Použití osnov aplikace OneNote pro efektivnější zapisování poznámek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 1 nebo vyšší verze

Autor Andrew Watt

Poznámky ze schůzky jsem do počítače poprvé zapisoval v roce 1988 pomocí přenosného počítače Sinclair Z88 s tichou klávesnicí. V té době mě všichni považovali za blázna. V současnosti o okamžitém zapisování informací elektronicky pochybuje už jen málokdo a aplikace OneNote je k této funkci přesně určena. Dle mého názoru je aplikace OneNote nejlepší nástroj k zapisování poznámek, který jsem v posledních 15 letech viděl.

Pomocí aplikace OneNote můžete při zaznamenávání poznámek, kdy si informace nejlépe pamatujete, vytvořit také strukturu. Nemusíte po schůzce či přednášce trávit cenný čas opětovným vytvářením posloupnosti a spojitosti informací, ale můžete se k informacím vrátit ve formátu, ve kterém jsou logicky uspořádány. Existující struktura umožňuje vrátit se k poznámkám později a okamžitě začít pracovat na jejich úpravě, doplňování a uspořádání nebo vytvořit z poznámek dokončený projekt. Po konečném uspořádání poznámek můžete například zkopírovat vytvořenou osnovu do jiných aplikací, například aplikace Microsoft Office Word 2003, kde ji můžete použít k vytvoření dokumentů či prezentací, například zprávy nebo datového listu.

Svislé a vodorovné osnovy

Aplikace OneNote poskytuje dva typy strukturovaných osnov: svislé seznamy a vodorovné sloupce. Následující obrázek znázorňuje tyto dva typy rozložení.


Example of outlines in OneNote

  1. Svislá struktura osnovy

  2. Odsazené položky v seznamu

  3. Vodorovná struktura osnovy


Vodorovný formát je užitečné pro uspořádání informací do rozložení podobné tabulce. Ale můžu raději formát – svislý seznam, protože se snadno vytvářet a upravovat svislý seznam. Svislé seznamy zobrazují informace v jasné hierarchie záhlaví, podnadpisy a textu. Kromě toho formát – svislý seznam se obvykle přesně exportovat do aplikace Word, která je součástí, které často můžu dělat. Odeslání osnov aplikace OneNote do aplikace Word umožňuje mi umožní využít výhod oba programy: OneNote pro jeho pružnost při psaní poznámek a jejich uspořádání a Word transformace tyto poznámky do výsledný dokument.

Zbývající část tohoto článku popisuje práci s osnovami ve formě svislých seznamů. Tyto seznamy jsou označovány jako hierarchické osnovy.

Uspořádání osnov pomocí odrážek a číslování

Existuje několik různých možností formátování, které lze použít v hierarchických osnovách. Jedná se o odrážky a číslování, které slouží ke znázornění informací v seznamech nebo časových posloupnostech. Seznamy s odrážkami a číslované seznamy jsou užitečné k označení různých úrovní informací v poznámkách.

Můžete třeba seznamy s odrážkami Příprava informací v osnově můžete později použít k vytvoření dokumentu. Pořadí a struktury informací v osnově používáte k vytvoření dokumentu často změny při psaní dokumentu. Odrážky je vhodné použít s informací, které může zůstat dutá až do dokončení dokumentu. Můžete snadno změnit pořadí a znovu je uspořádat přetažením nebo vložením prvků osnovy bez matoucí celkové organizace osnovy.

Číslování je užitečné při přípravě osnov, ve kterých musí být informace uspořádány v přesném pořadí, například v projevech či přednáškách. Číslování může sloužit jako velmi efektivní způsob uspořádání nápadů předem. Podle těchto číslovaných poznámek lze později postupovat při přednášení prezentace.

Odsazení prvků osnovy

Hierarchický osnovy obsahuje záhlaví, podnadpisy a textu. Následující obrázek znázorňuje příklad jak tyto prvky kombinací k vytvoření osnovy.


Example of an outline in OneNote

  1. Nadpis

  2. Podnadpis

  3. Základní text


Při tvorbě osnovy lze nejprve vytvořit nadpisy a poté pomocí funkce pro odsazení v aplikaci OneNote umístit pod tyto nadpisy související prvky osnovy. Ve výše uvedeném příkladu představují nadpisy hlavní myšlenky a přehledy a položky pod nimi jsou přidány jako základní text nebo podnadpisy.

