Použití různých jazyků v počítači ve škole

Franziska chodí do školy v Německu, kde se učí i ruštinu. Jejím hlavním počítačem je přenosný počítač s německou klávesnicí a německou verzí systému Office, ve kterém má nainstalovanou taky jazykovou sadu pro ruštinu. Obvykle píše dokumenty německy, občas si ale musí na hodinu připravit texty v ruštině za použití rozložení kláves pro ruský jazyk.

Franziska chce ve svém počítači přidat ruštinu jako jazyk klávesnice, aby mohla mezi ruskou a německou klávesnicí přepínat pomocí panelu jazyků a klávesových zkratek. Rovněž se chce procvičit v nastavování jazyka kontroly pravopisu u různých částí textu dokumentu a v následné kontrole pravopisu a gramatiky.

Řešíte podobné věci jako Franziska?

V závislosti na tom, co chcete dělat a jaké jazyky chcete používat, můžete svůj počítač nastavit tak, aby pracoval ve více jazycích – i v rámci jediného dokumentu. Text dokumentů, které jsou v různých jazycích, můžete rovněž přeložit nebo pro něj použít zdroje informací.

KROK 1: Přidání jazyka klávesnice

Dříve než budete moct změnit jazyk klávesnice (neboli jazyk zadávání), je třeba přidat požadovaný jazyk nebo jazyky. To uděláte ve Windows. Abyste pak skutečně mohli pracovat v různých jazycích, bude ještě potřeba upravit nastavení v aplikacích Office.

Ve Windows 8

 1. Otevřete Ovládací panely tak, že si je vyhledáte v aplikacích pomocí pruhu ovládacích tlačítek.

 2. V Ovládacích panelech klikněte v části Hodiny, jazyk a země či oblast na Změnit metody zadávání znaků.

 3. Klikněte na Přidat jazyk.

 4. Nastavte si předvolby tak, jak chcete.

Ve Windows 7

 1. Klikněte na Start > Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte v části Oblast a jazyk na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v části Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Krok 2: Změna jazyka během práce.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uvedený, proveďte kroky 5 až 8.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

  Jestli chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.

  Dialogové okno Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 8. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

Ve Windows Vista (jenom pro Office 2010)

 1. Klikněte na Start > Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na ikonu Místní a jazykové nastavení a potom klikněte na kartu Klávesnice a jazyky.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v části Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Krok 2: Změna jazyka během práce.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uvedený, proveďte kroky 5 až 8.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.

 7. Zaškrtněte políčko klávesnice nebo editoru IME, který chcete použít, a klikněte na OK. Jazyk se přidá do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

  Jestli chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.

  Dialogové okno Jazyk zadávání s ruskou klávesnicí

 8. V části Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí, a potom přejděte k části Krok 2: Změna jazyka během práce.

Ve Windows XP (jenom pro Office 2010)

Důležité   Pokud chcete povolit klávesnice pro jazyky jako čínština, japonština nebo korejština, musíte nejdřív nainstalovat soubory východoasijských jazyků. U jazyků, které se čtou zprava doleva nebo ke svému zobrazení vyžadují kontextové tvarování, je nutné nainstalovat písma se složitým zápisem, která tyto jazyky podporují. Informace o tom, jak nainstalovat soubory východoasijských jazyků a písma se složitým zápisem, najdete v článku Funkce jazyků se zápisem zprava doleva.

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.

 2. Klikněte na Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka > Místní a jazykové nastavení.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Místní a jazykové nastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a pak ve skupinovém rámečku Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky v části Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete používat jako výchozí, a potom přejděte k části Krok 2: Změna jazyka během práce.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

  Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uvedený, proveďte kroky 5 až 7.

  Důležité   Zvolený výchozí jazyk se použije pro všechny aplikace na počítači, které toto nastavení používají, včetně programů jiných společností.

 5. Ve skupinovém rámečku Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogu Přidat jazyk klikněte na požadovaný jazyk v seznamu Jazyk zadávání a potom klikněte na OK.

