Použití záhlaví a zápatí ve výtiscích listů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do horní nebo dolní části tištěného listu lze vložit záhlaví nebo zápatí. Můžete vytvořit například zápatí, které obsahuje čísla stránek, datum a čas a název souboru.

Záhlaví a zápatí se v normálním zobrazení v listu nezobrazují – jsou viditelné pouze v zobrazení rozložení stránky a na vytištěných stránkách. Záhlaví a zápatí můžete vkládat v zobrazení rozložení stránky, kde je uvidíte. Chcete-li najednou vložit záhlaví nebo zápatí do více listů, použijte dialogové okno Vzhled stránky. U některých typů listů, například listů s grafem, můžete vkládat záhlaví a zápatí pomocí dialogového okna Vzhled stránky.

Co chcete udělat?

Přidat nebo změnit text záhlaví či zápatí pomocí zobrazení rozložení stránky

Přidat nebo změnit text záhlaví či zápatí pomocí dialogového okna Vzhled stránky

Přidat předdefinované záhlaví či zápatí

Vložit určité prvky do záhlaví či zápatí

Zadat možnosti záhlaví či zápatí

Zavřít záhlaví a zápatí

Odebrat text záhlaví či zápatí z listu

Přidání nebo změna textu záhlaví či zápatí pomocí zobrazení rozložení stránky

 1. Klikněte na list, do kterého chcete přidat záhlaví či zápatí nebo který obsahuje záhlaví či zápatí, jež chcete změnit.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na položku Záhlaví a zápatí.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Poznámka:    Aplikace Excel otevře list v zobrazení Rozložení stránky. Toto zobrazení lze také otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazení rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat záhlaví či zápatí, klikněte na levé, prostřední nebo pravé textové pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu (pod položkou Záhlaví nebo nad položkou Zápatí).

  • Chcete-li změnit záhlaví či zápatí, klikněte na příslušné textové pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu a potom vyberte text, který chcete změnit.

 4. Zadejte nový text záhlaví či zápatí.

  Poznámky : 

  • Chcete-li do textového pole záhlaví či zápatí vložit nový řádek, stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li odstranit část záhlaví či zápatí, vyberte v textovém poli záhlaví či zápatí tu část, kterou chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu DELETE nebo BACKSPACE. Rovněž můžete kliknout do textu a potom stisknutím klávesy BACKSPACE odstranit znaky předcházející pozici kurzoru.

  • Chcete-li do textu záhlaví nebo zápatí zadat jeden ampersand (&), použijte dva tyto znaky. Například text „Dodavatelé & služby“ vložíte do záhlaví zadáním Dodavatelé && služby.

  • Záhlaví či zápatí zavřete tak, že kliknete na libovolné místo v listu. Chcete-li záhlaví či zápatí zavřít bez uložení provedených změn, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Přidání nebo změna textu záhlaví či zápatí pomocí dialogového okna Vzhled stránky

 1. Klikněte na list nebo listy, list s grafem nebo vložený graf, ke kterému chcete přidat záhlaví či zápatí nebo který obsahuje záhlaví či zápatí, jež chcete změnit.

  Jak vybrat více listů

  Výběr

  Akce

  Jeden list

  Klikněte na ouško listu.

  Ouško aktivního listu

  Pokud není požadovaného ouško listu viditelné, klepněte na tlačítka pro pohyb mezi listy tak, aby se zobrazilo. Potom klepněte na ouško listu.

  Tlačítka pro pohyb mezi listy

  Dva nebo více sousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu SHIFT a klikněte na ouško posledního listu, který chcete vybrat.

  Dva nebo více nesousedících listů

  Klikněte na ouško prvního listu. Podržte klávesu CTRL a klikněte na ouška ostatních listů, které chcete vybrat.

  Všechny listy v sešitu

  Klikněte pravým tlačítkem myši na ouško listu a potom v Místní nabídka klikněte na příkaz Vybrat všechny listy.

  Tip:    Pokud je vybráno více listů, je v záhlaví v horní části listu zobrazen text [Skupina]. Chcete-li zrušit výběr více listů v sešitu, klikněte na libovolný list, který není vybraný. Jestliže není žádný nevybraný list viditelný, klikněte pravým tlačítkem myši na ouško některého vybraného listu a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Oddělit listy.

 2. Ve skupině Vzhled stránky na kartě Rozložení stránky klepněte na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka vedle popisku Vzhled stránky.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky.

