Použití kontaktů (Lidé) ve službě Outlook.com nebo v Outlooku na webu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Přihlášení k Outlooku na webu pomocí libovolného účtu Microsoft, včetně e-mailových účtů, které končí na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com nebo @msn.com.

V aplikaci Outlook na webu se dají prostřednictvím stránky Outlook – lidé zobrazovat, vytvářet, upravovat, hledat a odstraňovat kontakty. Kontakty můžete použít pro vlastní potřebu a taky je automaticky přidávat jako příjemce, když vytváříte v Outlook Poště e-mailovou zprávu.

V tomto článku

Přechod na stránku Outlook – lidé

Co se zobrazí na stránce Outlook – lidé

Principy složek kontaktů

Vytvoření kontaktu od začátku

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy

Vytvoření seznamu kontaktů

Úprava kontaktu nebo seznamu kontaktů

Práce se složkami kontaktů

Odstranění a obnovení kontaktu nebo seznamu kontaktů

Hledání kontaktu nebo seznamu kontaktů

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Přechod na stránku Outlook – lidé

 1. Přihlaste se k aplikaci Outlook na webu. Nápovědu najdete v tématu Přihlášení k Outlook Web Appu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak ve Spouštěči aplikací vyberte dlaždici Outlook – lidé.

Co se zobrazí na stránce Outlook – lidé

Následující snímek obrazovky znázorňuje, co se zobrazí na stránce Outlook – lidé.

Snímek obrazovky se stránkou Lidé v Outlooku

Tady je popis toho, co se zobrazí:

 1. Pole Hledat lidi, které slouží k hledání kontaktů nebo seznamů kontaktů

 2. Panel nástrojů, který obsahuje nabídky a příkazy k vytváření a upravování kontaktů a seznamů kontaktů v závislosti na kontextu

 3. Moje kontakty, kde jsou všechny vaše složky kontaktů

 4. Prostřední podokno, kde se zobrazí kontakty a seznamy kontaktů z položky vybrané v levém podokně

 5. Nabídka filtru, která obsahuje možnosti filtrování a řazení zobrazených kontaktů a seznamů kontaktů

 6. Karta kontaktu, kde se zobrazují podrobnosti o kontaktu nebo seznamu kontaktů vybraném v prostředním podokně

Začátek stránky

Principy složek kontaktů

Když vytvoříte kontakt nebo seznam kontaktů úplně od začátku, uloží se ve složce kontaktů, která je vybraná v levém podokně. Proto, ještě než přidáte nějaký kontakt nebo seznam kontaktů, je užitečné říct si něco o složkách kontaktů. Tady se dozvíte všechno, co potřebujete vědět, abyste mohli začít.

Všechny kontakty a seznamy kontaktů se ukládají ve složce kontaktů. Složky kontaktů si můžete sami vytvářet a ukládat do nich konkrétní kontakty nebo seznamy kontaktů, abyste je mohli snadněji najít.

Moje kontakty, které najdete v levém podokně na stránce Outlook – lidé, obsahují všechny vaše složky kontaktů. Když jsou Moje kontakty sbalené, můžete je vybrat, aby se rozbalily, a prohlédnout si všechny svoje složky kontaktů.

Když jsou Moje kontakty rozbalené, objeví se přímo pod nimi složka Kontakty, jak to znázorňuje následující snímek obrazovky. Složka Kontakty se zobrazí automaticky. Pokud nevytvoříte další složky a nepřidáte do nich kontakty, obsahuje tato složka všechny vaše místní kontakty.

Snímek obrazovky se stránkou Lidé v Outlooku V levém podokně jsou rozbalené Moje kontakty a pod nimi je vidět složka Kontakty.

Další informace najdete v části Práce se složkami kontaktů dál v tomto článku.

Vytvoření kontaktu od začátku

 1. V části Moje kontakty v levém podokně vyberte složku, ve které chcete kontakt vytvořit. Pokud místo vlastní složky vyberete Moje kontakty, vytvoří se nový kontakt ve složce Kontakty.

  Poznámka : Než začnete vytvářet nový kontakt, ujistěte se, že máte v levém podokně vybranou složku, ve které ho chcete vytvořit. Po vytvoření se už kontakt nedá přesunout do jiné složky. Pokud chcete kontakt po jeho vytvoření uložit v jiné složce, můžete ho odstranit a pak znovu vytvořit v jiné složce.

 2. Na panelu nástrojů vyberte Nový.

  Snímek obrazovky s panelem nástrojů na stránce Lidé v Outlooku s popiskem pro příkaz Nový
 3. Ve formuláři Přidat kontakt, který se otevře, zadejte požadované údaje.

  Pokud chcete zobrazit možnosti pro některý typ informace, můžete vybrat ikonu  Nová . Třeba když vyberete Nová vedle pole Telefon, můžete přidat telefonní čísla.

 4. Provedené změny můžete kdykoli zrušit zvolením možnosti zahodit Zahodit. Když máte hotové úpravy a chcete změny naopak uložit, vyberte Uložit Uložit.

Začátek stránky

Vytvoření kontaktu z e-mailové zprávy

Když chcete do složky Kontakty rychle přidat odesílatele nebo příjemce z e-mailové zprávy, postupujte takto:

 1. Vyberte ikonu spouštěče aplikací  Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak ve Spouštěči aplikací vyberte dlaždici Outlook Pošta.

 2. V e-mailové zprávě vyberte v podokně čtení jméno odesílatele nebo příjemce, kterého chcete přidat do kontaktů.

 3. Na kartě kontaktu, který se zobrazí pro tento kontakt, vyberte Přidat.

  Snímek obrazovky s částí e-mailové zprávy na stránce Outlook Pošta Zvýrazněný odesílatel zprávy a zobrazení karty kontaktu příjemce Na kartě kontaktu je popisek příkazu Přidat.
 4. Otevře se formulář Přidat kontakt, kde můžete podle potřeby přidat další informace o kontaktu.