 7. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

Začátek stránky

Krok 2: Změna jazyka během práce

Po přidání jazyka klávesnice můžete zadávat text v jiném jazyce pomocí několika různých nástrojů:

 • Panel jazyků

 • Kódy znaků ASCII nebo Unicode

 • Mapa znaků

 • Klávesnice na obrazovce

 • Automatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu

Změna jazyka klávesnice pomocí panelu jazyků

Když přidáte požadované jazyky a taky povolíte zobrazení panelu jazyků na ploše nebo na hlavním panelu, můžete jazyky měnit kliknutím na panel jazyků a následným výběrem požadovaného jazyka klávesnice.

Pokud panel jazyků není na ploše nebo na hlavním panelu viditelný, je třeba jej zobrazit podle pokynů níže:

Jestliže jste pro jeden jazyk, například japonštinu, nastavili více než jedno rozložení klávesnice, můžete mezi těmito rozloženími přepínat kliknutím na indikátor rozložení klávesnice na panelu jazyků Příklad indikátorů klávesnice na panelu jazyků a následným kliknutím na požadované rozložení klávesnice. Název indikátoru se mění podle aktivního rozložení klávesnice.

Zobrazení panelu jazyků ve Windows 7

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte v části Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků a potom vyberte možnost Na okraji hlavního panelu. Tím zobrazíte panel jazyků s aktuálním jazykem klávesnice na hlavním panelu.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Po výběru jazyka klávesnice se na hlavním panelu namísto místního jazyka zobrazí jako jazyk zadávání položka DE. Chcete-li tento jazyk změnit, klikněte na panel jazyků na hlavním panelu a vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazení panelu jazyků ve Windows Vista (zobrazení podle kategorií) (jenom pro Office 2010)

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Místní a jazykové nastavení.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte v části Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na kartu Panel jazyků a potom vyberte možnost Na okraji hlavního panelu. Tím zobrazíte panel jazyků s aktuálním jazykem klávesnice na hlavním panelu.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Po výběru jazyka klávesnice se na hlavním panelu namísto místního jazyka zobrazí jako jazyk zadávání položka DE. Chcete-li tento jazyk změnit, klikněte na panel jazyků na hlavním panelu a vyberte požadovaný jazyk.

Zobrazení panelu jazyků ve Windows XP (zobrazení podle kategorií) (jenom pro Office 2010)

 1. Klikněte na Start, najeďte myší na Nastavení, klikněte na Ovládací panely > Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka.

  Poznámka   V klasickém zobrazení poklikejte na položku Místní a jazykové nastavení.

 2. V dialogovém okně Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka klikněte v části Vyberte úkol na položku Přidat jazyky.

 3. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Jazyky na tlačítko Podrobnosti.

 4. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte na tlačítko Panel jazyků.

 5. V dialogovém okně Nastavení panelu jazyků zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit panel jazyků na ploše. Panel jazyků se zobrazí na hlavním panelu.

  Dialogové okno Textové služby a vstupní jazyky

Zadávání znaků pomocí kódů ASCII nebo Unicode

Kódy znaků můžete použít k vložení požadovaných znaků, třeba když zadáte ALT+0150, vložíte tak pomlčku (–).

Další informace najdete v článcích Vkládání znaků ¢, £, ¥, ® a dalších znaků, které nejsou na klávesnici a Vložení speciálních znaků, které obsahují seznamy zvláštních znaků a postup pro jejich vložení.

Zadávání znaků pomocí mapy znaků

V případě použití mapy znaků vyberete písmo a potom kliknete na znak, který chcete vložit.

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství a pak na položku Systémové nástroje a klikněte na položku Mapa znaků.

 2. Vyberte písmo a potom klikněte na požadovaný znak.

Zadávání znaků pomocí funkce Klávesnice na obrazovce (OSK)

Po přidání jazyka zadávání můžete psát bez použití klávesnice pomocí funkce Klávesnice na obrazovce (OSK).

 1. Klikněte na tlačítko Start a na položku Spustit a potom do textového pole zadejte text osk.

 2. Kliknutím na „klávesy“ na obrazovce OSK zadávejte text, diakritická znaménka nebo zvláštní znaky.

  Klávesnice na obrazovce

Automatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu

Poznámka    Funkce je dostupná v těchto aplikacích Office: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher a Word.

