Použití služeb rychlého zasílání zpráv v aplikaci Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 je možné používat s několika službami rychlého zasílání zpráv. Tyto služby umožňují zobrazit aktuální dostupnost jiných uživatelů a zahájit s nimi online konverzaci v reálném čase.

V tomto článku

Služby rychlého zasílání zpráv

Služby kompatibilní s aplikací Outlook

Zapnutí nebo vypnutí stavu online v aplikaci Outlook

Odeslání rychlé zprávy

Služby rychlého zasílání zpráv

Služby rychlého zasílání zpráv nabízejí více než pouze textové konverzace v reálném čase. V konverzacích je nyní možné používat zvuk a video, sdílet aplikace, přenášet soubory a využívat další možnosti.

Vizuální znázornění Obrázek tlačítka Obrázek tlačítka Obrázek tlačítka dostupnosti ostatních uživatelů, které je označováno jako přítomnost nebo stav online, umožňuje mít neustále přehled o tom, zda je určitá osoba online a k dispozici pro konverzaci v reálném čase. Jednotlivé funkce jsou u klientů rychlého zasílání zpráv různé, patří k nim textová konverzace, zvukové konference a videokonference, sdílení souborů a spolupráce při vzdálené pomoci, během níž je jiným uživatelům povoleno dočasné převzetí řízení vašeho počítače.

Můžete řídit, jak se váš stav online zobrazí ostatním účastníkům. Například po zaneprázdněné a nemůžete hovořit, můžete změnit váš stav online k Obrázek tlačítka zaneprázdněn. Připojení vaší rychlého zasílání zpráv služby, jako je Microsoft Lync na telefonním systémem organizace umožňuje dokončit na obrazovce upozornění na příchozí hovory a přesměrování hovorů na jiný telefon. Když jste na telefonu, můžete váš stav automaticky změní na ostatní upozornit, že je k dispozici.

Poznámka : Dostupné volby stavu online jsou u jednotlivých služeb různé. Informace o volbách k dispozici získáte v nápovědě k jednotlivým službám.

Při otevření zprávy v aplikaci Outlook nebo při jejím zobrazení v Podokně pro čtení se vedle jména odesílatele zobrazí stav online. Stav online se kromě toho zobrazí, jestliže přesunete ukazatel myši na jednotlivá jména v řádcíchKomu a Kopie.

Začátek stránky

Služby kompatibilní s aplikací Outlook

Office Outlook 2007 lze použít s několika službami rychlých zpráv, včetně Lyncu a Microsoft Skype. Pomocí těchto služeb můžete komunikovat s kontakty v reálném čase stejně jako při konverzaci přímé. Další funkce pro spolupráci jsou součástí i každé služby.

 • Microsoft Skype   Nahrazení pro Windows Messenger, můžete Skype chat online prostřednictvím textu, hlasu nebo videa, můžete v reálném čase – s přáteli, rodinou nebo kolegy. V některých případech můžete taky komunikovat s uživateli používajícími ostatními službami rychlých zpráv. 

 • Microsoft Lync     Nahrazení pro Microsoft Office Communicator Lync je integrovaný komunikační klient povolení pracovníci pracující s informacemi komunikovat v reálném čase. Lync funguje v aplikacích sady Microsoft Office a enterprise telefonní infrastruktury. V některých případech můžete taky komunikovat s uživateli používajícími ostatními službami rychlých zpráv, včetně používají Skype a od společnosti například Yahoo! nebo AOL.

U kontaktu aplikace Outlook se stav online zobrazí při přesunutí ukazatele myši na e-mailovou adresu dané osoby. V nové žádosti o schůzku je stav online zobrazen při přesunutí ukazatele myši na jméno účastníka.

Stav online je k dispozici pro všechny osoby, jejíž pro zasílání rychlých zpráv e-mailovou adresu jste přidali do seznamu kontaktů rychlých zpráv. Kromě toho online stavu se zobrazují lidí pomocí Lyncu, bez ohledu na to, zda jsou v seznamu kontaktů rychlých zpráv.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí stavu online v aplikaci Outlook

V aplikaci Outlook lze adresu pro rychlé zasílání zpráv jednotlivých kontaktů aplikace Outlook přidat do textového pole Adresa pro rychlé zasílání zpráv u daného kontaktu. Pokud vám tento kontakt odešle e-mail z e-mailové adresy uložené ve složce Kontakty, bude adresa pro rychlé zasílání zpráv použita k určení stavu online příslušného kontaktu.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti a potom klikněte na kartu.

 2. Ve skupinovém rámečku Jména osob zaškrtněte políčko Zobrazit online stav u jména osoby.

 3. Volitelně lze zaškrtnout políčko Zobrazit online stav v polích Komu a Kopie pouze při umístění ukazatele myši na jméno osoby.

  Poznámka : Tato možnost rovněž umožňuje zobrazit informace o stavu online, pouze však v případě, že umístíte ukazatel myši na jméno osoby.

Začátek stránky

Odeslání okamžité zprávy

Rychlou zprávu je možné odeslat libovolné osobě, jejíž stav online označuje jakýkoli jiný stav než Offline.

 1. Klepněte na indikátor stavu online vedle jména osoby.

 2. Klikněte na Odeslat rychlou zprávu.

 3. Vytvořte zprávu a potom klikněte na Odeslat.

  Pokud máte otevřenou e-mailovou zprávu, můžete odpovědět zasláním okamžité zprávy odesílateli nebo odesílateli a všem příjemcům zprávy. Na kartě Zpráva ve skupině Odpověď klepněte na možnost IM a na položku Odpovědět pomocí rychlé zprávy nebo Odpovědět všem pomocí rychlé zprávy.

  Odeslání odpovědi odesílateli pomocí rychlé zprávy

Poznámka : 

 • Stav online je k dispozici pro všechny osoby, jejichž pro zasílání rychlých zpráv e-mailovou adresu jste přidali do seznamu kontaktů rychlých zpráv. Kromě toho online stavu se zobrazují lidí pomocí Lyncu, bez ohledu na to, zda jsou ve vašem seznamu kontaktů.

 • Při otevření zprávy v aplikaci Microsoft Outlook nebo při jejím zobrazení v Podokně pro čtení se vedle jména odesílatele zobrazí stav online Obrázek tlačítka Obrázek tlačítka Obrázek tlačítka dané osoby. Kromě toho se stav online zobrazí po umístění ukazatele na jméno u jednotlivých jmen na řádcích Komu a Kopie, pokud je tato možnost zapnuta.

  Pokyny týkající se způsobu změny této možnosti najdete v části Zapnutí nebo vypnutí stavu online v aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×