Použití ovládacích prvků audiovizuálních volání

Pokud pomocí aplikace Communicator uskutečníte nebo přijmete audiovizuální volání, můžete k ovládání volání použít několik tlačítek v podokně videa v okně Konverzace.

Ovládací prvky audiovizuálních volání

Ovládací prvek

Popis

Komentář

Communicator 2007 R2 example

Pozastavit/obnovit přehrávání příchozího videa

Slouží k pozastavení příchozího videa od účastníků. Opětovným kliknutím se přehrávání obnoví.

Stop video

Zastavit přehrávání videa

Slouží k zastavení přehrávání videa.

Communicator 2007 R2 example

Pozastavit/obnovit přehrávání videa

Slouží k pozastavení vašeho videa. Opětovným kliknutím se přehrávání obnoví.

Communicator 2007 R2 example

Přepnout obraz v obraze

Slouží k přepnutí videa na pozadí a videa z obrazu v obraze. Opětovným kliknutím se video přepne zpět.

Communicator 2007 R2 example

Zobrazení režimu obrazu v obraze

Slouží ke zobrazí režimu obrazu v obraze, který vám umožní ve stejném okně vidět sebe (odchozí datový proud videa) i účastníka, se kterým hovoříte (příchozí datový proud videa).

Communicator 2007 R2 example

Velikost videa

Slouží k volbě velikosti obrazu videa (malý, velký nebo přes celou obrazovku).

Hold Call control

Přidržení nebo obnovení hovoru

Slouží k přidržení hovoru. Opětovným kliknutím se hovor obnoví.

Transfer call control

Přepojení hovoru

Slouží k přepojení hovoru na jiný kontakt nebo telefonní číslo.

Communicator 2007 R2 example

Zobrazit číselník

Slouží ke zobrazení číselníku na obrazovce. Tato funkce je užitečná při zadávání kódu PIN služby hlasové pošty nebo přístupového kódu.

Communicator 2007 R2 example

Pozvat ostatní

Slouží k pozvání ostatních uživatelů k účasti v hovoru.

Mute speaker control

Ztlumení a úprava hlasitosti reproduktorů

Slouží ke ztlumení reproduktoru telefonního zařízení USB. Opětovným kliknutím se ztlumení zruší. Klikněte na šipku dolů a pomocí posuvníku upravte hlasitost reproduktoru.

Mute microphone control

Ztlumení mikrofonu

Slouží ke ztlumení mikrofonu telefonního zařízení USB. Opětovným kliknutím se ztlumení zruší.

The End Call control

Ukončení hovoru

Slouží k ukončení hovoru. Stisknutí tohoto tlačítka neukončí relaci rychlých zpráv.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×