Použití typografických stylů ke zvýšení působivosti publikace

Aplikace Microsoft Publisher 2010 přináší nové nástroje, které pomáhají převést obyčejný text na dokonalou typografii. Můžete použít stylistické sady, stylistické alternativy, pravé kapitálky, ligatury, styly číslování a další možnosti písem OpenType, například písem Calibri nebo Gabriola. Můžete použít i další písma OpenType dodávaná jinými společnostmi. Tvůrce písma rozhoduje o tom, zda bude písmo podporovat pokročilé typografické funkce, a určuje, jaké funkce to budou. Většina písem nyní pokročilé funkce písem OpenType nepodporuje.

.

Při vytvoření textového pole se na pásu karet zobrazí karta Nástroje textového pole. Pokud zvolené písmo podporuje funkce písem OpenType, budou k dispozici možnosti ze skupiny Typografie, ve které naleznete funkce a nástroje pro formátování, včetně nových typografických funkcí.
Publisher 2010 – skupina Typografie
Obr. 1: Skupina Typografie na kartě Nástroje textového pole na pásu karet

V tomto článku

Iniciála

Styl číslování

Ligatury

Stylistická sada

Ozdobná kurzíva

Stylistické alternativy

Iniciála

Pomocí této možnosti můžete přidat velké počáteční písmeno, které se nazývá iniciála. Tento styl formátování se často používá k označení úvodního odstavce publikace. Díky tomu může být bulletin nebo pozvánka vizuálně působivější. Další informace o vytvoření vlastní iniciály pomocí možnosti Iniciála naleznete v tématu Přidání iniciály.

Styl číslování

Tento rozevírací seznam bude k dispozici, pokud písmo podporuje styly číslování písem OpenType.

Tabulární formátování naformátuje čísla tak, aby byl u každého čísla použit stejný počet pixelů a aby bylo možné všechna čísla správně zarovnat ve formátu tabulky.

Proporcionální formátování naformátuje čísla tak, aby byl počet pixelů proporcionální, například 0 může být širší než 1.

Styly číslování Umístění na řádku a Starodávný buď nastaví čísla na účaří tak, aby byla všechna ve stejné svislé pozici, nebo umožní, aby čísla měla různé pozice, jak je znázorněno v tomto příkladu:
Příklady stylů číslování – Umístění na řádku a Starodávný styl
Obr. 2: Příklad formátování číslování – styly číslování Starodávný a Umístění na řádku

Ligatury

Ligatury jsou spojení znaků, například th nebo ff , která v podstatě vytvářejí ze dvou znaků jeden. Standardní ligatury používají pouze nejběžnější kombinace písmen. Pokud tvůrce písma vytvořil také rozšířenou sadu ligatur, budou takové ligatury použity, pokud vyberete možnost Standardní a volitelné nebo Historické a standardní.

Stylistická sada

Každé písmo může mít až dvacet sad typografických stylů. Stylistická sada aplikace Publisher 2010 pro pokročilou typografii v písmech OpenType

Obr. 3: Stylistické sady pro písmo Gabriola

Ozdobná kurzíva

Toto tlačítko umožňuje, aby byly ke znakům přidány ozdoby, často ve formě větších a ozdobnějších patek.

Stylistické alternativy

Pomocí této možnosti lze zvolit alternativní vzhled vybraných znaků, pokud tvůrce písma tyto alternativy vytvořil.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×