Použití výrazů v kritériích dotazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přidání kritéria do dotazu vždy zahrnuje vytvoření výrazu, a to i tehdy, když je výraz jen jedno slovo nebo číslo. Access vyhodnotí výraz a vrátí jen položky vyhovující zadaným kritériím. Pokud řekněme chcete zobrazit všechny úkoly, jejichž termín splnění spadá na první tři měsíce v roce 2013, vytvoříte výběrový dotaz založený na tabulce úkolů a zadáte následující výraz do buňky Kritéria sloupce Termín splnění vašeho dotazu:

Mezi #1/1/201 3 # A #3/31/201 3 #

Tady vidíte, jak to vypadá v návrhové mřížce dotazu:

Výraz v řádku Kritéria dotazu

Výstup dotazu bude obsahovat pouze položky, jejichž Termín splnění bude v určeném rozsahu. (Znaky # okolo datových údajů informují Access, že se nejedná o text.)

Jak postupovat

  1. Pokud se nezobrazuje navigační podokno, otevřete ho stisknutím klávesy F11.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na dotaz, který chcete změnit, a potom na Návrhové zobrazení.

  3. Klikněte do buňky Kritéria sloupce, pro který chcete zadat kritéria.

  4. Zadejte požadovaný výraz. Před výraz nevkládejte symbol rovná se (=) jako v jiných kontextech.

    Tip : Pokud chcete kritéria vytvořit s pomocí Tvůrce výrazů, klikněte na kartě Návrh ve skupině Nastavení dotazu na tlačítko Tvůrce. Nebo pokud potřebujete pouze více prostoru pro tvorbu výrazu stisknutím SHIFT+F2 si zobrazte okno Zoom.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×