Použití pracovního postupu ke správě schválení obsahu v knihovně

Pracovní postup můžete použít ke správě schválení obsahu (také nazývané moderování) v knihovnách, kde je požadováno schválení obsahu a je povoleno vytváření hlavních a dílčích verzí. Při použití pracovního postupu ke správě procesu schválení obsahu zůstávají dílčí verze dokumentu ve stavu čekání na vyřízení, dokud nejsou schváleny nebo odmítnuty v procesu pracovního postupu. Pokud je dílčí verze v pracovním postupu schválena, je její stav aktualizován z Čeká na vyřízení na Schváleno, je publikována jako hlavní verze a zobrazena všem uživatelům s oprávněním ke zobrazení knihovny. Jestliže je dílčí verze v pracovním postupu odmítnuta, je její sta aktualizován z Čeká na vyřízení na Odmítnuto a zůstane dílčí verzí, která je zobrazena pouze uživatelům s oprávněním ke zobrazení dílčích verzí v knihovně. Pracovní postup schválení obsahu je spuštěn automaticky, když autoři vrátí se změnami dílčí verzi jako hlavní verzi, nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi. Můžete také povolit uživatelům s určitými oprávněními spustit pracovní postup schválení obsahu ručně.

Odkazy na další informace o schválení obsahu a verzích naleznete v části Viz také.

V následujícím textu jsou vysvětleny kroky, které je nutné provést při nastavení pracovního postupu ke správě schválení obsahu pro knihovnu.

V tomto článku:

Krok 1: Povolení schválení obsahu a zadání zabezpečení konceptů v knihovně

Krok 2: Povolení hlavních a dílčích verzí pro knihovnu

Krok 3: Nastavení pracovního postupu pro správu schválení obsahu v knihovně

Začátek stránky

Krok 1: Povolení schválení obsahu a zadání zabezpečení konceptů v knihovně

Po nastavení knihovny můžete požadovat schválené změn provedených v dokumentech uložených v této knihovně.

Pokud je pro knihovnu požadováno schválení obsahu, zůstane dokument, který byl změněn, ve stavu čekání na vyřízení, dokud není schválen nebo odmítnut uživatelem s oprávněním ke schválení. Je-li soubor schválen, je mu v knihovně přiřazen stav Schváleno a je zobrazen všem uživatelům s oprávněním ke zobrazení knihovny. Jestliže je soubor odmítnut, je jeho stav aktualizován na Odmítnuto a soubor je zobrazen pouze autorovi dokumentu a osobám s oprávněním spravovat seznamy.

Ve výchozím nastavení je dokument čekající na vyřízení zobrazen pouze jeho autorovi a uživatelům s oprávněním ke správně seznamů, je však možné zadat, zda mohou dokument zobrazit také ostatní skupiny uživatelů.

 1. Pokud knihovna není dosud otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 2. V části Obecné nastavení klepněte na možnost Nastavení správy verzí.

 3. V části Schválení obsahu klepněte v oblasti Chcete požadovat schválení obsahu pro odeslané položky? na možnost Ano.

 4. V části Zabezpečení konceptů vyberte v oblasti Kdo může zobrazit koncepty v této knihovně dokumentů? možnost Pouze uživatelé, kteří mohou schvalovat položky (a autor dané položky).

  Poznámka : Pokud jste již neaktualizovali nastavení verzí pro knihovnu a zvolíte, že požadujete schválení obsahu, je tato možnost vybrána automaticky.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Krok 2: Povolení hlavních a dílčích verzí pro knihovnu

Před použití pracovního postupu ke správě schválení obsahu je nutné v knihovně také povolit hlavní a dílčí verze.

 1. Pokud knihovna není dosud otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 2. V části Obecné nastavení klepněte na možnost Nastavení správy verzí.

 3. V oblasti Historie verzí dokumentu klepněte na možnost Vytvořit hlavní a dílčí verze (koncepty).

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Krok 3: Nastavení pracovního postupu pro správu schválení obsahu v knihovně

Předdefinovaný pracovní postup Schválení, který je k dispozici v serverových aplikacích Microsoft Office SharePoint Server 2007, je možné použít ke správě schválení obsahu v knihovně. Organizace mohou také vyvinout a použít vlastní pracovní postupy za účelem správy schválení obsahu.

