Použití obchodních kontaktů v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Záznamy obchodních kontaktů slouží k uspořádání a ukládat velké množství informací o lidi, se kterými obchodujete.

Tento článek vám napoví, jak vytvořit nové záznamy a vyplnit formulář obchodního kontaktu.

Co chcete udělat?

Vytvoření nové záznamy obchodních kontaktů

Úprava záznamů obchodních kontaktů

Filtrovat seznam obchodních kontaktů

Se záznamy obchodních kontaktů můžete provádět následující postupy:

 • Různými metodami je přidávat

 • Přiřazovat je k zaměstnanci nebo spolupracovníkovi

 • Účty propojit je.
  Propojením záznamy obchodních kontaktů se záznamy klientů můžete připojit informace o obchodní kontakty s informacemi o společnosti pracují. Když propojíte jeden nebo víc obchodních kontaktů se záznamem klienta, historie komunikace záznamu klienta zahrnuje položky historie komunikace pro každý obchodní kontakty, které je propojená s tímto účtem.

 • Propojit položky historie komunikace s obchodními kontakty, sledování e-mailové zprávy a filtrovat seznam položek historie komunikace.
  Měli přehled o spoustu vašich aktivit (včetně telefonní hovory, e-mailové zprávy, písmena nebo souborů) související s obchodním kontaktem na stránce Historie v záznamu obchodního kontaktu.

  E-mailové zprávy můžete automaticky propojit záznamy obchodních kontaktů. Další informace najdete v tématu propojení a sledování e-mailových zpráv v aplikaci Business Contact Manager.

 • Převést obchodní kontakt na záznam potenciálního zákazníka nebo jiný záznam založený na typu záznamu obchodního kontaktu

 • Upravit informace v záznamech obchodních kontaktů

 • Přizpůsobení formuláře Obchodní kontakt přidáním nebo odebráním polí a položek v seznamech polí.
  Informace o přizpůsobování formulářů nebo vytváření jiných formulářů ukládat obchodní informace najdete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Vytvoření nových záznamů obchodních kontaktů

Záznamy obchodních kontaktů můžete mít přehled o informacích, ke kterým máte o lidi, se kterými obchodujete.

V tomto oddílu

Ruční přidání nového záznamu obchodního kontaktu

Import obchodních kontaktů z jiného programu

Přesun nebo kopírování kontaktů aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager

Vytvoření záznamu obchodního kontaktu z e-mailové zprávy

Převod záznamu potenciálního zákazníka na záznam obchodního kontaktu

Informace můžete umístit do záznamů obchodních kontaktů několika způsoby. Můžete je do záznamů zadat nebo je importovat z aplikace Outlook nebo jiných programů a zkopírovat kontakt aplikace Outlook.

Informace mohou obsahovat:

 • Obchodní informace, jako je společnost nebo organizace obchodního kontaktu

 • Osobní údaje, jako je datum narození

 • Položky historie komunikace, jako jsou e-mailové zprávy a schůzky.

 • Cokoli v podrobnostech zaznamenávající v vlastními poli, které přidáte do formuláře.

  Tip : Úpravy formulářů aplikace Business Contact přidávání polí, které jsou specifické pro vaše podnikání nebo přesunutím oddíly a zdůraznit tak informace, které jsou pro vás nejdůležitější. Například florist můžete vytvořit pole s názvem "Oblíbené květinou" a vytápěním specialist můžete vytvořit pole s názvem "Pece modelu". Další informace o přizpůsobování formulářů najdete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Ruční přidání nového záznamu obchodního kontaktu

Otevření prázdného formuláře obchodního kontaktu a zadání několika klíčových údajů zabere pouhých pár minut. Uložením formuláře vytvoříte nový záznam obchodního kontaktu. Postupem času, jak se bude váš vztah s danou osobou upevňovat, můžete znovu záznam otevřít a přidat více informací.

Tlačítko E-mail s možnostmi

Mezi formulářem obchodního kontaktu a formulářem kontaktu aplikace Outlook lze najít mnoho podobných prvků.

Otevření formuláře obchodního kontaktu

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na možnost Správce kontaktů.

 2. Na pásu karet ve skupině Nový klikněte na možnost Nový obchodní kontakt.

Začátek stránky

Zadání údajů do formuláře obchodního kontaktu

Jako většina ostatních formulářů i formulář obchodního kontaktu obsahuje stránku Obecné, Podrobnosti a Historie.

