Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Okno Obrazce slouží k uspořádání obrazců a nabízí způsoby, jak najít další obrazce. Obrazce jsou uspořádány do vzorníků. Každá šablona diagramu obsahuje jeden nebo více vzorníků, které jsou vhodné pro daný typ diagramu.

Co jsou vzorníky?

Vzorníky obsahují kolekce příbuzných obrazců. Například v šabloně pracovního postupu je vzorník, který obsahuje všechny obrazce objektů pracovního postupu, jiný vzorník obsahuje kroky pracovního postupu a další obsahuje kolekci obrazců šipek, které označují směr. V šabloně Plánek bytu existuje jeden vzorník pro zdi, jiný pro nábytek a další pro zahradní příslušenství atd.

V okně Obrazce jsou vzorníky navršeny na sebe. Zobrazují se vždy pouze obrazce z jednoho vzorníku. Chcete-li zobrazit obrazce ze vzorníku, klikněte na jeho záhlaví. Záhlaví vždy zůstávají na horním okraji okna Obrazce, ale pokud je jich více, mohou být skryty, aby byl ponechán prostor pro zobrazení obrazců. Jestliže je záhlaví vzorníku skryto, zobrazí se vedle záhlaví posuvník, který umožňuje jejich posun.

Oblast záhlaví lze roztáhnout tak, aby byla zobrazena všechna záhlaví. Chcete-li zobrazit všechna záhlaví, přetáhněte hranici mezi záhlavím a obrazci směrem dolů.

Vyhledávání dalších obrazců

Libovolný vzorník lze otevřít v jakémkoli diagramu, a to i v diagramech, které nejsou založeny na šablonách, do nichž vzorník ve výchozím nastavení patří. Všechny dostupné šablony můžete procházet v okně Obrazce.

  1. V okně Obrazce klikněte na záhlaví Další obrazce.

    Otevře se nabídka se zobrazenými kategoriemi, které jsou podobné kategoriím šablon.

  2. Nastavte ukazatel myši na kategorii, vyhledejte v kategorii požadované vzorníky a kliknutím je otevřete ve svém diagramu.

  3. Nabídku zavřete kliknutím do prázdné oblasti výkresu.

Vyhledání dalších obrazců v počítači

  1. V horní části okna Obrazce klikněte na panel Hledání.

  2. Zadejte hledané termíny do pole Hledat obrazce.

Pokud v horní části okna Obrazce nejsou zobrazeny možnosti Vzorníky a Hledání, zapněte funkci hledání.

  1. V okně Obrazce klikněte na záhlaví Další obrazce.

  2. V nabídce, která se otevře, klikněte na možnost Hledat obrazce.

Minimalizace okna Obrazce kvůli uvolnění místa pro diagram

  • Klikněte v horním rohu okna Obrazce na šipku Minimalizace okna obrazců (<).

Okno se zmenší na jednu svislou řadu obrazců.

Stále je možné přetahovat obrazce z okna, a dokonce měnit nebo vyhledávat vzorníky, což lze provést kliknutím na ikonu vzorníku na horním okraji minimalizovaného okna.

Chcete-li otevřít okno v plné velikosti, klikněte v horní části okna na šipku Rozbalení okna obrazců (>).

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Visio Professional 2013, Visio Professional 2016 Preview, Visio 2013, Visio Standard 2016 PreviewByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk