Použití ovládacích prvků s motivem systému Windows ve formulářích

Aplikace Microsoft Office Access 2007 umožňuje použít na ovládacích prvcích formulářů databáze aktuální vizuální motiv systému Microsoft Windows. Tím vytvoříte konzistentnější vizuální prostředí pro uživatele databáze, protože se ovládací prvky formulářů budou shodovat s ovládacími prvky dialogových oken systému Windows, průvodců atd. Aplikace Office Access 2007 ve výchozím nastavení používá motivy systému Windows pro všechny nové databáze, které vytvoříte, ale nepoužívá je pro existující databáze. Jsou-li povoleny motivy systému Windows, platí motiv pro každý ovládací prvek, buď dokud nezakážete použití motivu pro aktuální databázi, nebo dokud nenastavíte nebo nezměníte určité vlastnosti zobrazení daného ovládacího prvku.

Informace v tomto článku vysvětlují, jak můžete povolit nebo zakázat používání motivů systému Windows v databázi a také jak můžete změnit vizuální motiv systému Windows. Článek dále obsahuje reference vysvětlující, která nastavení zobrazení zabrání ovládacímu prvku používat motiv systému Windows.

V tomto článku

Zapnutí a vypnutí motivů systému Windows u ovládacích prvků

Změna vizuálního motivu systému Windows

Reference k přizpůsobení ovládacích prvků

Zapnutí a vypnutí motivů systému Windows u ovládacích prvků

Motivy systému Windows povolíte a zakážete nastavením určité možnosti aplikace, která se týká otevřené databáze.

 1. Otevřete databázi, pro kterou chcete povolit nebo zakázat motiv systému Windows.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 3. Klepněte na přepínač Aktuální databáze.

 4. Ve skupinovém rámečku Možnosti aplikace zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Použít ve formulářích tematické ovládací prvky systému Windows a potom klepněte na tlačítko OK.

Příklady

Následující ilustrace zobrazuje formulář v databázi, která nezahrnuje použití ovládacích prvků s motivem systému Windows. Všimněte si barev, tvaru a stínování různých ovládacích prvků.

Ovládací prvky v databázi, která nepřejímá motivy systému Windows

Následující ilustrace znázorňuje tentýž formulář, tentokrát s databází nastavenou na použití ovládacích prvků s motivy systému Windows. V tomto případě byl vizuální motiv systému Windows nastaven na Windows Vista.

Ovládací prvky s použitím motivu systému Windows Vista

Následující ilustrace znázorňuje tentýž formulář, tentokrát s vizuálním motivem systému Windows nastaveným na Klasické nastavení.

Ovládací prvky s použitím motivu Klasické nastavení systému Windows

Pokud budete distribuovat databázi, která používá ovládací prvky s motivy systému Windows, budou ovládací prvky používat aktuálně vybraný motiv systému Windows v počítači, v němž je databáze spuštěna.

Začátek stránky

Změna vizuálního motivu systému Windows

 • V systému Windows Vista    

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Přizpůsobit.

  2. Ve skupinovém rámečku Přizpůsobit vzhled a zvuky klepněte na tlačítko Motiv.

  3. V dialogovém okně Nastavení motivu, v rozevíracím seznamu Motiv vyberte požadovaný motiv, nebo klepnutím na tlačítko Procházet zobrazte dialogové okno Otevřít motiv. V něm můžete vyhledat vlastní soubor motivu (soubor s příponou .Theme), který jste uložili do určitého umístění.

 • V systému Microsoft Windows XP    

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Na kartě Motivy dialogového okna Zobrazení - vlastnosti vyberte v rozevíracím seznamu Motiv požadovaný motiv, nebo po klepnutí na položku Procházet vyhledejte vlastní soubor motivu (soubor s příponou .Theme), který jste uložili do určitého umístění.

Začátek stránky

Reference k přizpůsobení ovládacích prvků

Povolíte-li v databázi ovládací prvky s motivy systému Windows, budou ovládací prvky aplikace Access používat aktuální motiv systému Windows do té doby, než změníte určité vlastnosti zobrazení těchto ovládacích prvků. V následující tabulce jsou uvedeny různé typy ovládacích prvků a vlastnosti, jejichž nastavením jednotlivé typy ovládacích prvků přizpůsobíte, čímž jim zabráníte používat motivy systému Windows.

Typ ovládacího prvku

Vlastnost, jejíž změnou zrušíte použití motivu systému Windows

Nové nastavení vlastnosti

Ovládací prvek Karta

Stylpozadí

Plný okraj

Skupina voleb

Stylpozadí

Průhledný

Zaškrtávací políčko

Šířkaokraje

Větší než 2 body

Přepínač

Šířkaokraje

Větší než 2 body

Jakýkoli ovládací prvek

Speciálníefekt

Vystouplý, Stínovaný nebo Reliéfní

Jakýkoli ovládací prvek

Stylokraje

Jakékoli nastavení jiné než Plná čára nebo Průhledný

Jakýkoli ovládací prvek

Barvaokraje

Jakákoli jiná barva než Černá nebo Průhledná

Poznámka : V aplikaci Access je jedna výjimka z tohoto pravidla: Pokud nastavíte vlastnost Speciálníefekt na Leptaný, můžete také nastavit vlastnost Barvaokraje na šedou, aniž byste přizpůsobili ovládací prvek.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×