Použití, změna, vytvoření a odstranění sady rychlých stylů

Když použijete styly na odstavce, nadpisy a další prvky v dokumentu, můžete použít sadu koordinovaných rychlých stylů. Sady rychlých stylů (například Distinctive (Charakteristické)) jsou kolekce stylů, které jsou určené k vytváření působivého a profesionálně vypadajícího dokumentu. Jedna sada rychlých stylů může například obsahovat styly pro několik úrovní nadpisů, základní text, citát a název. Přestože sada rychlých stylů pravděpodobně obsahuje všechny styly, které potřebujete, můžete přidat nový styl nebo některé styly v sadě upravit podle svých požadavků na dokument. Po přidání nebo změně stylů můžete novou kombinaci stylů uložit jako vlastní sadu rychlých stylů a dát jí jiný název.

Udělejte některou z těchto věcí:

Použití sady rychlých stylů

Když použijete sadu rychlých stylů na dokument, všechny styly v dokumentu se automaticky změní, aby odpovídaly tomu, co je definované v sadě rychlých stylů. Pokud se vám použitá sada rychlých stylů nelíbí, můžete snadno vybrat jinou. Word automaticky zaktualizuje vzhled dokumentu podle nového rychlého stylu, který vyberete.

 • Na kartě Home (Domů) klikněte v části Styles (Styly) na Change Quick Styles settings (Změna nastavení rychlých stylů)  Tlačítko Změna nastavení rychlých stylů a potom klikněte na požadovanou sadu stylů.

Změna existujícího stylu a vytvoření vlastní sady rychlých stylů

Můžete změnit atributy existujícího stylu, například stylu nadpisu nebo seznamu, a uložit ho jako součást vlastní sady rychlých stylů.

 1. Na kartě Home (Domů) v části Styles (Styly) stiskněte a podržte klávesu CONTROL, klikněte na styl, který chcete upravit, a potom klikněte na Modify (Změnit).

 2. V dialogovém okně Modify Style (Úprava stylu) proveďte všechny požadované změny stylu, zaškrtněte políčko Add to Quick Style list (Přidat do seznamu rychlých stylů) a potom klikněte na OK.

 3. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Styles (Styly) na Change Quick Styles settings (Změna nastavení rychlých stylů)  Tlačítko Změna nastavení rychlých stylů a potom klikněte na Save as Quick Style Set (Uložit jako sadu rychlých stylů).

 4. Do pole Save As (Uložit jako) zadejte název sady rychlých stylů a potom klikněte na OK.

Přidání nového stylu a vytvoření vlastní sady rychlých stylů

Do sady rychlých stylů můžete přidat nový styl.

 1. Na kartě Home (Domů) v části Styles (Styly) klikněte na Manage the styles that are used in the document (Spravovat styly použité v dokumentu) Správa stylů použitých v dokumentu .

 2. Klikněte na New Style (Nový styl).

  V části Styly klikněte na Nový styl

 3. Do textového pole Name (Název) zadejte název nového stylu.

 4. Vyberte požadované možnosti nebo klikněte na místní nabídku Format (Formát), aby se vám zobrazily další možnosti.

  Vyberte možnosti nebo klikněte na Formát

 5. Zaškrtněte políčko Add to Quick Style list (Přidat do seznamu rychlých stylů) a potom klikněte na OK.

 6. Na kartě Home (Domů) klikněte v části Styles (Styly) na Change Quick Styles settings (Změna nastavení rychlých stylů)  Tlačítko Změna nastavení rychlých stylů a potom klikněte na Save as Quick Style Set (Uložit jako sadu rychlých stylů).

 7. Do pole Save As (Uložit jako) zadejte název sady rychlých stylů a potom klikněte na OK.

Odstranění vlastní sady rychlých stylů

Pokud již vlastní sadu rychlých stylů nepotřebujete, můžete ji odstranit.

 1. Ve Finderu otevřete složku Users/uživatelské_jméno/Library/Application Support/Microsoft/Office/Style Sets.

 2. Vlastní sadu rychlých stylů, kterou chcete odstranit, přetáhněte do koše.

Viz taky

Použití, změna, vytvoření nebo odstranění stylu

Nalezení stylů použitých v dokumentu

Kopírování stylů a automatického textu mezi dokumenty nebo šablonami

Rozdíly mezi šablonami, motivy a styly Wordu

Změna nebo odebrání motivu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×