Kromě odsazení textu a nadpisů můžete také zmenšit odsazení prvků osnovy a přesunout položku na vyšší úroveň.

Rozbalení a sbalení osnov

Po vytvoření osnovy budete možná chtít zobrazit pouze některé úrovně osnovy. Pokud studujete, můžete například vytvořit osnovu s mnoha úrovněmi zahrnující velké množství informací o určitém tématu. Chcete-li se připravit na test, můžete osnovu sbalit tak, aby byly zobrazeny pouze nejvyšší úrovně a poté vyzkoušet, jak znáte skryté informace. Sbalení osnovy na nejvyšší úrovně může být také užitečné, pokud přednášíte projev založený na této osnově. I když umíte většinu projevu nazpaměť, budete si možná chtít vzít s sebou sbalenou osnovu na malém papíře jako nápovědu pro případ, že na něco zapomenete. Obrázek znázorňuje příklad osnovy sbalené na nejvyšší úrovně.

Collapsed outline in OneNote


Pomocí funkce pro rozbalení a sbalení můžete dle požadavků zvolit, které úrovně osnovy mají být zobrazeny.

Přeuspořádání prvků osnovy

Při tvorbě osnovy bude možná nutné přeuspořádat pořadí některých prvků osnovy. Můžete se například rozhodnout, že položka, kterou jste původně umístili do nejvyšší úrovně, patří ve skutečnosti do nižší úrovně. V aplikaci OneNote lze položky osnovy snadno přetáhnout do jiných úrovní hierarchie.

Tip

V komplexní osnově je vhodné před přesunutím odsadit prvek osnovy do odpovídající úrovně. Tímto způsobem lze zabránit možným chybám v osnově při přesunu prvku.

Extrahování prvků osnovy

Někdy můžete chtít přesunout položku z jedné osnovy do druhé. Jestliže například připravujete více verzí prezentace, ve kterých je téma v podstatě stejné, ale je zaměřeno na trochu jiné publikum, můžete opětovným použitím prvků osnovy vytvořit nové verze a ušetřit tak čas. Pokud jsou osnovy umístěny na různých stránkách poznámkového bloku, můžete prvky přesunout z jedné stránky na druhou pomocí příkazů pro kopírování a vložení. Jsou-li osnovy umístěny na stejné stránce, můžete prvek osnovy, který chcete přesunout do odpovídajícího umístění ve druhé osnově, jednoduše přetáhnout.

Odesílání osnov aplikace Word

Pokud je stav dokončení vytvářejí nebo mění osnov, můžu je exportovat do Wordu pomocí funkce Odeslat do Onenotu. Když osnovu hierarchické odeslat do aplikace Word, otevře se Wordový dokument. Osnovu se zobrazí v aplikaci Word, stejně jako v aplikaci OneNote, povolení mně transformaci osnovu do sestavy nebo jiných dosažené dokumentu.

Příprava psaní dokument white paper, můžete například proveďte značné množství informací na webu a ukládání informací v aplikaci OneNote. Po dokončení hledání informací, můžete připravit osnovu na základě informací v poznámkovém bloku. Až budete chtít začít psát papíru, můžete odeslat tuto osnovy do dokumentu aplikace Word a použijte ji vytvořit dokument white paper.

Poznámka : Svislý seznam uvádí převodu do aplikace Word mnohem přesněji než vodorovné osnovy. Pokud se pokusíte odeslání vodorovné osnovy do Wordu, všechny informace se zobrazí v aplikaci Word, ale většina formátování budou ztraceny.

Závěr

Jak vidíte, OneNote umožňuje vytvářet hierarchické osnovy skvělé flexibilitu a poskytuje jednoduché způsoby uspořádání informací, včetně odrážkovými a číslovanými seznamy, odsazení a rozbalení a sbalení obsah. Dokončené osnovy můžete snadno exportovat do aplikace Word, kde je můžete používat k vytvoření sestavy schůzky nebo jiné dosažené dokumenty bez přepis nebo vytvoření práce, kterou už máte hotové.


W Andrew je nezávislé autor knihy konzultant a počítač s znalosti jazyků XML a jsme b technologií pro server. Tahle napsal taky o počtu inovativní technologií, včetně grafiky SVG (Scalable Vector).

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×