Použití podokna úloh Vlastnosti šablon stylů CSS

Podokno úloh Vlastnosti šablon stylů CSS je možné použít společně s otevřenou webovou stránkou, externím souborem CSS nebo s podoknem úloh Spravovat styly, což vám umožní zobrazit a změnit vlastnosti nebo hodnoty existujících stylů.

Jestliže podokno úloh Vlastnosti šablon stylů CSS použijete s webovou stránkou, můžete pomocí něj rychle zobrazit veškeré použité styly aktuálně vybrané oblasti webové stránky, pořadí priorit daných stylů a všechny jejich vlastnosti a hodnoty.

Tip : Pokud v podokně úloh Vlastnosti šablon stylů CSS kliknete pravým tlačítkem myši na selektor v části Použitá pravidla, zobrazíte místní nabídku obsahující další možnosti pro práci se šablonami stylů CSS.

Podokno úloh Vlastnosti šablon stylů CSS

1. Pomocí tlačítka Zobrazit seznam uspořádaný podle kategorií Tlačítko lze seznam vlastností uspořádat podle kategorií, jako je například Písmo nebo Blok. Prostřednictvím tlačítka Zobrazit seznam seřazený podle abecedy Vzhled tlačítka je možné seznam vlastností uspořádat jako jednoduchý abecední seznam. Pomocí tlačítka Zobrazit nastavené vlastnosti navrchu Vzhled tlačítka můžete seznam vlastností uspořádat tak, aby se vlastnosti nastavené ve vybraném stylu zobrazily na začátku seznamu.

2. Tlačítko Souhrn umožňuje v rámci části Vlastnosti šablon stylů CSS společně zobrazit všechny vlastnosti ovlivňující aktuálně vybranou oblast, nikoli pouze vlastnosti vybraného stylu. V režimu souhrnu je možné kliknout na vlastnost v části Vlastnosti šablon stylů CSS a zobrazit přidružené pravidlo v části Použitá pravidla. Chcete-li z režimu souhrnu přejít, klikněte znovu na tlačítko Souhrn nebo na pravidlo v části Použitá pravidla.

3. V části Použitá pravidla najdete selektor každého stylu, který ovlivňuje aktuálně vybranou oblast. Styly jsou uvedeny ve vzestupném pořadí priorit, a to od nejnižší priority v horní části seznamu až po nejvyšší prioritu v dolní části. Po přesunutí ukazatele myši na selektor zobrazíte popis s celou sadou pravidel. Výběrem selektoru zobrazíte jeho vlastnosti v části Vlastnosti šablon stylů CSS. Jestliže na selektor dvakrát kliknete, přejdete ke kódu dané sady pravidel.

4. Tento sloupec obsahuje značku, u které je každý styl použit, a selektor daného stylu. Po přesunutí ukazatele myši na řádek v tomto sloupci zobrazíte použité pravidlo. Sloupec je označen názvem Aktuální stránka v případě, že vybraný styl patří do interní šablony stylů CSS, nebo jej označuje název externího souboru CSS, pokud vybraný styl náleží do externí šablony stylů CSS. Přesunete-li na název externího souboru CSS ukazatel myši, zobrazíte cestu k danému souboru. Jestliže na něj kliknete, otevřete jej.

5. Část Vlastnosti šablon stylů CSS obsahuje hodnoty vlastností, které jste nastavili u stylu vybraného v části Použitá pravidla, a také všechny nenastavené vlastnosti. Pokud na vlastnost dvakrát kliknete, přejdete ke kódu dané sady pravidel.

6. Vyberete-li obě tlačítka Zobrazit seznam uspořádaný podle kategorií Tlačítko i Zobrazit nastavené vlastnosti navrchu Vzhled tlačítka , budou vlastnosti vybraného stylu seskupeny v horní části seznamu vlastností každé kategorie.

7. V poli vedle názvu vlastnosti je možné nastavit hodnotu vlastnosti, jestliže ji zadáte nebo jestliže přesunete ukazatel myši na pole, kliknete (pokud je k dispozici) na šipku rozevíracího seznamu Tlačítko nebo na tlačítko pro výběr Tlačítko a vyberete hodnotu.

8. Vlastnosti přeškrtnuté červenou čarou jsou nastaveny vybraným stylem, ale nebyly převzaty v aktuálně vybrané oblasti nebo byly přepsány jiným stylem. Chcete-li zobrazit popis obsahující další informace, přesuňte ukazatel myši na přeškrtnutou vlastnost. Popis přepsaných vlastností uvádí přepisující vlastnost.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×