Použití schématu písem

Jestliže použijete schéma písem, změní aplikace Publisher styly v publikaci a použije místo výchozích písem daného stylu některé ze dvou písem ve schématu písem.

Použijete-li schéma písem, můžete vybrat možnosti určující, které atributy textu (například písmo a jeho velikost) se po použití schématu písem změní.

Některá písma se mohou v různých prohlížečích zobrazit různě, a proto jsou v aplikaci Publisher k dispozici schémata písem pro web. Zobrazení těchto písem je na webu konzistentní.

Co chcete udělat?

Použití schématu písem

Určení atributů textu, na které mají vliv schémata písem

Výběr schématu písem pro webovou stránku

Použití schématu písem

 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Schémata písem.

 2. V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte v části Schémata písem na požadované schéma písem.

Začátek stránky

Určení atributů textu, na které mají vliv schémata písem

 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Schémata písem.

 2. V podokně úloh Formátovat publikaci klepněte v části Schémata písem na odkaz Možnosti schémat písem.

 3. Vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Výběr schématu písem pro webovou stránku

Pokud chcete, aby byl text na webové stránce zobrazen ve všech prohlížečích stejně, můžete použít písmo pro web nebo schéma písem pro web.

Poznámka : Text lze také převést na obrázek. Převedete-li text na obrázek, nebudou moci uživatelé, kteří prochází web bez zobrazení obrázků, text zobrazit, pokud k obrázku nepřidáte alternativní text.

Písma pro web jsou písma pro text v latince, která jsou navržena nebo vybrána pro snadnou čitelnost na obrazovce. Pokud pracujete s webovou publikací, můžete pomocí písem pro web zlepšit čitelnost textu na webovém serveru pro uživatele, kteří mohou mít nastavené různé rozlišení obrazovek. Následující písma jsou určena pro web:

 • Arial,

 • Arial Black,

 • Comic Sans MS,

 • Courier New,

 • Georgia,

 • Impact,

 • Symbol,

 • Times New Roman,

 • Trebuchet,

 • Verdana,

 • Wingdings.

Následující schémata písem pro web jsou vytvořena z doplňkových sad písem pro web:

 • Archivní,

 • Základní,

 • Binární,

 • Přibližné,

 • Data,

 • Základní,

 • Působivé,

 • Online,

 • Univerzální,

 • Virtuální.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×