Použití kontaktů aplikace Outlook jako zdroje dat pro hromadnou korespondenci

Kontakty aplikace Microsoft Outlook lze použít jako zdroj dat pro odesílání hromadné korespondence z aplikace Microsoft Word.

Poznámka :  Hromadná korespondence je funkcí aplikace Word 2010, a proto ji nelze spustit z aplikace Outlook. Další informace o hromadné korespondenci, včetně tisku štítků a obálek, získáte v nápovědě k aplikaci Word.

 1. V aplikaci Word klikněte na kartě Korespondence ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Spustit hromadnou korespondenci a potom na typ dokumentu, který chcete vytvořit. Aktivní dokument se stane Hlavní dokument.

 2. Ve skupině Spustit hromadnou korespondenci klikněte na tlačítko Vybrat příjemce a potom na položku Výběr z kontaktů aplikace Outlook.

  Poznámka :  Pokud potřebujete další pomoc s procesem hromadné korespondence, klikněte na kartě Pošta ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na volbu Spustit hromadnou korespondenci a potom na položku Podrobný průvodce hromadnou korespondencí. Informace z tohoto článku můžete využít v kroku 3 Průvodce hromadnou korespondencí nazvaném Vybrat příjemce.

 3. V dialogovém okně Vybrat kontakty klikněte na složku s kontakty, které chcete použít v hromadné korespondenci, a potom na tlačítko OK.

  V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence se zobrazí seznam příjemců, který je možné dále upřesnit. Můžete například poslat dopis pouze zákazníkům s určitým poštovním směrovacím číslem.

  Upřesnění seznamu příjemců

  Proveďte jednu z následujících akcí:

  Určení příjemců pomocí zaškrtávacích políček

  Tato metoda je ideální, pokud je seznam krátký.

  • Zaškrtněte políčka u příjemců, které chcete vybrat, a zrušte zaškrtnutí políček u příjemců, jejichž výběr chcete zrušit.

   Tip :  Pokud chcete pro hromadnou korespondenci vybrat většinu položek ze seznamu, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom zrušte zaškrtnutí u položek, které nechcete zahrnout. Podobně, jestliže chcete vybrat pouze několik položek ze seznamu, klikněte na tlačítko Vymazat vše a potom vyberte požadované položky.

  Seřazení položek v seznamu

  Tato metoda je vhodná k zobrazení položek v abecedním nebo číselném pořadí.

  • Klikněte na záhlaví sloupce s položkou, podle které chcete provést seřazení. Chcete-li například zobrazit seznam abecedně podle příjmení, klikněte na záhlaví sloupce Příjmení.

  Filtrování položek v seznamu

  Tato metoda je vhodná, pokud víte, že seznam obsahuje záznamy, které nechcete v hromadné korespondenci zobrazit ani použít. Po filtrování seznamu můžete pomocí zaškrtávacích políček vybrat záznamy nebo zrušit jejich výběr podle dřívějšího popisu.

  1. Klikněte na šipku u záhlaví sloupce s položkou, podle které chcete filtrovat.

  2. Klikněte na jednu z následujících položek:

   • (Prázdné): Zobrazí všechny záznamy, ve kterých je příslušné pole prázdné.

   • (Neprázdné): Zobrazí všechny záznamy, ve kterých příslušné pole obsahuje informace.

   • (Upřesnit): Umožňuje provést rozšířené řazení a filtrování. Pomocí karet Filtrování záznamů a Řazení záznamů vytvořte dotaz na požadované řazení nebo filtrování. Pokud například existuje více adres, ve kterých je jako země uvedena Austrálie, můžete filtrovat podle položky Austrálie.

    Filtrované záznamy se zobrazí v dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence. Chcete-li zobrazit všechny záznamy, klikněte na položku (Vše).

 4. Klikněte na tlačítko OK, nebo pokud používáte Podrobného průvodce hromadnou korespondencí, klikněte na položku Další: Vytvořit typ dokumentu.

  Dokončete návrh dokumentu a potom dokončete proces hromadné korespondence.

  Tip :  Uložte hlavní dokument, čímž také uložíte propojení mezi hlavním dokumentem a zdrojem dat. Při příštím vytváření podobné hromadné korespondence bude možné otevřít hlavní dokument a potom hromadnou korespondenci dokončit rychleji nebo k ní připojit jiný zdroj dat..

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×