Použití podokna úloha Spravovat styly

Pomocí podokna úloh Spravovat styly je možné nastavit, změnit, přejmenovat a odstranit styly, připojit či odpojit externí šablony stylů CSS, vybrat všechny instance stylu nebo přejít ke kódu, který obsahuje sadu pravidel určitého stylu. Podokno úloh Spravovat styly zároveň umožňuje přesun stylů z externí šablony stylů CSS do interní šablony stylů CSS (a naopak) nebo změnu umístění stylu v rámci šablony stylů CSS.

V tomto článku:

Podokno úloh Spravovat styly

Symboly v podokně úloh Spravovat styly

Přesun stylu

Seřazení stylů v podokně úloh Spravovat styly

Samostatné zobrazení každého selektoru stylů, který obsahuje více selektorů

Zobrazení nebo skrytí stylů v podokně úloh Spravovat styly

Zobrazení náhledu vybraného stylu v podokně úloh Spravovat styly

Podokno úloh Spravovat styly

Po otevření webové stránky zobrazí podokno úloh Spravovat styly všechny styly definované v externí a interní šabloně stylů CSS dané stránky (nikoli však ve vložené šabloně stylů CSS). Podokno úloh lze nastavit tak, aby zobrazovalo všechny styly, nebo je možné zobrazení omezit pouze na styly použité na aktuální webové stránce či v aktuálně vybrané oblasti dané stránky. Všechny styly založené na třídě, prvku či ID se zobrazí v části označené názvem příslušného externího souboru CSS, který konkrétní styl obsahuje. Jestliže však styl náleží do interní šablony stylů CSS, zobrazí se v části s názvem Aktuální stránka.

Tip : Chcete-li dočasně zobrazit všechny deklarace vlastností stylu v popisu, přesuňte v podokně úloh Spravovat styly ukazatel myši na daný styl.

Podokna úloh Použít styl a Spravovat styly používají strukturu zobrazené stránky k určení odkazů stylů. To znamená, že podokna úloh Použít styl a Spravovat styly považují stránku předlohy a její stránku obsahu za jedinou sbalenou stránku. Pokud například otevřete stránku obsahu a pak vyberete možnost Zobrazit styly použité na aktuální stránce u tlačítka Možnosti, zobrazí podokno Použít styl všechny styly použité na této stránce obsahu a na stránce předlohy, ke které je připojena. Důvodem je, že stránka obsahu a stránka předlohy jsou sloučeny za účelem vytvoření stránky, která je zobrazena v prohlížeči.

Podokno úloh Spravovat styly

1. Část Aktuální stránka zobrazuje seznam stylů založených na třídě, prvku nebo ID obsažených v souborech interní šablony stylů CSS a importované externí šablony stylů CSS.

2. Soubor externí šablony stylů CSS importovaný na aktuální webovou stránku.

3. Styl definovaný v interní šabloně stylů CSS na aktuální webové stránce.

4. Soubor externí šablony stylů CSS propojený z aktuální webové stránky.

5. Ve výchozím nastavení jsou selektory stylu obsahující více selektorů seskupeny. Selektory lze zobrazit samostatně kliknutím na tlačítko Možnosti a na položku Oddělit seskupené selektory.

Začátek stránky

Symboly v podokně úloh Spravovat styly

Symboly zobrazené u každého stylu v podokně úloh Spravovat styly určují typ stylu a případné použití stylu na aktuální webové stránce.

Symbol:

Popis

Červená tečka, která se zobrazí vedle stylů založených na ID

Červená tečka se zobrazí vedle stylů založených na ID.

Zelená tečka, která se zobrazí vedle stylů založených na třídách

Zelená tečka se zobrazí vedle stylů založených na třídách.

Modrá tečka, která se zobrazí vedle stylů založených na prvku

Modrá tečka se zobrazí vedle stylů založených na prvku.

Zelená tečka, která se z obrazí vedle použitých stylů

Kroužek zobrazený kolem barevné tečky označuje, že jsou styly použity na aktuální webové stránce.

Symbol @ se zobrazí vedle importovaných šablon stylů CSS.

Symbol @ se zobrazí vedle importovaných externích šablon stylů CSS.

Začátek stránky

Přesun stylu

 1. V podokně úloh Spravovat styly klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte položku Zařadit do kategorie podle pořadí.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže chcete změnit umístění stylu v šabloně stylů CSS, přetáhněte jej v seznamu směrem nahoru nebo dolů. Můžete například přesunout nejčastěji používané styly tak, aby se vhodným způsobem zobrazovaly vedle sebe.

  • Jestliže chcete přesunout styl z interní šablony stylů CSS do externí šablony stylů CSS připojené k dané stránce, přetáhněte jej z části Aktuální stránka na název požadované externí šablony stylů CSS nebo do určitého místa v seznamu stylů uvedené externí šablony stylů CSS.

  • Jestliže chcete přesunout styl z externí šablony stylů CSS do interní šablony stylů CSS, přetáhněte jej z části označené názvem externí šablony stylů CSS do části Aktuální stránka nebo do určitého místa v seznamu stylů v části Aktuální stránka. Pokud se část Aktuální stránka nezobrazí, přidejte mezi značky <head></head> příslušné webové stránky sadu značek <style></style>.

  • Jestliže chcete přesunout styl z externí šablony stylů CSS do jiné externí šablony stylů CSS, přetáhněte jej na název požadované externí šablony stylů CSS nebo do určitého místa v seznamu stylů uvedené externí šablony stylů CSS.

Poznámka : Pokud je v podokně úloh Spravovat styly nastavena pomocí tlačítka Možnosti položka Zařadit do kategorie podle prvku nebo položka Zařadit do kategorie podle typu, nelze styly přesunout do určitého místa v seznamu stylů. V případě obou možností je možné styl z externí šablony stylů CSS přesunout do jiné externí či do interní šablony stylů CSS (případně naopak) pouze jeho přetažením na název souboru externí šablony stylů CSS nebo do části Aktuální stránka (u interní šablony stylů CSS).

Začátek stránky

Seřazení stylů v podokně úloh Spravovat styly

 • V podokně úloh Spravovat styly klikněte na tlačítko Možnosti a proveďte některou z následujících akcí:

Výběr

Akce

Zařadit do kategorie podle pořadí

Zobrazí seznam stylů podle jejich pořadí v šabloně stylů CSS.

Zařadit do kategorie podle prvku

Zobrazí seznam stylů podle prvků HTML, u kterých jsou jednotlivé styly použity.

Zařadit do kategorie podle typu

Zobrazí seznam stylů v abecedním pořadí podle typu stylu.

Začátek stránky

Samostatné zobrazení každého selektoru stylů, který obsahuje více selektorů

 • V podokně úloh Spravovat styly klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte položku Oddělit seskupené selektory.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí stylů v podokně úloh Spravovat styly

 • V podokně úloh Spravovat styly klikněte na tlačítko Možnosti a proveďte některou z následujících akcí:

Výběr

Akce

Zobrazit všechny styly

Zobrazí seznam všech stylů obsažených v externích, interních a vložených šablonách stylů CSS aktuální webové stránky.

Zobrazit styly použité na aktuální stránce

Zobrazí pouze styly použité na aktuální webové stránce.

Zobrazit styly použité ve výběru

Zobrazí pouze styly použité v aktuálně vybrané oblasti dané stránky.

Začátek stránky

Zobrazení náhledu vybraného stylu v podokně úloh Spravovat styly

 • V podokně úloh Spravovat styly klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte položku Zobrazit náhled vybraného stylu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×