Formulář si přizpůsobíte přesunutím oddíly a pole, přejmenujete pole a do seznamů přidáte položky. Informace o přizpůsobování formulářů nebo vytváření jiných formulářů ukládat obchodní informace najdete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Stránka Obecné

        Oddíl Obchodní kontakt

 1. Zadejte jméno a příjmení a funkce obchodního kontaktu. Název souboru jako vyberte, jak se má v účtu Outlooku formuláře kontaktu.

  Povinné je pouze pole Jméno a příjmení. Zadání údajů do ostatních polí je nepovinné.

 1. Přiřazení na obchodní kontakt     Obchodní kontakt přiřadit jinému zaměstnanci, v poli přiřazeno klikněte na jméno zaměstnance.

  Poznámka : Názvy v seznamu přiřazeno jsou zaměstnanci, se kterými sdílíte databázi aplikace Business Contact Manager. Další informace o sdílení najdete v tématu sdílení dat aplikace Business Contact Manager s ostatními uživateli.

  Oddíl Informace o společnosti

  Název společnosti obchodního kontaktu můžete uložit pomocí pole Společnost nebo pole Klient. Nepoužíváte-li záznamy klientů, použijte pole Společnost.

  Oddíl Propojený klient

  Tlačítko E-mail s možnostmi

 1. Propojení obchodního kontaktu s klientem     Klikněte na účet k propojení obchodního kontaktu s Klient.

 2. V dialogu Vybrat klienta k propojení s tímto obchodním kontaktem klikněte na účet a potom klikněte na Propojit s.
  Propojení obchodní kontakty s klientem hodnotu, že je historie komunikace na obchodní kontakt taky uvedený v historii komunikace příslušného záznamu klienta. Pokud víc obchodních kontaktů je propojený se stejným účtem, historie komunikace jednotlivých propojený obchodní kontakt taky uvedené v historii komunikace účtu. To umožňuje vidět celá historie komunikace a všechny obchodní kontakty přidružené k organizaci na jednom místě. Další informace o volbě záznam, který chcete propojit najdete v článku propojení záznamů aplikace Business Contact Manager.

  Oddíly Internet, Telefonní čísla, Adresy a Vizitka

 3. Zadejte e-mailu a webovou stránku adresy, telefonního čísla, business a domácí adresy. Zadejte informace potřebné k dokončení vizitku, stejně jako ve formuláři Kontakt aplikace Outlook.
  Šipky vedle názvu pole (například e-mailu ) označuje, že můžete provést více položek v poli.

  Tip : Zadáte-li pro obchodní kontakt více než jednu adresu, zaškrtněte políčko Na tuto adresu zasílat poštu. Určíte tak, kterou adresu použít v případě hromadné pošty.

  Oddíl Informace o zdroji

  Tlačítko E-mail s možnostmi

 4. V oddílu Informace o zdroji zadejte údaje do následujících polí:

  • Zdroj:     Klikněte na způsob nebo příležitost, při které se tento obchodní kontakt dozvěděl o vaší obchodní činnosti. Například reklama, z doslechu apod.

  • Zahájil: po     Klikněte na toto tlačítko můžete vybrat marketingovou aktivitu nebo jiných v záznamu obchodního (například jiné obchodní kontakt), přenášet tímto obchodním kontaktem pro vaše podnikání.

   Tip : Zadání jména s marketingovou aktivitou umožňuje Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ke sledování typ záznamy, které je výsledkem aktivity. Také propojená záznam marketingové aktivity s obchodním kontaktem. Další informace o marketingové aktivity najdete v tématu Prodej produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager.

   Oddíl Komentář

 5. V oddílu Komentář můžete zadávat poznámky, vkládat komentáře z ostatních souborů nebo připojovat soubory, položky aplikace Outlook nebo vizitky.

  Tlačítko E-mail s možnostmi

  Tip : Spolupracuje-li s obchodním kontaktem více než jeden kolega, může být praktické zaznamenat, kdy jste daný komentář vložili. Kliknutím na tlačítko Přidat časové razítko zaznamenáte datum a čas každého zadaného údaje.

 6. Po dokončení zadávání informací, klikněte na Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Stránka Podrobnosti

 1. Na pásu karet ve skupině Zobrazit se po kliknutí na možnost Podrobnosti zobrazí stránka Podrobnosti.

 2. Zadejte další informace o práci dané osoby a údaje, jako jsou datum narození, stav úhrady, zda je záznam aktivní, a zvolte upřednostňovanou metodu komunikace.

