Použití režimu izolovaného prostoru (sandbox) v aplikaci Access 2010

Informace v tomto článku vysvětlují, jak v aplikaci Access 2010 funguje pracovní prostředí nazývané režim izolovaného prostoru (sandbox). V režimu izolovaného prostoru blokuje aplikace Access všechny výrazy, které nepovažuje za bezpečné. Nebezpečným výrazem je myšlena funkce nebo vlastnost, kterou může zneužít uživatel se zlými úmysly k získání přístupu k jednotkám, souborům nebo jiným prostředkům, pro které nemá oprávnění. Například funkce jako Kill a Shell mohou být zneužity k poškození dat a souborů v počítači, a proto nejsou považovány za bezpečné.

Poznámka : Další informace o použití funkcí zabezpečení v aplikaci Access 2010 získáte kliknutím na odkazy v části Viz také v tomto článku.

Co chcete udělat?

Principy režimu izolovaného prostoru a jeho chování v aplikaci Access 2010

Zakázání režimu izolovaného prostoru (spouštění nebezpečných výrazů)

Principy režimu izolovaného prostoru a jeho chování v aplikaci Access 2010

Pokud přidáte do databáze výraz, aplikace Access jej spustí v pracovním prostředí nazývaném režim izolovaného prostoru (sandbox). Aplikace Access to provádí u databází, které byly vytvořeny v aplikaci Access 2010, nebo u souborů v dřívějších formátech této aplikace, které v aplikaci Access 2010 otevřete. Ve výchozím nastavení je v aplikaci Access režim izolovaného prostoru vždy povolen a tento režim vždy zakáže nebezpečné výrazy, a to i poté, co obsah databáze povolíte.

Pokud chcete v databázi, jejíž zdroj považujete za důvěryhodný, spustit výraz zakázaný režimem izolovaného prostoru, je možné toho dosáhnout změnou klíče registru tak, aby byl režim izolovaného prostoru zakázán. Nezapomeňte, že databáze musí být umístěna buď v důvěryhodném umístění, nebo nést platný důvěryhodný podpis, aby u ní bylo možné režim izolovaného prostoru zakázat. Pokud chcete změnit nastavení pro režim izolovaného prostoru, postupujte podle pokynů uvedených níže.

Následující diagram znázorňuje rozhodovací proces, podle kterého aplikace Access postupuje v případě výskytu nebezpečného výrazu.

Rozhodovací proces pro režim izolovaného prostoru

Upozornění:      Nesprávné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, k jejichž odstranění může být nutné přeinstalovat operační systém. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Před úpravami registru zazálohujte cenná data. Nejnovější informace o použití a ochraně registru počítače naleznete v nápovědě pro systém Microsoft Windows.

Pokud nejste s registrem dobře obeznámeni nebo máte obavu pouštět se do změn klíčů sami, obraťte se na někoho, kdo má se změnami registru zkušenosti. Změna hodnot registru vyžaduje, abyste v počítači měli oprávnění správce.

Začátek stránky

Zakázání režimu izolovaného prostoru (spouštění nebezpečných výrazů)

Režim izolovaného prostoru v aplikaci Access 2010 zakážete změnou hodnoty klíče registru.

Upozornění:      Nesprávné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, k jejichž odstranění může být nutné přeinstalovat operační systém. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Před úpravami registru zazálohujte cenná data. Nejnovější informace o použití a ochraně registru počítače naleznete v nápovědě pro systém Microsoft Windows.

Změna klíče registru

Důležité : Následujícím postupem povolíte spuštění nebezpečných výrazů ve všech instancích aplikace Access pro všechny uživatele v počítači.

 1. Ukončete všechny instance aplikace Access spuštěné v počítači, u kterého chcete režim izolovaného prostoru zakázat.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V systému Windows Vista    

   1. Klepněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Všechny aplikace a klepněte na položku Příslušenství a na položku Spustit.

   2. V poli Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.

    Spustí se Editor registru.

   3. Rozbalte složku HKEY_LOCAL_MACHINE a přejděte k následujícímu klíči registru:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. V pravém podokně Editoru registru poklepejte ve sloupci Název na položku SandboxMode.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit hodnotu DWORD.

   5. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu 3 na 2 a poté klepněte na tlačítko OK.

   6. Zavřete Editor registru.

  • V systémech Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003    

   1. Na hlavním panelu klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

   2. V poli Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.

    Spustí se Editor registru.

   3. Rozbalte složku HKEY_LOCAL_MACHINE a přejděte k následujícímu klíči registru:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. V pravém podokně Editoru registru poklepejte ve sloupci Název na položku SandboxMode.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit hodnotu DWORD.

   5. V poli Údaj hodnoty změňte hodnotu 3 na 2 a poté klepněte na tlačítko OK.

   6. Zavřete Editor registru.

Důležité : Nezapomeňte, že pokud nejprve nepovolíte obsah v databázi, aplikace Access všechny nebezpečné výrazy zakáže, přičemž bude případnou změnu tohoto nastavení registru ignorovat.

Hodnotu registru můžete nastavit na následující hodnoty, přičemž hodnota 0 (nula) je nejméně restriktivní a hodnota 3 je nejrestriktivnější.

Nastavení

Popis

0

Režim izolovaného prostoru je vždy zakázán.

1

Režim izolovaného prostoru se používá pro aplikaci Access, ale nikoli pro jiné aplikace.

2

Režim izolovaného prostoru se používá pro jiné aplikace, ale nikoli pro aplikaci Access.

3

Režim izolovaného prostoru se používá vždy. Toto je výchozí hodnota při instalaci aplikace Access.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×