Použití záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí jsou oblasti u horních a dolních okrajů jednotlivých stránek v dokumentu. Záhlaví a zápatí můžete přidat, upravit nebo odstranit, když je dokument v zobrazení rozložení při tisku nebo rozložení pro publikování. Do záhlaví nebo zápatí můžete přidat čísla stránek, datum a čas, firemní logo, název dokumentu, název souboru nebo jméno autora.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání záhlaví nebo zápatí

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Header and Footer (Záhlaví a zápatí) na Header (Záhlaví) nebo Footer (Zápatí) a vyberte styl záhlaví nebo zápatí z galerie.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Záhlaví a zápatí

 3. V dokumentu klikněte kamkoli do oblasti záhlaví nebo zápatí a zadejte libovolný text nebo přidejte libovolný grafický prvek.

 4. Klikněte na kartu Header and Footer a nastavte požadované možnosti v oblastech Insert (Vložení), Options (Možnosti) nebo Position (Pozice).

  Tip : Karta Header and Footer je fialová kontextová karta, která se zobrazí na pásu karet pouze v případě, že pracujete v záhlaví nebo zápatí.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, klikněte na Tlačítko Zavřít záhlaví .

  Tipy : 

  • Pokud nechcete, aby se záhlaví nebo zápatí zobrazovalo na první stránce dokumentu, klikněte na kartě Header and Footer v části Options na Different First Page (Jiné na první stránce) a ponechte záhlaví nebo zápatí nevyplněné.

  • Pokud chcete vytvořit různá záhlaví a zápatí pro liché a sudé stránky v dokumentu, klikněte na kartě Header and Footer v části Options na Different Odd & Even Pages (Různé liché a sudé stránky).

  • Pokud chcete vložit další běžné položky záhlaví nebo zápatí, například název souboru nebo jméno autora, přejděte v nabídce Insert (Vložení) na AutoText (Automatický text) a klikněte na položku, kterou chcete přidat.

  • Pokud chcete do záhlaví nebo zápatí dokumentu vložit obrázky, klikněte v záhlaví nebo zápatí na místo, kam chcete obrázek vložit. V nabídce Insert klikněte na Picture (Obrázek) a vyberte vhodný typ obrázku. Pokud chcete změnit velikost obrázku, klikněte na něj a následně přetáhněte úchyty pro změnu velikosti.

  • Pokud chcete do záhlaví nebo zápatí přidat aktuální datum nebo čas, klikněte v nabídce View (Zobrazení) na Header and Footer (Záhlaví a zápatí). Umístěte kurzor do záhlaví nebo zápatí a na kartě Header and Footer klikněte v části Insert na Date (Datum) nebo Time (Čas).

Přidání různých záhlaví nebo zápatí do různých oddílů v dokumentu

Do každého oddílu dokumentu můžete přidat jiné záhlaví nebo zápatí. To bývá užitečné, když pracujete s dlouhými dokumenty, které obsahují mnoho kapitol.

 1. Na konci kapitoly nebo oddílu klikněte na místo, kam chcete vložit konec oddílu.

 2. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Insert Pages (Vložení stránek) na Break (Konec) a vložte takový typ konce oddílu, který vám vyhovuje.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Vložit stránky

 3. Na kartě Document Elements klikněte v části Header and Footer na Header nebo Footer a vložte záhlaví nebo zápatí, které vám vyhovuje.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Záhlaví a zápatí

 4. Klikněte na kartu Header and Footer a pak v části Options zrušte zaškrtnutí políčka Link to Previous (Propojit s předchozím). Potom upravte záhlaví a zápatí v novém oddílu vašeho dokumentu.

  Tip : Karta Header and Footer je fialová kontextová karta, která se zobrazí na pásu karet pouze v případě, že pracujete v záhlaví nebo zápatí.

Úprava záhlaví nebo zápatí

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Dvakrát klikněte do oblasti záhlaví nebo zápatí v dokumentu a změňte, co potřebujete.

  Tip : Pomocí karty Header and Footer můžete přidat čísla stránek, data a formátování. Karta Header and Footer je fialová kontextová karta, která se zobrazí na pásu karet pouze v případě, že pracujete v záhlaví nebo zápatí.

 3. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, klikněte na Tlačítko Zavřít záhlaví .

  Poznámka : Když záhlaví nebo zápatí změníte, Word automaticky změní stejná záhlaví nebo zápatí v celém dokumentu. Pokud chcete pro každou část dokumentu vytvořit jiné záhlaví nebo zápatí, rozdělte dokument do oddílů. S tím vám pomůže článek o vkládání, odstraňování a upravování konců oddílů.

Odstranění záhlaví nebo zápatí

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V dokumentu dvakrát klikněte do oblasti záhlaví nebo zápatí, které chcete odebrat.

 3. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na Select All (Vybrat vše).

 4. Stiskněte DELETE.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, klikněte na Tlačítko Zavřít záhlaví .

Změna mezery mezi záhlavím nebo zápatím a horním nebo dolním okrajem stránky

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V dokumentu dvakrát klikněte do oblasti záhlaví nebo zápatí.

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Změna mezery mezi záhlavím a horním okrajem stránky

Klikněte na kartu Header and Footer a v části Position změňte nastavení možnosti Header from Top (Záhlaví shora).

Změna mezery mezi zápatím a dolním okrajem stránky

Klikněte na kartu Header and Footer a v části Position změňte nastavení možnosti Header from Bottom (Záhlaví zdola).

 1. Až budete hotovi, vraťte se do záhlaví nebo zápatí a klikněte na Tlačítko Zavřít záhlaví .

  Poznámky : 

  • Když záhlaví nebo zápatí změníte, Word automaticky změní stejná záhlaví nebo zápatí v celém dokumentu. Pokud chcete pro každou část dokumentu vytvořit jiné záhlaví nebo zápatí, rozdělte dokument do oddílů. S tím vám pomůže článek o vkládání, odstraňování a upravování konců oddílů.

  • Word určuje mezery a řádkování na základě výchozí měrné jednotky, například palců nebo centimetrů. Pokud chcete měrnou jednotku změnit, klikněte v nabídce Word na Preferences (Předvolby). Potom klikněte na General (Obecné) a v místní nabídce Measurement units (Měrné jednotky) vyberte měrnou jednotku.

Přecházení mezi záhlavími a zápatími v dokumentu

Mezi záhlavími a zápatími v dokumentu můžete přejíždět, nebo můžete využít nástroje na kartě Header and Footer, které vám umožní přepínat mezi záhlavími a zápatími v různých oddílech dokumentu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. V dokumentu dvakrát klikněte do oblasti záhlaví nebo zápatí.

 3. Klikněte na kartu Header and Footer a v části Navigation (Navigace) vyberte jednu z možností.

  Tip : Karta Header and Footer je fialová kontextová karta, která se zobrazí na pásu karet pouze v případě, že pracujete v záhlaví nebo zápatí.

 4. Až budete hotovi, vraťte se do záhlaví nebo zápatí a klikněte na Tlačítko Zavřít záhlaví .

Viz taky

Přidání prvků, které se opakují na všech stránkách

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×