Použití technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) v seznamu nebo knihovně

Technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) můžete použít na webech služby Microsoft SharePoint Foundation 2010 k usnadnění řízení a ochrany souborů stahovaných ze seznamů nebo knihoven.

V tomto článku

Co je technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím)?

Jakým způsobem usnadňuje technologie IRM ochranu obsahu

Ochrana obsahu, kterou technologie IRM nemůže zajistit

Jak funguje technologie IRM v seznamech a knihovnách služby SharePoint

Použití technologie IRM v seznamu nebo knihovně

Co je technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím)?

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) umožňuje omezit akce, které mohou uživatelé provést se soubory staženými ze seznamů nebo knihoven služby SharePoint. Technologie IRM šifruje stažené soubory a omezuje skupinu uživatelů a programů, které mají povolení tyto soubory dešifrovat. Technologie IRM může také omezit práva uživatelů, kteří mají povoleno čtení souborů, takže tito uživatelé nemohou provádět některé akce, například tisknout kopie souborů nebo z nich kopírovat text.

Technologii IRM můžete použít v seznamech nebo knihovnách k omezení rozšíření citlivého obsahu. Pokud například vytváříte knihovnu dokumentů za účelem sdílení informací o plánovaných produktech s vybranými zástupci marketingového oddělení, můžete pomocí technologie IRM zabránit těmto osobám ve sdílení tohoto obsahu s ostatními zaměstnanci společnosti.

Na webu služby SharePoint Foundation 2010 se technologie IRM používá pro celý seznam nebo knihovnu, nikoli pro jednotlivé soubory. Tím je usnadněno zajištění konzistentní úrovně ochrany pro celou sadu dokumentů nebo souborů. Technologie IRM tedy umožňuje prosadit v rámci společnosti zásady, které určují používání a rozšiřování důvěrných nebo vlastnických informací.

Jakým způsobem usnadňuje technologie IRM ochranu obsahu?

Technologie IRM umožňuje chránit omezený obsah následujícími způsoby:

 • Umožňuje zabránit autorizovanému uživateli v kopírování, úpravách, tisku, faxování a vložení obsahu za účelem neautorizovaného použití.

 • Umožňuje zabránit autorizovanému uživateli v kopírování obsahu pomocí funkce Print Screen (Tisk obrazovky) v systému Microsoft Windows.

 • Umožňuje zabránit neautorizovanému uživateli v zobrazení obsahu, pokud je po stažení ze serveru odeslán e-mailem.

 • Omezuje přístup k obsahu na zadané období, po jehož vypršení uživatelé musí potvrdit svá oprávnění a obsah znovu stáhnout.

 • Usnadňuje vynucení podnikových zásad, které určují způsob použití a rozšiřování obsahu v rámci organizace.

Ochrana obsahu, kterou technologie IRM nemůže zajistit

Technologie IRM nemůže zajistit ochranu omezeného obsahu před následujícími akcemi:

 • Vymazání, krádež, zachycení a přenos obsahu škodlivými programy, jako jsou trojské koně, programy zaznamenávající stisknutí kláves nebo některé druhy spywaru

 • Ztráta nebo poškození v důsledku napadení počítačovým virem

 • Ruční kopírování nebo přepis obsahu z obrazovky

 • Vytvoření digitální nebo filmové fotografie obsahu na obrazovce

 • Kopírování pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci

 • Kopírování metadat obsahu (hodnoty ve sloupcích) pomocí programů pro záznam obsahu obrazovky vyvinutých jinými výrobci nebo kopírováním a vložením

Začátek stránky

Jak funguje technologie IRM v seznamech a knihovnách služby SharePoint

Ochrana pomocí technologie IRM se u souborů používá na úrovni seznamu nebo knihovny. Pokud pro seznam nebo knihovnu povolíte použití technologie IRM, můžete chránit všechny typy souborů v daném seznamu nebo knihovně, pro které je nainstalován nástroj pro ochranu na všech front-end webových serverech. Nástroj pro ochranu je program, který řídí šifrování a dešifrování souborů určitého formátu se spravovanými přístupovými právy. Služba SharePoint Foundation 2010 neobsahuje nástroje pro ochranu pro žádný formát souborů. Má-li vaše organizace v úmyslu používat technologii IRM k ochraně souborů v seznamech a knihovnách, je nutné, aby správce serveru nainstaloval nástroje pro ochranu pro všechny formáty souborů, u kterých chcete spravovat práva.

V případě povolení technologie IRM v knihovně se správa práv týká všech souborů v této knihovně. Je-li technologie IRM povolena v seznamu, týká se správa práv pouze souborů připojených k položkám seznamu, nikoli vlastních položek seznamu.

Pokud uživatelé stáhnou soubory v seznamu nebo knihovně s povolenou technologií IRM, jsou soubory zašifrovány, takže je mohou zobrazit pouze autorizované osoby. Každý soubor se spravovanými přístupovými právy obsahuje také licenci pro publikování omezující práci se souborem pro uživatele, kteří soubor zobrazí. Mezi obvyklá omezení patří označení souboru pouze pro čtení, zakázání kopírování textu, zabránění uživatelům v uložení místní kopie a tisku souboru. Klientské programy, které mohou číst typy souborů podporované technologií IRM, používají licenci pro publikování v souboru se spravovanými přístupovými právy k vynucení těchto omezení. Tímto způsobem je zachována ochrana souboru se spravovanými přístupovými právy i po jeho stažení ze serveru.

Typy omezení, které se týkají souboru po jeho stažení ze seznamu nebo knihovny, závisí na oprávnění jednotlivých uživatelů na webu, kde je soubor uložen. V následující tabulce je vysvětleno, jaký je vztah mezi oprávněními na webech služby SharePoint Foundation 2010 a oprávněními technologie IRM.

