Povolení a konfigurace podpory e-mailů pro seznam nebo knihovnu

Aby mohly seznam nebo knihovna přijímat e-maily, musí vlastník webu pro daný seznam nebo knihovnu povolit a nakonfigurovat podporu e-mailů.

Co chcete udělat?

Přehled

Povolení a konfigurace nastavení e-mailů pro knihovnu

Povolení a konfigurace nastavení e-mailů pro seznam oznámení

Povolení a konfigurace nastavení e-mailu pro seznam kalendáře

Povolení a konfigurace nastavení e-mailu pro diskusní vývěsku

Přehled

V produktu Windows SharePoint Services 3.0 může vlastník webu povolit a nakonfigurovat podporu e-mailů pro následující položky:

 • knihovna dokumentů, obrázků nebo formulářů,

 • seznam oznámení,

 • seznam kalendáře,

 • diskusní vývěska,

 • blog.

Při vytvoření seznamu nebo knihovny můžete povolit podporu příchozích e-mailů pro kterékoli z těchto typů seznamů a knihoven, pokud je podpora e-mailů povolena v Centrální správě. Součástí tohoto postupu je určení e-mailové adresy seznamu nebo knihovny. Všechny ostatní možnosti konfigurace jsou však při vytvoření seznamu nebo knihovny nastaveny na výchozí hodnoty.

Poznámky : 

 • Do seznamů a knihoven na webech center schůzek nelze přidávat obsah zasíláním e-mailů.

 • Chcete-li povolit nebo nakonfigurovat podporu e-mailů pro seznam nebo knihovnu, musíte pro daný seznam nebo knihovnu mít oprávnění Spravovat seznamy. Oprávnění Spravovat seznamy je standardně uděleno skupině SharePoint vlastníků webu Název webu.

Postup při změně nastavení e-mailů pro seznam nebo knihovnu závisí na typu seznamu nebo knihovny. V následujících oddílech naleznete postupy při povolení a konfiguraci podpory příchozích e-mailů pro výše uvedené typy seznamů a knihoven.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace nastavení e-mailů pro knihovnu

Chcete-li povolit a nakonfigurovat nastavení e-mailů pro knihovnu dokumentů, obrázků nebo formulářů, postupujte podle následujících pokynů.

 1. Otevřete knihovnu, pro kterou chcete povolit a nakonfigurovat nastavení e-mailů.

 2. V nabídce Nastavení nabídka nastavení klepněte na příkaz Nastavení knihovny dokumentů, Nastavení knihovny obrázků nebo Nastavení knihovny formulářů v závislosti na typu knihovny, pro niž chcete povolit a nakonfigurovat toto nastavení.

 3. V části Komunikace klepněte na odkaz Nastavení příchozích e-mailů.

  Poznámka : Odkaz Nastavení příchozích e-mailů není k dispozici, pokud není podpora e-mailů povolena v Centrální správě.

 4. V oddílu E-mail klepněte na možnost Ano. Tím této knihovně povolíte přijímat e-maily.

 5. Do pole E-mailová adresa zadejte jedinečný název, který má být použit jako součást e-mailové adresy této knihovny.

 6. V oddílu Přílohy e-mailových zpráv určete, kam chcete v této knihovně ukládat přílohy, jak je chcete seskupovat a zda mají být přepisovány soubory se stejnými názvy.

  Pokud se rozhodnete nepřepisovat soubory se stejnými názvy a později se pokusíte uložit soubor, jehož název je shodný s názvem existujícího souboru v knihovně, budou k názvu souboru s novou přílohou připojeny čtyři náhodně zvolené číslice. Pokud se tato akce nezdaří, bude k názvu souboru připojen globálně jedinečný identifikátor (GUID). Nepodaří-li se ani tímto způsobem vytvořit dosud nepoužitý název souboru, příloha bude zahozena.

 7. V oddílu E-mailová zpráva určete, zda chcete do této knihovny ukládat původní e-mailové zprávy.

  Pokud vyberete možnost Ano, budou původní zprávy ukládány do knihovny jako samostatné položky.

 8. V oddílu E-mailové pozvánky na schůzky určete, zda chcete do této knihovny ukládat přílohy pozvánek na schůzky.

 9. V oddílu Zabezpečení e-mailu určete, zda chcete archivovat pouze e-maily od členů webu, kteří mohou psát do knihovny, nebo všechny e-maily bez ohledu na to, kdo je odeslal.

  Důležité : Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

 10. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Poznámka : Nastavením možnosti Ano povolíte archivaci souborů přiložených k pozvánkám na schůzku do knihovny dokumentů. Uvědomte si, že obslužné programy pro zpracování pošty nemají informace o dalších seznamech, do nichž daný e-mail zasíláte. Pokud odešlete pozvání na schůzku do kalendáře i do knihovny dokumentů, bude žádost o schůzku archivována v seznamu kalendáře a všechny přílohy této žádosti budou archivovány v knihovně dokumentů.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace nastavení e-mailů pro seznam oznámení

 1. Otevřete seznam oznámení, pro který chcete povolit a nakonfigurovat podporu příchozích e-mailů.

 2. Klepněte na nabídku Nastavení a poté na příkaz Nastavení seznamu.

 3. V části Komunikace klepněte na odkaz Nastavení příchozích e-mailů.

  Poznámka : Odkaz Nastavení příchozích e-mailů není k dispozici, pokud není podpora e-mailů povolena v Centrální správě.

