Použití textových polí k vytváření sloupců textu

Pokud chcete, můžete vytvářet svislé sloupce textu. Každý sloupec obsahuje jiný text a přechází z jedné stránky na druhou. Tento druh rozložení může být užitečný, když publikujete něco malého, například bulletin.

Text plynoucí v paralelních sloupcích

Text plynoucí v souběžných sloupcích

Použití textových polí k vytváření sloupců textu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Insert Pages (Vložit stránky) na Blank (Prázdné).

  Karta Prvky dokumentu, skupina Vložit stránky

  Word vytvoří druhou stránku.

 3. Přejděte zpět k první stránce.

 4. Na kartě Document Elements (Prvky dokumentu) klikněte v části Text Elements (Textové prvky) na Text Box (Textové pole).

  Karta Prvky dokumentu, skupina Textové prvky

 5. Přetažením definujte textové pole na levé straně první stránky a potom klikněte na pravý úchyt textového pole.

  Pravý úchyt textového pole

    Obrázek tlačítka Pravý úchyt textového pole

 6. Přejděte na druhou stránku a přetažením definujte textové pole na levé straně stránky.

 7. Opakujte kroky 3 až 6, abyste vytvořili nová textová pole i v pravé části každé stránky.

  Dokument nyní obsahuje dva články, které jsou vedle sebe a přechází ze stránky na stránku.

  Tip : Pokud chcete nastavit šířku textového pole, klikněte do něj. Na kartě Format (Formát) klikněte v části Size (Velikost) do pole Width (Šířka) a nastavte požadovanou hodnotu.

 8. Zadejte text prvního článku do levého textového pole na první stránce.

  Když se celé textové pole zaplní, bude text pokračovat v levém textovém poli na druhé stránce.

 9. Opakujte krok 8 a zadejte text druhého článku do textového pole na pravé straně.

Viz taky

Tok textu z jedné oblasti do jiné

Rozvržení bulletinu v zobrazení rozložení při publikování

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×