Stránka Historie

 1. Na pásu karet ve skupině Zobrazit se po kliknutí na možnost Historie zobrazí stránka Historie.

 2. Přidejte nebo zobrazte položky historie komunikace, jako jsou e-mailové zprávy, obchodní poznámky nebo události.

  Jak přidat položku historie komunikace?

  1. Na kartě Historie komunikace klikněte na možnost Nová a poté klikněte na typ položky, kterou chcete přidat.

  2. Zadejte údaj do formuláře a poté klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

   Další informace o položkách historie komunikace najdete v tématu sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

 3. Chcete-li najít konkrétní položku, můžete prohledat nebo filtrovat seznam položek historie komunikace.

  1. Jak prohledat seznam položek historie komunikace?

   • V poli Hledat zadejte údaj, který hledáte, a poté klikněte na tlačítko Hledat Ikona Hledat .

    Poznámka : Hledání se uskuteční pouze v polích Předmět a Propojeno s. Pomocí filtru můžete zobrazit všechny položky určitého typu, například e-mailové zprávy.

  2. Jak filtrovat seznam položek historie komunikace?

   • Na pásu karet klikněte na kartu Zobrazení.

   • Ve skupině Filtr proveďte jednu z následujících akcí:

Začátek stránky

Import obchodních kontaktů z jiného programu

Je možné import obchodních kontaktů a dalších typů záznamů z programů, jako je ACT! a Microsoft Excel.

Další informace o postupu importu údajů z jiných programů nebo ze složky kontaktů aplikace Outlook najdete v článku Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Přesun nebo kopírování kontaktů aplikace Outlook do aplikace Business Contact Manager

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Kontakty.

 2. V seznamu kontaktů klikněte na kontakt, který chcete přesunout do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.
  Jak se dá vybrat víc záznamů?

  Jestliže chcete vybrat navzájem sousedící záznamy, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední záznam skupiny, které chcete přidat. Pokud chcete vybrat nesousedící záznamy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé záznamy. Chcete-li vybrat všechny záznamy, klikněte na jeden z nich a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

  Celý obsah složky kontaktů aplikace Outlook můžete zkopírovat do aplikace Business Contact Manager importem složky kontaktů aplikace Outlook do obchodních kontaktů. Další informace o postupu při importu najdete v článku Import dat do aplikace Business Contact Manager.

 3. Na pásu karet ve skupině Obchodní proveďte následující postup.

  • Přesun kontaktu   

   1. Klikněte na tlačítko Vytvořit záznam.

   2. Umístěte ukazatel myši na příkaz Přesunout do aplikace Business Contact Manager a poté klikněte na možnost Obchodní kontakt nebo na požadovaný typ záznamu.

  • Kopírování kontaktu   

   1. Klikněte na tlačítko Vytvořit záznam.

   2. Umístěte ukazatel myši na příkaz Kopírovat do aplikace Business Contact Manager a poté klikněte na možnost Obchodní kontakt nebo na požadovaný typ záznamu.

Pokud chcete mít přístup k obchodním kontaktům ve svém mobilním telefonu, stejně jako ke kontaktům aplikace Outlook, můžete pomocí funkce synchronizace obchodních kontaktů zahrnout své obchodní kontakty do složky kontaktů aplikace Outlook. Informace o synchronizaci obchodních kontaktů najdete v článku Vzdálený přístup k obchodním kontaktům: Použití synchronizace aplikace Business Contact Manager.

Důležité : Můžete se zbavit duplicitních záznamů ve složce Kontakty. Stačí aktivovat funkci synchronizace obchodních kontaktů. Tato funkce automaticky zahrne záznamy obchodních kontaktů do vaší složky kontaktů aplikace Outlook. Při přesunu nebo kopírování kontaktů do složky obchodních kontaktů se obchodní kontakty zobrazí ve složce Kontakty rovněž pod názvem Obchodní kontakty.

Začátek stránky

Vytvoření záznamu obchodního kontaktu z e-mailové zprávy

Obchodní kontakt můžete vytvořit z e-mailové zprávy od nového zákazníka.

 1. V navigačním podokně klikněte na složku Doručená pošta.

 2. Dvojitým kliknutím otevřete e-mailovou zprávu.

 3. Na pásu karet ve skupině Obchodní klikněte na tlačítko Vytvořit záznam.

 4. Klikněte na možnost Obchodní kontakt nebo zadejte záznam obchodního kontaktu, který chcete vytvořit, pomocí e-mailové adresy z řádku Od ve zprávě.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný název můžete vytvořit obchodní kontakty z jiných e-mailových adres ve zprávě. Umístěte ukazatel myši na příkaz Vytvořit v aplikaci Business Contact Manager a poté klikněte na možnost Obchodní kontakt.