  Pokud vyberete list s grafem nebo vložený graf, zobrazí se dialogové okno Vzhled stránky rovněž po kliknutí na tlačítko Záhlaví a zápatí ve skupině Text na kartě Vložení.

 3. Na kartě Záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko Vlastní záhlaví nebo Vlastní zápatí.

 4. Klikněte do některého z polí Levý oddíl, Prostřední oddíl nebo Pravý oddíl a potom kliknutím na příslušná tlačítka vložte do oddílu požadované informace.

 5. Chcete-li přidat nebo změnit text záhlaví či zápatí, zadejte doplňující text nebo upravte existující text v poli Levý oddíl, Prostřední oddíl nebo Pravý oddíl.

  • Chcete-li v některém z polí oddílu vytvořit nový řádek, stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li odstranit část záhlaví či zápatí, vyberte v příslušném poli část, kterou chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu DELETE nebo BACKSPACE. Můžete rovněž kliknout do textu a stisknutím klávesy BACKSPACE odstranit znaky předcházející pozici kurzoru.

  • Chcete-li do textu záhlaví nebo zápatí zadat jeden ampersand (&), použijte dva tyto znaky. Například text „Dodavatelé & služby“ vložíte do záhlaví zadáním Dodavatelé && služby.

  • Chcete-li vlastní záhlaví či zápatí založit na již existujícím záhlaví či zápatí, klikněte na záhlaví či zápatí v poli Záhlaví nebo Zápatí.

Začátek stránky

Přidání předdefinovaného záhlaví či zápatí

Se záhlavími či zápatími listů je možné pracovat v zobrazení rozložení stránky. U některých typů listů, jako jsou listy s grafy nebo vložené grafy, můžete se záhlavími či zápatími pracovat v dialogovém okně Vzhled stránky.

Přidání předdefinovaného záhlaví či zápatí pomocí zobrazení rozložení stránky do listu

 1. Klikněte na list, do kterého chcete přidat předdefinované záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na možnost Záhlaví a zápatí.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Poznámka:    Aplikace Excel otevře list v zobrazení Rozložení stránky. Toto zobrazení lze také otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazení rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

  Po kliknutí do některého textového pole bude záhlaví nebo zápatí vybráno a zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Záhlaví a zápatí klikněte na tlačítko Záhlaví nebo Zápatí a poté klikněte na požadované předdefinované záhlaví či zápatí.

Přidání předdefinovaného záhlaví či zápatí do grafu

 1. Klikněte na list s grafem nebo vložený graf, do kterého chcete přidat předdefinované záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na možnost Záhlaví a zápatí.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Poznámka:    Aplikace Excel zobrazí dialogové okno Vzhled stránky.

 3. Klikněte na požadované předdefinované záhlaví či zápatí, které chcete použít, v poli Záhlaví nebo Zápatí.

Začátek stránky

Vložení určitých prvků do záhlaví či zápatí

Se záhlavími či zápatími listů je možné pracovat v zobrazení rozložení stránky. U jiných typů listů, jako jsou listy s grafy nebo vložené grafy, můžete se záhlavími či zápatími pracovat v dialogovém okně Vzhled stránky.

Vložení určitých prvků do záhlaví či zápatí listu

 1. Klikněte na list, do jehož záhlaví či zápatí chcete přidat určité prvky.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na možnost Záhlaví a zápatí.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Poznámka:    Aplikace Excel otevře list v zobrazení Rozložení stránky. Toto zobrazení lze také otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazení rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

  Po kliknutí do některého textového pole bude záhlaví nebo zápatí vybráno a zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Prvky záhlaví a zápatí klikněte na požadovaný prvek.

Vložení určitých prvků do záhlaví či zápatí grafu

 1. Klikněte na list s grafem nebo vložený graf, do kterého chcete přidat předdefinované záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na možnost Záhlaví a zápatí.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Poznámka:    Aplikace Excel zobrazí dialogové okno Vzhled stránky.

 3. Klikněte na tlačítko Vlastní záhlaví nebo Vlastní zápatí.

 4. Pomocí tlačítek v dialogovém okně Záhlaví nebo Zápatí vložte konkrétní prvky záhlaví či zápatí.

  Pokud umístíte ukazatel myši na tlačítko, zobrazí se popis s názvem prvku, který toto tlačítko vkládá.

Začátek stránky

Zadání možností záhlaví či zápatí

Se záhlavími či zápatími listů je možné pracovat v zobrazení rozložení stránky. U jiných typů listů, jako jsou listy s grafy nebo vložené grafy, můžete se záhlavími či zápatími pracovat v dialogovém okně Vzhled stránky.

