Použití více filtrů k vyhledání konkrétních informací

Řídicí panel PerformancePoint obvykle poskytuje celkový obraz výkonu organizace, vy však možná hledáte konkrétní informaci, která v zobrazení není. Vyhledání přesně toho, co potřebujete, může vyžadovat použití filtrů u sestav na řídicím panelu. Schopnost filtrovat data je jednou z nejdůležitějších výhod řídicího panelu PerformancePoint.

Filtry na řídicím panelu PerformancePoint vytváří jeho autor, tedy uživatel, který řídicí panel vytvořil. Jsou pro vás k dispozici k použití při zobrazení řídicího panelu na webu služby SharePoint.

Řídicí panel PerformancePoint může obsahovat více filtrů, které při společném použití umožňují omezit zobrazení dat na řídicím panelu na přesně požadovaný obsah. Je však nutné porozumět tomu, jak mezi nimi fungují propojení a jak filtry ovlivňují zobrazení.

Co chcete vědět?

Propojení mezi filtry a přehledy výkonnostních metrik nebo sestavami

Posloupnost filtrů

Jak vymazat filtr

Propojení mezi filtry a přehledy výkonnostních metrik nebo sestavami

Každý filtr je připojen k jedné či více sestavám nebo přehledům výkonnostních metrik na řídicím panelu. Pokud na řídicím panelu použijete filtr, aktualizují se všechny sestavy a přehledy, ke kterým je připojen, avšak sestavy a přehledy nepřipojené k filtru zůstanou nezměněné.

Tip : Pokud použijete filtr a potom přehled výkonnostních metrik nebo sestavu otevřete v novém okně, filtr bude platný také v novém okně. A bude účinný i v sestavách, které exportujete do aplikace Microsoft Office Excel nebo PowerPoint.

Řídicí panel v následujícím příkladu obsahuje 4 sestavy – přehled výkonnostních metrik, analytický graf, sestavu podrobností klíčového ukazatele výkonu a výsečový graf. Řídicí panel obsahuje v horní části dva filtry. Jeden umožňuje omezit data na konkrétní fiskální rok a pomocí druhého lze omezit počet a typy produktů, které se mají zobrazit. Jestliže vyberete konkrétní fiskální rok, aktualizují se všechny sestavy na stránce řídicího panelu, které jsou připojeny k filtru Fiskální rok. Pokud zvolíte konkrétní produkty pomocí filtru Prodej produktů, aktualizuje se každá sestava připojená k tomuto filtru produktů.

V tomto příkladu je přehled výkonnostních metrik prodeje připojen k filtru Fiskální rok a sestava podrobností klíčového ukazatele výkonu je propojena s přehledem výkonnostních metrik prodeje. Sestavy Prodej produktů podle území a Zdroje prodeje jsou propojeny s filtrem Prodej produktů.

Řídicí panel Prodej s použitými filtry Fiskální rok a Prodej produktů

Posloupnost filtrů

Hodnoty z jednotlivých filtrů můžete vybrat nezávisle na sobě, abyste získali odpovědi na nejrůznější otázky. Filtry volte v požadované posloupnosti. Pokud se například chcete primárně zaměřit na zjištění výkonu u určitých produktů, použijte před jakýmkoli jiným filtrem filtr Produkt. Po použití filtru Produkt vás může zajímat výkon u daného produktu v určité zemi nebo oblasti. V tom případě můžete použít filtr Zeměpisné oblasti. V následujícím příkladu je nejprve použit filtr Produkty a potom filtr Zeměpisné oblasti. Protože vybrané filtry jsou nastaveny na položky Všechny produkty, Kola a Všechny zeměpisné oblasti, Kanada, zobrazí se následující informace:

 • Jak úspěšný byl prodej jízdních kol v Kanadě

 • Jak úspěšný byl prodej všech produktů v Kanadě

 • Jak úspěšný byl prodej jízdních kol v porovnání se všemi produkty

 • Jak úspěšný byl prodej v Kanadě v porovnání s prodejem ve všech oblastech

Řídicí panel PerformancePoint se 2 použitými filtry

Jak vymazat filtr

 1. Klikněte na symbol rozevíracího seznamu filtru Symbol rozevíracího seznamu pro webové ovládací prvky řídicího panelu . Zobrazí se seznam položek.

 2. V závislosti na konfiguraci filtru proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud vidíte rozbalitelný ovládací prvek Strom se zaškrtávacími políčky   , zrušte zaškrtnutí u všech položek zahrnutých do filtru a potom klikněte na tlačítko OK nebo Použít.

   Filtr webové části s vybranou položkou Všechny produkty

  • Pokud vidíte seznam   , vyberte v něm položku na nejvyšší úrovni. Pokud například používáte filtr Fiskální rok, který zahrnuje seznam roků a položku s názvem Všechna období, vyberte položku Všechna období.

   Filtr se seznamem

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×