Začátek stránky

Převod záznamu potenciálního zákazníka na záznam obchodního kontaktu nebo převod potenciálního zákazníka na obchodní kontakt

Informace o potenciálním zákazníkovi jsou obvykle ukládány do záznamu potenciálního zákazníka. Když se tato osoba stane skutečným zákazníkem, lze záznam příslušného potenciálního zákazníka převést na záznam obchodního kontaktu.

Můžete také převést obchodní kontakt na potenciálního zákazníka nebo jiný typ záznamu, který je založen na typu záznamu obchodního kontaktu.

Vytvoření nové typy záznamů, například zaměstnanec nebo dodavatel začnete s formuláři obchodního kontaktu. Další informace o vytváření nových typů záznamů najdete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Správa kontaktů.

 2. V pracovním prostoru klikněte na kartu Potenciální zákazníci.

 3. Dvojitým kliknutím vyberte záznam, který chcete převést.

 4. Na pásu karet ve skupině Upravit klikněte na tlačítko Převést na a poté klikněte na tlačítko Obchodní kontakt.

 5. Upravte nový záznam podle potřeby.

 6. Jakmile to provedete, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Úprava záznamů obchodních kontaktů

V průběhu spolupráce s obchodními kontakty se o nich dozvídáte další informace. Například jaký druh kontaktu upřednostňují, jména jejich asistentů, nová telefonní čísla apod. Zachování aktuálnosti těchto informací je každodenním úkolem, který lze zjednodušit průběžnou aktualizací a ukládáním záznamů obchodních kontaktů. Můžete otevřít záznam obchodního kontaktu a přidat nebo upravit údaje nebo zobrazit položky historie komunikace, jako jsou e-mailové zprávy propojené s obchodním kontaktem.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Správa kontaktů.

 2. V pracovním prostoru klikněte na kartu Obchodní kontakty a poté:

  • Přejděte k obchodnímu kontaktu, který chcete otevřít, a dvakrát na něj klikněte.

   – nebo –

  • Pomocí vyhledávacího pole zadejte údaje o obchodním kontaktu, který hledáte, a poté dvakrát klikněte na záznam.

 3. Přidejte nebo upravte informace podle potřeby.

  Tip : Pokud máte e-mailovou adresu účtu, zajistíte, že e-mailových zpráv z účtu a jsou automaticky součástí historii komunikace příslušného záznamu. Ve skupině Úpravy klikněte na tlačítko Sledování e-mailů a potom klikněte na Spravovat propojení a sledování. Zaškrtněte políčko pro e-mailovou adresu účtu a klikněte na OK. Další informace o automaticky propojení e-mailové zprávy se záznamy najdete v článku propojení a sledování e-mailových zpráv v aplikaci Business Contact Manager.

 4. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip : Díky funkci Hromadná úprava můžete upravit obsahy polí ve více záznamech obchodních kontaktů. Tuto funkci uvítáte, pokud budete chtít například zadat webovou adresu pro deset obchodních kontaktů pracujících v jedné společnosti. Další informace o postupu současné úpravy několika záznamů najdete v článku Současné úpravy více záznamů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Filtrování seznamu obchodních kontaktů

Není nutné, abyste kvůli vyhledání požadovaného záznamu procházeli všechny obchodní kontakty. Místo toho stačí filtrovat libovolný seznam obchodních kontaktů a zobrazit pouze záznamy, které vás zajímají.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Správa kontaktů.

 2. V pracovním prostoru klikněte pravým tlačítkem myši na kartu Obchodní kontakty a poté klikněte na příkaz Změnit.

 3. V dialogovém okně Změnit kartu klikněte na možnost Filtrovat.

 4. V dialogovém okně Filtrovat obchodní kontakty můžete použít jednu nebo obě následující možnosti:

  • Jednoduchý filtr:     Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí u předdefinovaných kategorií.

  • Rozšířený filtr:     Vytvořením více filtrů zpřesněte svou volbu.

Tento filtrovaný seznam lze použít k vytvoření přizpůsobené karty, seznamu volání nebo seznamu adresátů. Můžete jej také použít jako základ pro sestavu nebo miniaplikaci.

Další informace o filtrování najdete v tématu filtrování záznamů v aplikaci Business Contact Manager. Další informace o sestavách najdete v tématu použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager. Další informace o miniaplikace najdete v článku použití miniaplikací v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×