Použití obrázku pozadí, barvy nebo vodoznaku u snímků

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Za celou snímku jako pozadí nebo pozadí část snímku jako Vodoznak můžete vložit obrázek. Můžete také vložit barvu pozadí snímku jako pozadí. Přidáním obrázku jako pozadí nebo vodoznaku do jedné nebo všech snímcích, můžete provést prezentace aplikace PowerPoint jedinečný nebo jasně vystihují sponzora vaší prezentace.

 1. Klepněte na snímek, ke kterému chcete přidat obrázek na pozadí.

  Tip : Pokud chcete vybrat více snímků, klikněte na snímek a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikejte na další snímky.

 2. Vyberte Návrh > Styly pozadí > Formát pozadí.

 3. Klikněte na Výplň > obrázek nebo texturová výplň.

  Styly pozadí

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit obrázek ze souboru, klikněte na Soubor, vyhledejte požadovaný obrázek a poklikejte na něj.

  • Pokud chcete vložit obrázek, který jste zkopírovali, klikněte na tlačítko Schránka.

  • Pokud chcete jako obrázek na pozadí použít klipart, klikněte na tlačítko Klipart a pak do pole Hledat text zadejte slovo nebo frázi, která popisuje požadovaný klip, nebo zadejte celý název souboru klipu nebo jeho část.

   Vložit klipart, která je dostupná v aplikaci Microsoft Office.com v hledání, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z Office.com, klikněte na tlačítko Přejít a potom klikněte na klipart vložit.

   Tip : Chcete-li upravit relativní světlost nebo průhlednost obrázku – nebo rozdíl mezi jeho nejtmavšími a nejsvětlejšími oblastmi (kontrast), posuňte v dialogovém okně Formát pozadí v dolní části podokna Výplň jezdec Průhlednost doleva nebo doprava.

   Následující obrázek kuliček je například nastaven jako pozadí snímku a jezdec Průhlednost je nastaven na hodnotu 50 % umožňující snadnější viditelnost textu na snímku.

   Použití obrázku jako pozadí

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete obrázek použít jako pozadí pro vybrané snímky, klikněte na tlačítko Zavřít.

  • Pokud chcete obrázek použít jako pozadí pro všechny snímky, klikněte na tlačítko Použít u všech.

 1. Klepněte na snímek, na jehož pozadí chcete přidat barvu.

  Tip : Pokud chcete vybrat více snímků, klikněte na snímek a pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikejte na další snímky.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Pozadí na položku Styly pozadí a pak klikněte na Formát pozadí.

 3. Klikněte na Výplň a pak na Souvislá výplň.

  Formát pozadí

 4. Klikněte naBarva Obrázek tlačítka a pak klikněte na požadovanou barvu.

  Pokud chcete vybrat barvu, která není v barvách motivu, klikněte na Další barvy a na kartě Standardní klikněte na požadovanou barvu nebo si na kartě Vlastní namíchejte vlastní barvu. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní se nebudou aktualizovat, pokud později změníte motiv dokumentu.

 5. Pokud chcete změnit průhlednost pozadí, přesuňte jezdec Průhlednost.

  Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 % (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 % (plně průhledný).

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete barvu použít u vybraných snímků, klikněte na tlačítko Zavřít.

  • Pokud chcete barvu použít u všech snímků v prezentaci, klikněte na tlačítko Použít u všech.

 1. Klikněte na snímek, na který chcete přidat vodoznak.

  Pokud chcete vodoznak přidat ke všem snímkům v prázdné prezentaci, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení předlohy na možnost Předloha snímků.

  Zobrazení Předloha snímků

  Poznámka : Pokud máte dokončenou prezentaci, která obsahuje jednu nebo více předloh snímků, možná nebudete chtít použít pozadí u předlohy snímků a riskovat nechtěné změny v prezentaci. Bezpečnou alternativou je přidávat pozadí postupně k jednotlivým snímkům.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Obrázky proveďte jednu z následujících akcí.