Oprávnění služby SharePoint Foundation 2010

Oprávnění technologie IRM

Spravovat oprávnění, Spravovat web

Úplné řízení (definované klientským programem): Tato oprávnění všeobecně umožňují uživateli čtení, úpravy, kopírování, ukládání a změny oprávnění obsahu se spravovanými přístupovými právy.

Upravit položky, Spravovat seznamy, Přidat a upravit stránky

Upravit, Kopírovat a Uložit: Uživatel může soubor vytisknout, pouze pokud je zaškrtnuto políčko Umožnit uživatelům tisk dokumentů na stránce Nastavení Správy přístupových práv k informacím příslušného seznamu nebo knihovny.

Zobrazit položky

Číst: Uživatel může dokument číst, ale nemůže jeho obsah kopírovat nebo upravovat. Uživatel může tisknout pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Umožnit uživatelům tisk dokumentů na stránce Nastavení Správy přístupových práv k informacím příslušného seznamu nebo knihovny.

Jiné

Žádná další oprávnění neodpovídají přímo oprávněním technologie IRM.

Začátek stránky

Použití technologie IRM v seznamu nebo knihovně

Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) na serveru Windows Server 2008 podporuje technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím) pro weby služby SharePoint. Nejsou požadovány samostatné ani další instalace.

Před použitím technologie IRM v seznamu nebo knihovně je nutné tuto technologii nejprve povolit v Centrální správě pro požadovaný web. Dále musí správce serveru na všechny front-end webové servery nainstalovat nástroje pro ochranu pro všechny typy souborů, které je v rámci organizace nutné chránit pomocí technologie IRM.

Minimální úroveň oprávnění pro použití technologie IRM v seznamu nebo knihovně je Návrh.

 1. Přejděte do seznamu nebo knihovny, pro kterou chcete konfigurovat technologii IRM.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a potom klikněte na položku Nastavení knihovny. (Pokud pracujete v seznamu, klikněte na kartu Seznam a potom na položku Nastavení seznamu.)

 3. V části Oprávnění a správa klikněte na položku Správa přístupových práv k informacím.

Poznámka :  Pokud není odkaz Správa přístupových práv k informacím zobrazen, je možné, že technologie IRM není na webu povolena. Obraťte se na správce serveru a zjistěte, jestli je možné technologii IRM na webu povolit. Odkaz Správa přístupových práv k informacím není zobrazen pro knihovny obrázků.

 1. Na stránce Nastavení Správy přístupových práv k informacím zaškrtněte políčko Omezit oprávnění k dokumentům v této knihovně při stažení, tím nastavíte použití omezených oprávnění u dokumentů stažených z tohoto seznamu nebo knihovny.

 2. V části Nadpis zásad oprávnění zadejte popisný název zásady, který můžete později použít k odlišení této zásady od ostatních zásad.

  Pokud přiřazujete omezená oprávnění k seznamu nebo knihovně, které budou obsahovat důvěrné dokumenty společnosti, můžete například zadat Důvěrný dokument společnosti.

 3. V části Popis zásad oprávnění zadejte popis, který bude uživatelům používajícím tento seznam nebo knihovnu vysvětlovat, jak mají zacházet s dokumenty v tomto seznamu nebo knihovně.

  Chcete-li omezit přístup k informacím v těchto dokumentech na interní zaměstnance, můžete zadat například Projednávat obsah tohoto dokumentu pouze s jinými zaměstnanci.

 4. Pokud chcete u dokumentů v tomto seznamu nebo knihovně použít další omezení, proveďte některou z následujících akcí:

Akce

Postup

Povolení tisku dokumentů z tohoto seznamu nebo knihovny

Zaškrtněte políčko Umožnit uživatelům tisk dokumentů.

Povolení spuštění vloženého kódu nebo makra v dokumentu uživatelům s minimálním oprávněním Zobrazit položky

Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům přistupovat k obsahu programově.

Poznámka : Pokud zaškrtnete toto políčko, mohli by uživatelé spustit kód umožňující extrahování obsahu dokumentu.

Požadavek, aby uživatelé v zadaných intervalech ověřovali svá pověření

Tuto možnost vyberte, pokud chcete omezit přístup k obsahu na zadané období. Jestliže zadáte tuto možnost, vyprší platnost licencí pro publikování umožňujících uživatelům přístup k obsahu po zadaném počtu dnů a uživatelé budou vyzváni k návratu na server, kde ověří svá pověření a stáhnou novou kopii.

Zaškrtněte políčko Uživatelé musí ověřit svá pověření každých a zadejte počet dní určující období, po které chcete umožnit zobrazení dokumentu.

Zabránění uživatelům v odeslání dokumentů nepodporujících technologii IRM do tohoto seznamu nebo knihovny

Pokud vyberete tuto možnost, nebudou uživatelé moci odeslat žádný z následujících typů souborů:

 • Typy souborů, pro které nejsou nainstalovány odpovídající ochranné nástroje technologie IRM na všech front-end webových serverech

 • Typy souborů, které nemůže služba SharePoint Foundation 2010 dešifrovat

 • Typy souborů, které jsou chráněny technologií IRM v jiném programu

Zaškrtněte políčko Nepovolit uživatelům odesílat dokumenty, které nepodporují technologii IRM.

Odebrání omezených oprávnění z tohoto seznamu nebo knihovny k určitému datu

Zaškrtněte políčko Ukončit omezení oprávnění k dokumentům v této knihovně dne a zadejte požadované datum.

 1. Po dokončení výběru požadovaných možností klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×