Pokud použijete možnost Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu, budou se při psaní v různých jazycích automaticky používat příslušná rozložení klávesnice. Jestliže je tato možnost zapnutá, aplikace automaticky přepne aktivní rozložení klávesnice tak, aby odpovídalo jazyku textu, ve kterém je kurzor. Pokud byste například měli soubor obsahující odstavce napsané v angličtině i ve španělštině a přesunuli byste kurzor z odstavce v angličtině do odstavce ve španělštině, rozložení klávesnice by se přepnulo z anglického na španělské. Výsledek je stejný, jako kdybyste ručně přepnuli rozložení klávesnice z anglického na španělské pomocí panelu jazyků. Další informace o této funkci najdete v článku Zapnutí automatických jazykových možností.

Začátek stránky

Krok 3: Použití nástrojů kontroly pravopisu v různých jazycích

Následující pokyny jsou určené pro Microsoft Word. Pokyny k nastavení jazyka kontroly pravopisu a mluvnice a provedení této kontroly v jiných aplikacích Office najdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

Nastavení jazyka celého dokumentu

Chcete-li nastavit jazyk slovníku pro text a zkontrolovat pravopis dokumentu, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte text, který chcete zkontrolovat.

 2. Klikněte na Revize > Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. V dialogovém okně Jazyk ověřte, jestli je s textem spojený správný jazyk. Pokud ne, měli byste správný jazyk vybrat.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka, znamená to, že nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, jsou pro daný jazyk nainstalované. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika není, není slovník pro tento jazyk dostupný, takže se v tomto jazyce nedá kontrolovat pravopis a gramatika.

 4. Kroky 1 až 3 opakujte pro každou část textu, která je v jiném jazyce.

V dialogovém okně Jazyk vyberte možnost Automaticky rozpoznávat jazyk, abyste nemuseli označovat jazyk u částí dokumentu v jiném jazyce.

Nastavení jazyka v části dokumentu

Chcete-li vytvořit dokument v jednom jazyce a potom do stejného dokumentu přidat text v jiném jazyce, například cizojazyčný citát, můžete tento text zadat v požadovaném jazyce, pak text vybrat a označit jej jako jiný jazyk. Díky tomu nástroje kontroly pravopisu použijí (například při kontrole pravopisu a gramatiky) ke kontrole textu slovník správného jazyka.

Chcete-li nastavit jazyk slovníku pro text v dokumentu aplikace Microsoft Word a poté u něj zkontrolovat pravopis, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte text, který chcete zkontrolovat.

 2. Klikněte na Revize > Jazyk > Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 3. V dialogovém okně Jazyk ověřte, jestli je s textem spojený správný jazyk. Pokud ne, měli byste správný jazyk vybrat.

  Pokud se před jazykem zobrazuje ikona Pravopis a gramatika Obrázek tlačítka, znamená to, že nástroje kontroly pravopisu, jako je například kontrola pravopisu, jsou pro daný jazyk nainstalované. Pokud před jazykem ikona Pravopis a gramatika není, není slovník pro tento jazyk dostupný, takže se v tomto jazyce nedá kontrolovat pravopis a gramatika.

 4. Kroky 1 až 3 opakujte pro každou část textu, která je v jiném jazyce.

V dialogovém okně Jazyk vyberte možnost Automaticky rozpoznávat jazyk, abyste nemuseli označovat jazyk u částí dokumentu v jiném jazyce.

Kontrola pravopisu a gramatiky v různých jazycích

Ke kontrole pravopisu každé části textu se použije příslušný určený jazyk slovníku – pokud je dostupný.

 • Klikněte na Revize > Pravopis a gramatika.

