Použití obrázku v grafu

Graf můžete vylepšit vložením obrázku (například podnikového loga) do Oblast grafu. Nebo můžete pomocí obrázkové výplně připoutat pozornost ke konkrétním prvkům grafu, jako jsou oblast grafu, Oblast grafu, Datová značka (ve sloupcových, pruhových, plošných, bublinových, prostorových spojnicových a paprskových grafech s výplní), legenda (v grafech 2-D a 3-D) nebo Stěny a podstava prostorového grafu grafu.

Obrázek můžete také zkopírovat do grafu nebo do prvků grafu, například datových značek v 2-D spojnicových grafech, bodových grafech nebo paprskovém grafu bez výplně. Pokud již obrázek nepotřebujete, můžete jej odstranit.

Co chcete provést?

Vložení obrázku do grafu

Vyplnění prvku grafu obrázkem

Kopírování obrázku do grafu nebo prvku grafu

Odebrání obrázku z grafu

Vložení obrázku do grafu

 1. Klepněte na oblast grafu v grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Vložit na položku Obrázek.

  Skupina Vložit na pásu karet aplikace Excel

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete vložit, a poklepejte na něj.

  Tip : Chcete-li přidat více obrázků, podržte klávesu CTRL při klepnutí na požadované obrázky a pak klepněte na tlačítko Vložit.

 4. Chcete-li změnit velikost obrázku, přetáhněte Úchyt pro úpravu velikosti směrem od středu nebo ke středu obrázku a přitom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zachovat střed obrázku na stejném místě, podržte klávesu CTRL při přetahování úchytu.

  • Chcete-li zachovat proporce obrázku, podržte klávesu SHIFT při přetahování úchytu.

  • Chcete-li zachovat střed obrázku na stejném místě i stejné proporce obrázku, podržte při přetahování úchytu klávesy CTRL+SHIFT.

   Tip : Velikost obrázku můžete také nastavit na přesnou výšku a šířku výběrem obrázku a zadáním požadované velikosti v polích Výška obrazce a Šířka obrazce (karta Formát skupina Velikost).

 5. Chcete-li přesunout obrázek, přetáhněte jej na požadované místo.

Poznámka : Obrázky, které vložíte do grafu jsou součástí grafu, a proto zvětší velikost souboru. Chcete-li zmenšit velikost souboru, můžete obrázek propojit místo jeho vložení. V dialogovém okně Vložit obrázek klepněte na obrázek, který chcete vložit, klepněte na šipku vedle tlačítka Vložit a klepněte na tlačítko Propojit se souborem.

Začátek stránky

Vyplnění prvku grafu obrázkem

 1. V grafu klepněte na oblast grafu, zobrazovanou oblast, datové značky, legendu, 3-D stěnu nebo 3-D podstavu, které chcete vyplnit obrázkem.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Formát klepněte ve skupině Styl obrazce na tlačítko Výplň obrazce .

  Skupina Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na položku Obrázek.

 4. Vyhledejte obrázek, který chcete vložit, a potom na něj poklepejte.

Začátek stránky

Kopírování obrázku do grafu nebo prvku grafu

 1. V listu nebo grafu vyberte obrázek, který chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na položku Kopírovat. Vzhled tlačítka

  Klávesová zkratka  Chcete-li zkopírovat výběr, stiskněte klávesy CTRL + C.

 3. Klepněte na oblast grafu nebo prvek grafu, do kterého chcete vložit obrázek.

 4. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na tlačítko Vložit. Obrázek tlačítka

  Klávesová zkratka  Chcete-li vložit výběr, stiskněte kombinaci kláves CTRL + V.

Začátek stránky

Odebrání obrázku z grafu

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li odebrat obrázek vložený v grafu, klepněte na tento obrázek a stiskněte klávesu DELETE.

 • Chcete-li odebrat obrázek, který byl vložen do prvku grafu, vyberte tento prvek grafu a proveďte následující kroky:

  1. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Aktuální výběr na tlačítko Výběr formátu.

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

  2. Klepněte na položku Výplň a ve skupinovém rámečku Výplň klepněte na položku Automatická.

   Tip : Chcete-li odebrat obrázek a jiné efekty výplně použité pro vybraný prvek grafu, klepněte na položku Bez výplně.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×