Pokud používáte ke správě schválení obsahu v knihovně pracovní postup, je pracovní postup schválení spuštěn vždy, když uživatelé vrátí dokument se změnami jako hlavní verzi dokumentu nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi. Během spuštění pracovního postupu zůstává dokument dílčí verzí se stavem Čeká na vyřízení. Pokud je dokument v pracovním postupu schválení obsahu schválen, je jeho stav aktualizován na Schváleno a dokument je publikován jako hlavní verze, takže jej mohou zobrazit všichni uživatelé s oprávněním ke zobrazení dokumentu v knihovně. Je-li dokument v pracovním postupu schválení obsahu odmítnut, je jeho stav aktualizován na Odmítnuto a zůstane dílčí verzí, kterou může zobrazit pouze autor dokumentu a uživatelé, kteří mají oprávnění ke správě seznamů.

Poznámka : Pro knihovnu může existovat pouze jeden pracovní postup schválení obsahu, který je spuštěn automaticky, když autor dokument vrátí se změnami jako hlavní verzi, nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi.

 1. Otevřete knihovnu, do které chcete přidat pracovní postup.

  V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

  V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Oprávnění a správa klikněte na položku Nastavení pracovního postupu.

  Poznámky : 

  • Příkaz Nastavení pracovního postupu se zobrazí pouze, pokud jsou pro kolekci webů aktivovány pracovní postupy.

  • Pokud byly k tomuto seznamu pracovní postupy již přidány, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Změnit nastavení pracovního postupu, kde po klepnutí na možnost Přidat pracovní postup přejdete na stránku Přidat pracovní postup. Pokud do tohoto seznamu, knihovny nebo typu obsahu nebyly přidány žádné pracovní postupy, budete v tomto kroku převedeni přímo na stránku Přidat pracovní postup.

 3. Na stránce Přidat pracovní postup klepněte v části Pracovní postup na název šablony pracovního postupu, kterou chcete použít ke správě schválení obsahu.

  Pokud chcete použít předdefinovaný pracovní postup Schválení, který je k dispozici v serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007, klepněte na šablonu pracovního postupu Schválení.

 4. V části Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

  V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, které chcete v tomto pracovním postupu použít.

  Poznámky : 

  • Můžete použít výchozí seznam Úkoly nebo vytvořit seznam nový. Pokud použijete výchozí seznam Úkoly, účastníci pracovního postupu budou moci snadno vyhledávat a prohlížet své úkoly pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu Úkoly.

  • Pokud úkoly pro tento pracovní postup ukáží citlivá nebo důvěrná data, která chcete mít uložená odděleně od seznamu Úkoly, je vhodné vytvořit nový seznam úkolů.

  • Jestliže vaše společnost bude používat několik pracovních postupů nebo budou pracovní postupy zahrnovat několik úkolů, měli byste vytvořit nový seznam úkolů. V takovém případě může být nutné vytvořit pro jednotlivé pracovní postupy samostatné seznamy úkolů.

 5. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Poznámka : Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový seznam. Pokud se ve vaší organizaci používá velký počet pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam historie pro jednotlivé pracovní postupy.

 6. V části Možnosti spuštění zaškrtněte políčko Spustit tento pracovní postup ke schválení publikování hlavní verze položky.

  Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze, pokud je v knihovně zapnuta podpora hlavních a dílčích verzí a vybranou šablonu pracovního postupu lze použít ke schválení obsahu.

 7. Chcete-li povolit ruční spuštění pracovního postupu, zaškrtněte políčko Umožnit ruční spuštění tohoto pracovního postupu ověřeným uživatelem s oprávněním Upravit položky. Pokud chcete ke spuštění pracovního postupu požadovat oprávnění, zaškrtněte políčko Ke spuštění pracovního postupu vyžadovat oprávnění Spravovat seznamy.

 8. Pokud jsou k dispozici další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko Další a zadejte požadované možnosti pracovního postupu na stránce Přizpůsobit.

  Jestliže používáte předdefinovaný pracovní postupu Schválení, který je k dispozici v serverových aplikacích Office SharePoint Server 2007, naleznete podrobnější informace o možnostech přizpůsobení pracovních postupů v části Použití pracovního postupu Schválení.

 9. Pokud nejsou k dispozici žádné další možnosti přizpůsobení pracovního postupu, klepněte na tlačítko OK.

  Poznámky : 

  • Pracovní postup schválení obsahu je spuštěn automaticky, když autor vrátí se změnami koncept jako hlavní verzi, nebo když je pro dokument vybrán příkaz Publikovat hlavní verzi.

  • Uživatelé, kteří mají oprávnění k přímému schválení dokumentu, mohou upravit vlastnosti dokumentu v knihovně. Je-li dokument schválen nebo odmítnut tímto způsobem, je pracovní postup automaticky ukončen.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×