  Poznámky   Někdy může jeden dokument obsahovat víc jazyků nebo text v jiném jazyce může být moc krátký, aby byl rozpoznaný jako určitý jazyk. V takovém případě může funkce Automaticky rozpoznávat jazyk způsobit problémy s kontrolou pravopisu. Pokud máte s kontrolou pravopisu nebo gramatiky při použití víc jazyků v jediném dokumentu problémy, můžete zrušit zaškrtnutí tohoto políčka, vybrat text v jiném jazyce a jazyk u této části textu nastavit ručně. Informace o kontrole pravopisu v jiném jazyce najdete v tématu Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce. Další informace o jazykových sadách a sadách Language Interface Pack najdete v tématu Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

  Pokud máte s kontrolou pravopisu nebo gramatiky v jiném jazyce potíže, podívejte se na článek Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Začátek stránky

Překlad textu nebo použití zdrojů informací

Text, který obdržíte nebo který se chystáte odeslat, můžete přeložit pomocí funkce Zdroje informací a Přeložit.

Poznámka   Funkce Přeložit je dostupná jenom v těchto aplikacích Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word.

Použití zdrojů informací v dokumentu

 1. Klikněte na Revize > Kontrola pravopisu > Zdroje informací.

  Poznámky   

  • V e-mailové zprávě aplikace Outlook klikněte na kartě Revize na tlačítko Zdroje informací.

  • V aplikaci Publisher klikněte na kartu Domů a ve skupině Úpravy klikněte na tlačítko Zdroje informací.

 2. V dolní části podokna Zdroje informací klikněte na položku Možnosti zdrojů informací.

 3. V dialogovém okně Možnosti zdrojů informací klikněte na tlačítko Aktualizovat nebo odebrat.

 4. V dialogovém okně Aktualizovat nebo odebrat služby vyberte kategorii služeb, kterou chcete nainstalovat, například Překlad (nainstalované slovníky), klikněte na tlačítko Aktualizovat, postupujte podle pokynů pro instalaci a klikněte na tlačítko Zavřít a potom na tlačítko OK.

 5. Vyberte referenční materiály, které chcete použít, například Tezaurus: Ruština, zadejte slovo, které chcete prozkoumat, do textového pole Hledat Textové pole Hledat a klikněte na tlačítko Spustit Tlačítko Spustit.

Další informace o nástroji Zdroje informací najdete v článcích Kde jsou možnosti zdrojů informací? a Přeložení textu v jiném jazyce.

Překlad slova, slovního spojení nebo věty

 1. Vyberte slovo, slovní spojení nebo větu, které chcete přeložit.

 2. Klikněte na Revize > Přeložit > Přeložit vybraný text.

  Poznámky   

  • V Publisheru klikněte na Domů > Přeložit.

  • V e-mailové zprávě v Outlooku klikněte na Zpráva > Přeložit.

 3. V podokně Zdroje informací klikněte v textovém poli Hledat na šipku dolů a vyberte položku Překlad.Textové pole Hledat

 4. V části Překlad vyberte v seznamu Z výchozí jazyk, třeba němčinu.

 5. V seznamu Do vyberte jazyk, do kterého chcete slovo přeložit, například ruštinu. Textové pole Překlad

 6. Klikněte na Start Tlačítko Spustit.

Překlad celého dokumentu

Chcete-li přeložit celý dokument, klikněte na tlačítko Spustit Tlačítko Spustit a potom postupujte podle pokynů.

Textové pole Překlad

Další informace o překladu slova, slovního spojení nebo celého dokumentu najdete v článku Přeložení textu v jiném jazyce.

Začátek stránky

Viz taky

Potřebuji jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack?

Koupit jazykové sady Office 2010

Koupit jazykové sady Office 2013

Koupit, nainstalovat, nakonfigurovat nebo odinstalovat jazykovou sadu Office

Stáhnout, nainstalovat, nakonfigurovat nebo odinstalovat sadu Office Language Interface Pack

Použít na: Visio 2016 Preview, Project 2013 Standard, Project Professional 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Visio Standard 2010, Project 2010 Standard, Word 2010, Word 2013, Visio 2010, Visio 2013, Publisher 2010, Publisher 2013, Project 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Outlook 2013, OneNote 2010, InfoPath 2010, InfoPath 2013, Excel 2010, Excel 2013, Access 2010, Access 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk