Použití ovládacích prvků audiovizuálního volání

Pokud pomocí aplikace Communicator uskutečníte nebo přijmete audiovizuální volání, můžete k ovládání volání použít několik tlačítek v podokně videa v okně Konverzace.

Ovládací prvky audiovizuálního volání

Ovládací prvek

Popis

Komentáře

Zobrazit režim obrazu v obraze

Zobrazí se režim obrazu v obraze, který vám umožní ve stejném okně vidět sebe (odchozí datový proud videa) i účastníka, se kterým hovoříte (příchozí datový proud videa).

Pozastavit přehrávání videa v režimu obrazu v obraze nebo v něm pokračovat

Funkce pozastaví přehrávání videa v režimu obrazu v obraze. Přehrávání bude pokračovat po klepnutí.

Zobrazit v režimu celé obrazovky

Audiovizuální hovor se zobrazí na celé obrazovce počítače. Do normálního zobrazení se vrátíte stisknutím klávesy ESC.

Pozastavit přehrávání videa nebo v něm pokračovat

Pozastaví se vizuální část volání. Chcete-li, aby vizuální část pokračovala, znovu klepněte.

Zastavit přehrávání videozáznamu

Zastaví se přehrávání videozáznamu.

Zastavit nebo znovu spustit video

Vizuální část volání se zastaví. Chcete-li, aby vizuální část pokračovala, znovu klepněte. Příjemci bude zaslána nová pozvánka k audiovizuálnímu volání.

Přepnout video do režimu obraz v obraze

Dojde k přepnutí videa z pozadí a videa z obrazu v obraze. Chcete-li přepnout zpět, znovu klepněte.

Zobrazit oblast rychlých zpráv

Zobrazí se oblast rychlých zpráv.Tento ovládací prvek se využívá většinou v případě, že je třeba odeslat rychlou zprávu jinému účastníku audiovizuálního volání.

Hold Call control

Přidržet hovor nebo v něm pokračovat

Dojde k přidržení volání. Volání obnovíte opětovným klepnutím.

Transfer call control

Přepojit volání

Volání se přepojí na jiný kontakt nebo telefonní číslo.

Ovládací prvek zobrazení číselníku

Zobrazit číselník

Zobrazí se číselník na obrazovce. Tato funkce je užitečná při zadávání kódu PIN služby hlasové pošty nebo přístupového kódu.

Pozvat ostatní

Dojde k pozvání ostatních uživatelů k účasti na volání.

Mute speaker control

Ztlumení a upravení hlasitosti reproduktorů

Dojde ke ztlumení reproduktoru telefonního zařízení USB. Ztlumení zvuku zrušíte opětovným klepnutím. Klepněte na šipku dolů a pomocí posuvníku upravte zvuk reproduktoru.

Mute microphone control

Ztlumit mikrofon

Dojde ke ztlumení mikrofonu telefonního zařízení USB. Ztlumení zvuku zrušíte opětovným klepnutím.

The End Call control

Ukončit volání

Ukončí se volání. Nedojde k ukončení relace rychlých zpráv.

Tlačítko Nabídka

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×