístup jiného typu než pro čtení, mohou anonymní uživatelé přispívat do seznamů, diskusí a průzkumů a měnit dokumenty. Všechny tyto akce mohou negativně ovlivnit velikost místa na disku a dostupnost dalších prostředků. Pokud chcete vytvořit web, seznam nebo knihovnu s vyšší úrovní zabezpečení, anonymní přístup nepovolujte.

Anonymní uživatelé nemohou otevírat weby pro úpravy v programech kompatibilních se službou Microsoft Windows SharePoint Services, jako je například Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ani používat protokol webových složek v systému Windows (tj. nemohou web zobrazit ve složce Místa v síti).

Tip : Namísto udělení anonymního přístupu můžete přidat skupinu zabezpečení Ověření uživatelé systému Windows do skupiny SharePoint Návštěvníci webu název_webu. Tím udělíte přístup pro čtení z webu všem ověřeným členům vaší domény systému Windows. Na rozdíl od akcí provedených anonymními uživateli lze z akcí ověřených uživatelů zpětně odvodit jejich původce. Další informace o přidávání uživatelů do skupin SharePoint naleznete v tématu Správa skupin SharePoint.

Podobně jako u nastavování jiných oprávnění platí, že povolíte-li anonymní přístup k webu, povolujete jej zároveň pro podřízené weby, které z tohoto webu dědí oprávnění.

Začátek stránky

Povolení anonymního přístupu k webu

Aby mohl správce použít tento postup, musí nejprve povolit anonymní přístup k webové aplikaci. Pokud tak neučinil, možnost Anonymní přístup se nezobrazí.

 1. Otevřete web, k němuž chcete povolit anonymní přístup.

  1. Nabídka Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na Nastavení webu.

   Poznámka : Na webu, pro nějž je přizpůsobená nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klepněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte ve sloupci Uživatelé a oprávnění na položku Rozšířená oprávnění.

 3. Na stránce Oprávnění klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Anonymní přístup.

 4. Na stránce Změnit nastavení anonymního přístupu vyberte části webu, k nimž chcete umožnit přístup anonymním uživatelům.

  Poznámka : Další informace o možnostech dostupných na této stránce naleznete v předcházející tabulce.

Začátek stránky

Povolení anonymního přístupu k seznamu nebo knihovně

Poznámky : 

 • Tento postup použijte jen tehdy, jestliže jste povolili anonymní přístup k webu postupem popsaným výše a v kroku 5 udělili přístup k celému webu nebo pouze k seznamům a knihovnám.

 • Následující postup lze použít pouze u seznamu nebo knihovny s jedinečnými oprávněními.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, k nimž chcete povolit anonymní přístup.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 3. Ve sloupci Oprávnění a správa klepněte na položku Oprávnění pro tento seznam nebo Oprávnění pro tuto knihovnu.

  Poznámka : Jestliže daný seznam nebo knihovna dědí oprávnění z nadřazeného webu, volba Nastavení není na stránce Oprávnění dostupná.

 4. Pokud seznam nebo knihovna dědí oprávnění od webu, musíte tuto vazbu nejprve zrušit. Chcete-li to provést, klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a poté pokračujte klepnutím na tlačítko OK. V opačném případě přejděte ke kroku 5.

 5. Na stránce Oprávnění klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Anonymní přístup.

 6. Na stránce Změnit nastavení anonymního přístupu vyberte oprávnění, která chcete pro tento seznam nebo knihovnu udělit anonymním uživatelům.

  Poznámka : U knihoven je k dispozici pouze oprávnění Zobrazit položku. Toto omezení má chránit web před případnými útoky vsunutím skriptu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×