Volba možností záhlaví či zápatí pro list

 1. Klikněte na list, pro který chcete zvolit možnosti záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na možnost Záhlaví a zápatí.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Poznámka:    Aplikace Excel otevře list v zobrazení Rozložení stránky. Toto zobrazení lze také otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazení rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 3. Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

  Po kliknutí do některého textového pole bude záhlaví nebo zápatí vybráno a zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Možnosti vybírejte z následujících možností:

  • Chcete-li, aby záhlaví či zápatí byla na sudých a lichých stránkách odlišná, zaškrtněte políčko Různé liché a sudé stránky.

  • Chcete-li záhlaví či zápatí odebrat z první vytištěné stránky, zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  • Chcete-li v záhlavích či zápatích použít stejnou velikost písma a stejné měřítko jako v listu, zaškrtněte políčko Měřítko s dokumentem.

   Tip : Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete velikost písma a měřítko záhlaví či zápatí nastavit nezávisle na měřítku listu a přispět tak k vytvoření konzistentního zobrazení na více stránkách.

  • Chcete-li zajisti zarovnání okrajů záhlaví či zápatí s levým a pravým okrajem listu, zaškrtněte políčko Zarovnat s okraji stránky.

   Tip : Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete nastavit levý a pravý okraj záhlaví či zápatí na konkrétní hodnotu, která je nezávislá na levém a pravém pravém okraji listu.

Volba možností záhlaví či zápatí pro graf

 1. Klikněte na list s grafem nebo vložený graf, do kterého chcete přidat předdefinované záhlaví či zápatí.

 2. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na možnost Záhlaví a zápatí.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Poznámka:    Aplikace Excel zobrazí dialogové okno Vzhled stránky.

 3. Vybírejte z následujících možností:

  • Chcete-li, aby záhlaví či zápatí byla na sudých a lichých stránkách odlišná, zaškrtněte políčko Různé liché a sudé stránky.

  • Chcete-li záhlaví či zápatí odebrat z první vytištěné stránky, zaškrtněte políčko Jiné na první stránce.

  • Chcete-li v záhlavích či zápatích použít stejnou velikost písma a měřítko jako v listu, zaškrtněte políčko Měřítko s dokumentem.

   Zaškrtnutí políčka Měřítko s dokumentem zrušte, pokud chcete velikost písma a měřítko záhlaví či zápatí nastavit nezávisle na měřítku listu a přispět tak k vytvoření konzistentního zobrazení na více stránkách.

  • Chcete-li zajistit zarovnání okrajů záhlaví či zápatí s levým a pravým okrajem listu, zaškrtněte políčko Zarovnat s okraji stránky.

   Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete nastavit levý a pravý okraj záhlaví či zápatí na konkrétní hodnotu, která je nezávislá na levém a pravém pravém okraji listu.

Začátek stránky

Zavření záhlaví a zápatí

Chcete-li zavřít záhlaví a zápatí, je potřeba přepnout ze zobrazení rozložení stránky do normálního zobrazení.

 • Na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení sešitů klikněte na tlačítko Normální.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Můžete rovněž kliknout na tlačítko Normální Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

Odebrání textu záhlaví či zápatí z listu

 1. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Text na možnost Záhlaví a zápatí.

  Obrázek pásu karet v Excelu

  Poznámka:    Aplikace Excel otevře list v zobrazení Rozložení stránky. Toto zobrazení lze také otevřít kliknutím na tlačítko Zobrazení rozložení stránky Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

 2. Klikněte do levého, prostředního nebo pravého textového pole záhlaví či zápatí v horní nebo dolní části stránky listu.

  Po kliknutí do některého textového pole bude záhlaví nebo zápatí vybráno a zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí s kartou Návrh.

 3. Stiskněte klávesu DELETE nebo BACKSPACE.

 4. Do normálního zobrazení se vrátíte kliknutím na tlačítko Normální Obrázek tlačítka na stavovém řádku.

  Poznámka:    Chcete-li odstranit záhlaví či zápatí pro několik listů najednou, vyberte listy podle pokynů v části Přidání nebo změna textu záhlaví či zápatí pomocí dialogového okna Vzhled stránky a poté otevřete dialogové okno Vzhled stránky. Všechna záhlaví či zápatí odstraníte tak, že na kartě Záhlaví a zápatí vyberete v poli Záhlaví či Zápatí hodnotu (Žádné).

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×