Použití, vytvoření nebo odebrání stylu buňky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li použít několika formátů v jednom kroku a ujistěte se, že buňky konzistentní formátování, můžete použít styl buňky. Styl buňky je sada formátování, jako jsou písma a velikosti písma, formáty čísel, ohraničení buněk a stínování buněk. Zabránit uživatelům v změn určité buňky, můžete taky použít styl buňky uzamčení buněk.

Příklad předdefinovaných stylů buněk

Aplikace Microsoft Office Excel obsahuje několik předdefinovaných stylů buněk, které je možné použít nebo upravit. Úpravou nebo duplikací stylu buňky lze také vytvořit vlastní styl.

Důležité : Styly jsou založeny na motivu dokumentu použitém v celém sešitu. Pokud přepnete na jiný motiv dokumentu, budou styly buněk aktualizovány tak, aby odpovídaly novému motivu.

V tomto článku

Použít styl buňky

Vytvoření vlastního stylu buňky

Vytvoření stylu buňky úpravou existujícího stylu

Odebrání stylu buňky z dat

Odstranit předdefinovaný nebo vlastní styl buňky

Použití stylu buňky

 1. Vyberte buňky, které chcete formátovat.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pokud není tlačítko Styly buňky zobrazeno, klepněte na možnost Styly a potom na tlačítko Více Obrázek tlačítka vedle pole pro styly buňky.

 3. Klepněte na styl buňky, který chcete použít.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního stylu buňky

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pokud není tlačítko Styly buňky zobrazeno, klepněte na možnost Styly a potom na tlačítko Více Obrázek tlačítka vedle pole pro styly buňky.

 2. Klepněte na příkaz Nový styl buňky.

 3. Do pole Název stylu zadejte příslušný název nového stylu buňky.

 4. Klepněte na tlačítko Formát.

 5. Na příslušných kartách dialogového okna Formát buněk vyberte požadované formátování a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. V části Styl obsahuje (například) dialogového okna Styl zrušte zaškrtnutí políček u formátování, jež nechcete do stylu buňky zahrnout.

Začátek stránky

Vytvoření stylu buňky úpravou existujícího stylu

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pokud není tlačítko Styly buňky zobrazeno, klepněte na možnost Styly a potom na tlačítko Více Obrázek tlačítka vedle pole pro styly buňky.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li upravit existující styl buňky, klepněte na daný styl pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Změnit.

  • Chcete-li duplikovat existující styl buňky, klepněte na daný styl pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Duplikovat.

 3. Do pole Název stylu zadejte příslušný název nového stylu buňky.

  Poznámka : Duplicitní a přejmenovaný styl buňky jsou přidány do seznamu vlastních stylů. Pokud předdefinovaný styl buňky nepřejmenujete, bude tento styl při každé změně, kterou provedete, aktualizován.

 4. Chcete-li styl buňky upravit, klepněte na tlačítko Formát.

 5. Na příslušných kartách dialogového okna Formát buněk vyberte požadované formátování a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. V části Styl obsahuje (například) dialogového okna Styl zaškrtněte políčka u formátování, které chcete do stylu buňky zahrnout, a zrušte zaškrtnutí políček u formátování, jež nechcete do stylu buňky zahrnout.

Začátek stránky

Odebrání stylu buňky z dat

Styl buňky můžete z dat ve vybraných buňkách odebrat, aniž by byl daný styl odstraněn.

 1. Vyberte buňky, při jejichž formátování byl použit styl buňky, který chcete odebrat.

  Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klepněte do první buňky oblasti a potom přetáhněte myší do poslední buňky oblasti nebo při výběru pomocí kláves se šipkami podržte stisknutou klávesu SHIFT.

  Můžete také vybrat první buňku v oblasti a stisknutím klávesy F8 rozšířit výběr pomocí kláves se šipkami. Chcete-li ukončit rozšiřování výběru, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klepněte na první buňku v oblasti a při klepnutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky v listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li ukončit přidávání buněk nebo oblastí buněk do výběru, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka : Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Můžete také vybrat buňky v řádku nebo sloupci výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, slouží klávesy CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU k výběru řádku nebo sloupce k poslední použité buňce. Další stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU slouží k výběru celého řádku nebo sloupce.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek nebo sloupec a při výběru posledního řádku nebo sloupce podržte klávesu SHIFT.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klepněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při klepnutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a pak stiskněte klávesy CTRL+KLÁVESA S ŠIPKOU (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro výběr řádků, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro výběr sloupců).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na buňky naposledy použité buňky v listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste klepnuli.

  Výběr buněk zrušíte kliknutím na libovolnou buňku v listu.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pokud není tlačítko Styly buňky zobrazeno, klepněte na možnost Styly a potom na tlačítko Více Obrázek tlačítka vedle pole pro styly buňky.

 3. V části Správně, chybně a neutrální klepněte na položku Normální.

Začátek stránky

Odstranění předdefinovaného nebo vlastního stylu buňky

Odstraněním předdefinovaného nebo vlastního stylu buňky můžete daný styl odebrat ze seznamu dostupných stylů buněk.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pokud není tlačítko Styly buňky zobrazeno, klepněte na možnost Styly a potom na tlačítko Více Obrázek tlačítka vedle pole pro styly buňky.

 2. Chcete-li předdefinovaný nebo vlastní styl buňky odstranit a odebrat jej ze všech buněk, které byly pomocí něj formátovány, klepněte pravým tlačítkem myši na daný styl a potom klepněte na příkaz Odstranit.

  Poznámka : Styl buňky Normální nelze odstranit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×