 4. V oddílu E-mail povolte tomuto seznamu příjem e-mailů výběrem možnosti Ano a poté zadejte alias, který chcete používat pro zasílání e-mailů do tohoto seznamu.

 5. V oddílu Přílohy e-mailových zpráv určete, zda chcete v tomto seznamu archivovat přílohy e-mailových zpráv.

  Poznámka : Pokud vyberete možnost Ne, budou přílohy e-mailů zahazovány.

 6. V oddílu E-mailová zpráva určete, zda chcete do tohoto seznamu ukládat původní e-maily.

  Pokud vyberete možnost Ano, budou původní e-maily ukládány jako přílohy.

 7. V oddílu E-mailové pozvánky na schůzky určete, zda chcete archivovat pozvánky na schůzky, které byly do tohoto seznamu zaslány formou e-mailů.

  Vyberete-li možnost Ano, budete moci archivovat pozvánky na schůzky v seznamu Oznámení. Uvědomte si, že vzhledem k tomu, že obslužné programy pro zpracování pošty nemají informace o dalších seznamech, do nichž daný e-mail zasíláte, můžete pozvánku na schůzku zaslat na e-mailovou adresu kalendáře i na e-mailovou adresu seznamu oznámení (výběrem možnosti Ano u tohoto nastavení). Žádost o schůzku se tak zobrazí v kalendáři i v seznamu oznámení.

 8. V oddílu Zabezpečení e-mailu určete, zda chcete přijímat pouze e-maily od členů webu, kteří mohou psát do seznamu, nebo všechny e-maily bez ohledu na to, kdo je odeslal.

  Důležité : Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

 9. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace nastavení e-mailu pro seznam kalendáře

 1. Otevřete seznam kalendáře, pro který chcete povolit a nakonfigurovat podporu příchozích e-mailů.

 2. Klepněte na nabídku Nastavení a poté na příkaz Nastavení seznamu.

 3. V části Komunikace klepněte na odkaz Nastavení příchozích e-mailů.

  Poznámka : Odkaz Nastavení příchozích e-mailů není k dispozici, pokud není podpora e-mailů povolena v Centrální správě.

 4. V oddílu E-mail povolte tomuto seznamu příjem e-mailů výběrem možnosti Ano a poté zadejte alias, který chcete používat pro zasílání e-mailů do tohoto seznamu.

 5. V oddílu Přílohy e-mailových zpráv určete, zda chcete v tomto seznamu archivovat přílohy e-mailových zpráv.

  Poznámka : Pokud vyberete možnost Ne, budou přílohy e-mailů zahazovány.

 6. V oddílu Zabezpečení e-mailu určete, zda chcete archivovat pouze e-maily od členů webu, kteří mohou psát do seznamu, nebo všechny e-maily bez ohledu na to, kdo je odeslal.

  Důležité : Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

 7. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Povolení a konfigurace nastavení e-mailu pro diskusní vývěsku

 1. Otevřete diskusní vývěsku, pro kterou chcete povolit a nakonfigurovat podporu příchozích e-mailů.

 2. Klepněte na nabídku Nastavení a poté na příkaz Nastavení seznamu.

 3. V části Komunikace klepněte na odkaz Nastavení příchozích e-mailů.

  Poznámka : Odkaz Nastavení příchozích e-mailů není k dispozici, pokud není podpora e-mailů povolena v Centrální správě.

 4. V oddílu E-mail povolte tomuto seznamu příjem e-mailů výběrem možnosti Ano a poté zadejte alias, který chcete používat pro zasílání e-mailů na tento web.

 5. V oddílu Přílohy e-mailových zpráv určete, zda chcete v tomto seznamu archivovat přílohy e-mailových zpráv.

  Poznámka : Pokud vyberete možnost Ne, budou přílohy e-mailů zahazovány.

 6. V oddílu E-mailová zpráva určete, zda chcete do tohoto seznamu ukládat původní e-mailové zprávy.

  Pokud vyberete možnost Ano, budou původní e-mailové zprávy ukládány jako přílohy.

 7. V oddílu E-mailové pozvánky na schůzky určete, zda chcete ukládat pozvánky na schůzky, které byly do tohoto seznamu zaslány formou e-mailů.

  Vyberete-li možnost Ano, budete moci na diskusní vývěsce archivovat pozvánky na schůzky. Uvědomte si, že vzhledem k tomu, že obslužné programy pro zpracování pošty nemají informace o dalších seznamech, do nichž daný e-mail zasíláte, můžete pozvánku na schůzku zaslat na e-mailovou adresu kalendáře i na e-mailovou adresu diskusní vývěsky (výběrem možnosti Ano u tohoto nastavení). Žádost o schůzku se tak zobrazí v kalendáři i na diskusní vývěsce.

 8. V oddílu Zabezpečení e-mailu určete, zda chcete archivovat pouze e-maily od členů webu, kteří mohou psát do seznamu, nebo všechny e-maily bez ohledu na to, kdo je odeslal.

  Důležité : Archivace e-mailů od všech odesilatelů umožní psaní do knihovny komukoli (včetně neověřených uživatelů). Vzhledem k potenciálním bezpečnostním rizikům byste měli nastavení této možnosti důkladně zvážit.

 9. Uložte nastavení klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×