Použití zástupných znaků při porovnávání řetězců

Integrované porovnávání vzorů představuje univerzální nástroj pro porovnávání řetězců. V následující tabulce jsou uvedeny zástupné znaky, které lze použít s operátorem Like a počet číslic nebo řetězců, kterým odpovídají.

Znaky ve vzoru

Odpovídající část výrazu

? nebo _ (znak podtržení)

Libovolný jednotlivý znak

* nebo %

Nula nebo více znaků

#

Libovolná číslice (0–9)

[seznam znaků]

Libovolný jednotlivý znak uvedený v seznamu znaků

[!seznam znaků]

Libovolný jednotlivý znak neuvedený v seznamu znaků


Je možné použít skupinu jednoho nebo několika znaků (seznam znaků) uzavřenou v hranatých závorkách ([ ]), chcete-li porovnat libovolný znak ve výrazu. Seznam znaků může obsahovat téměř všechny znaky Znaková sada ANSI včetně číslic. Chcete-li při porovnání použít speciální znaky levá hranatá závorka ([), otazník (?), znak čísla (#) a hvězdička (*), uveďte je v hranatých závorkách. Ve skupině nelze použít pravou hranatou závorku ( ]) k porovnání se sebou samou, lze ji však použít mimo skupinu jako samostatný znak.

Kromě jednoduchého seznamu znaků uzavřeného do hranatých závorek může seznam znaků pomocí spojovníku (-) oddělujícího dolní a horní mez určovat rozsah znaků. Například při použití řetězce [A-Z] ve vzoru bude provedeno porovnání, zda je znak na odpovídající pozici ve výrazu některým z velkých písmen v rozmezí od A do Z. V závorkách je možné uvést více rozsahů bez oddělení jednotlivých rozsahů. Například [a-zA-Z0-9] vyhovuje všem alfanumerickým znakům.

Je důležité poznamenat, že zástupné znaky (%) a (_) jazyka ANSI SQL jsou k dispozici pouze v databázovém stroji Microsoft Access a zprostředkovateli OLE DB aplikace Access. Pokud budou tyto znaky použity v aplikaci Access nebo objektu DAO, budou interpretovány jako literály.

Mezi další důležitá pravidla pro porovnávání vzorů patří následující:

  • Vykřičník (!) uvedený na začátku seznamu znaků znamená, že ke shodě dojde v případě, že ve výrazu je nalezen libovolný znak kromě znaků uvedených v seznamu znaků. Pokud je vykřičník uveden vně závorek, je porovnán jako znak vykřičník.

  • Spojovník (-) uvedený na začátku (případně za vykřičníkem) nebo na konci seznamu znaků je porovnán jako spojovník. Kdekoli jinde určuje spojovník rozsah znaků ANSI.

  • Při určování rozsahu znaků musejí být znaky uvedeny ve vzestupném pořadí (A-Z nebo 0-100). Rozsah [A-Z] je platným vzorem, [Z-A] nikoli.

  • Posloupnost znaků [ ] je ignorována a je pokládána za Řetězec nulové délky ("").Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×