  • Pokud chcete jako vodoznak použít obrázek, klikněte na Obrázek, vyhledejte požadovaný obrázek a klikněte na tlačítko Vložit.

  • Pokud chcete jako vodoznak použít klipart, klikněte na Klipart. V podokně úloh Klipart zadejte do pole Hledat slovo nebo frázi, která popisuje požadovaný klip, nebo zadejte celý název souboru klipu nebo jeho část a pak klikněte na tlačítko Hledat.

   Do pole Hledat text zadejte slovo nebo frázi, která popisuje požadovaný klip, nebo zadejte celý název souboru klipu nebo jeho část.

 3. Chcete-li upravit velikost obrázku nebo klipartu, klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek nebo klipart na snímku a poté v místní nabídce klepněte na příkaz Velikost a umístění.

 4. V podokně Velikost ve skupinovém rámečku Měřítko zvětšete či zmenšete nastavené hodnoty v polích Výška a Šířka.

  Tipy

  • Chcete-li, aby byl při změně velikosti zachován poměr výšky a šířky obrázku nebo klipartu, zaškrtněte políčko Zamknout poměr stran.

  • Pokud chcete obrázek nebo klipart umístit na střed snímku, zaškrtněte políčko V závislosti na původní velikosti obrázku.

 5. Chcete-li přesunout obrázek nebo klipart na snímku, klepněte na kartu Pozice a poté v polích Vodorovně a Svisle nastavte požadovanou pozici.

 6. V části Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Upravit klikněte na položku Barva a potom u možnosti Přebarvit klikněte na požadovanou barvu.

  Skupina Upravit

  Tip : Pokud se karty Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste vybrali obrázek.

 7. V části Nástroje obrázku na kartě Formát ve skupině Upravit klikněte na položku Oprava, klikněte na položku Možnosti automatických oprav obrázku a potom u možnosti Jas a kontrast vyberte požadovanou procentuální hodnotu jasu.

  vodoznak

  přenesení do pozadí

 8. Po dokončení úprav a umístění vodoznak a s jeho vzhled spokojeni, odešlete vodoznak na pozadí snímků v části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na šipku vedle Přenést dál a potom klikněte na Přenést do pozadí.

Pokud použijete jako vodoznak text nebo objekt WordArt, můžete tím naznačit, že prezentace je ve stadiu konceptu nebo obsahuje důvěrné informace.

 1. Klikněte na snímek, na který chcete přidat textové pole nebo objekt WordArt jako vodoznak.

  Pokud chcete vodoznak přidat ke všem snímkům v prázdné prezentaci, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení předlohy na možnost Předloha snímků.

  Zobrazení Předloha snímků

  Poznámka : Pokud máte dokončenou prezentaci, která obsahuje jednu nebo více předloh snímků, možná nebudete chtít použít pozadí u předlohy snímků a riskovat nechtěné změny v prezentaci. Bezpečnou alternativou je přidávat pozadí postupně k jednotlivým snímkům.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Text proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít textové pole, klikněte na položku Textové pole a pak přetažením ukazatele myši nakreslete textové pole požadované velikosti.

  • Pokud chcete použít objekt WordArt, klikněte na položku WordArt.

   Ve skupině Text

 3. Do textového pole nebo objektu WordArt zadejte text, který se má zobrazit ve vodoznaku.

 4. Pokud chcete změnit umístění vodoznaku, klikněte na textové pole nebo objekt WordArt. Po změně ukazatele myši na Čtyřsměrná šipka přetáhněte textové pole nebo objekt WordArt na nové místo.

 5. Po dokončení úprav a umístění vodoznak a s jeho vzhled spokojeni, k odeslání textové pole nebo objektu WordArt k na pozadí snímků v části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na šipku vedle Přenést dál a potom klikněte na Přenést do pozadí.

  Tip : Pokud se karty Nástroje kreslení nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole nebo objekt WordArt.

Odkazy na informace o pozadích a motivech

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×