 5. Když vyberete Uložit Uložit, přidá se tato karta do složky Kontakty. Pokud vyberete zahodit Zahodit, změny se zruší.

  Po zvolení možnosti Uložit se kontakt automaticky přidá do složky Kontakty. Když kontakt vytvoříte tímto způsobem, není možné ho uložit nebo přesunout do jiné složky.

Začátek stránky

Vytvoření seznamu kontaktů

Seznam kontaktů je kolekce kontaktů. Někdy se mu taky říká distribuční seznam. Když vytváříte e-mailovou zprávu, můžete seznam kontaktů zadat jako příjemce. Když zprávu odešlete, pošle se najednou všem kontaktům v tomto seznamu. Můžete třeba vytvořit seznam kontaktů s názvem Můj čtenářský klub a přidat do něj všechny členy vašeho čtenářského klubu. Když pak budete chtít adresovat zprávu všem členům klubu, stačí na řádek Komu: v e-mailu zadat Můj čtenářský klub.

Vytvoření seznamu kontaktů
 1. V části Moje kontakty v levém podokně vyberte složku, ve které chcete seznam kontaktů vytvořit. Pokud místo vlastní složky vyberete Moje kontakty, vytvoří se nový seznam kontaktů ve složce Kontakty.

  Poznámka : Než začnete vytvářet nový seznam kontaktů, ujistěte se, že máte v levém podokně vybranou složku, ve které ho chcete vytvořit. Po vytvoření se už seznam kontaktů nedá přesunout do jiné složky. Pokud chcete seznam kontaktů po jeho vytvoření uložit v jiné složce, můžete ho odstranit a pak znovu vytvořit v jiné složce.

 2. Na panelu nástrojů vyberte šipku dolů vedle Nový a potom vyberte Nový seznam kontaktů.

  Snímek obrazovky s částí panelu nástrojů na stránce Lidé v Outlooku Snímek obrazovky znázorňující možnost Nový seznam kontaktů v rozevírací nabídce Nový
 3. Do prázdného formuláře, který se otevře, zadejte název seznamu kontaktů, jeho členy a případně nějaké poznámky.

 4. Provedené změny můžete kdykoli zrušit zvolením možnosti zahodit Zahodit. Když máte hotové úpravy a chcete změny naopak uložit, vyberte Uložit Uložit.

Začátek stránky

Úprava kontaktu nebo seznamu kontaktů

Můžete upravit kontaktů nebo seznamů, které vytvoříte nebo které importujete do Outlook na webu kontaktů. Nemůžu upravit kontakty, které dostanete tak, že připojení k účtu sociální síť vytvořená funkcí jako je LinkedIn. Informace o importu kontaktů z jiné e-mailem účtů nebo e-mailových programů najdete v tématu Import kontaktů do Outlooku for Windows.

Úprava kontaktu nebo seznamu kontaktů
 1. V prostředním podokně zaškrtněte políčko vedle kontaktu nebo seznamu kontaktů, který chcete upravit, a potom vyberte Upravit na panelu nástrojů.

  Snímek obrazovky části stránky Lidé v Outlooku Na snímku obrazovky je zaškrtnuté políčko u jména kontaktu a na panelu nástrojů je popisek u příkazu Upravit.
 2. Proveďte požadované změny.

 3. Provedené změny můžete kdykoli zrušit zvolením možnosti zahodit Zahodit. Když máte hotové úpravy a chcete změny naopak uložit, vyberte Uložit Uložit.

Začátek stránky

Práce se složkami kontaktů

 • Pokud chcete vytvořit složku kontaktů, klikněte pravým tlačítkem nebo stiskněte a podržte Moje kontakty v levém podokně a potom vyberte Nová složka.

 • Když chcete přejmenovat nebo odstranit některou složku kontaktů, kterou jste vytvořili, klikněte na ni pravým tlačítkem a potom vyberte Přejmenovat nebo Odstranit.

 • Pokud chcete některou složku kontaktů, kterou jste vytvořili, přesunout do umístění s názvem Ostatní kontakty, aby byla dál vidět, ale zobrazovala se stranou, klikněte na tuto složku pravým tlačítkem a potom vyberte Přesunout do Ostatní kontakty. Složka se zobrazí v části Ostatní kontakty.

  Když ji budete chtít přesunout ze složky Ostatní kontakty zpátky do hlavního seznamu složek v části Moje kontakty, klikněte na tuto složku pravým tlačítkem a vyberte Přesunout do Moje kontakty.

Začátek stránky

Zobrazení kontaktů a seznamů kontaktů

Když na stránce Outlook – lidé vyberete některou položku v levém podokně, zobrazí se v prostředním podokně kontakty z této položky takto:

 • Když vyberete Moje kontakty, zobrazí se v prostředním podokně všechny vaše kontakty a seznamy kontaktů.

 • Když vyberete konkrétní složku kontaktů, zobrazí se v prostředním podokně jenom kontakty a seznamy kontaktů, které jsou v této složce.

Použití nabídky filtru k filtrování a řazení zobrazení kontaktů

V pravém horním rohu prostředního podokna je rozevírací nabídka, kterou můžete použít k filtrování a řazení kontaktů a seznamů kontaktů, které se tam zobrazí. Název nabídky vyjadřuje pořadí řazení, které se právě používá. Výchozí název nabídky je Podle jména, protože to je výchozí pořadí řazení.

Snímek obrazovky se stránkou Lidé v Outlooku, na které je v prostředním podokně popisek nabídky filtru Popisek zobrazuje výchozí název nabídky: Podle jména.

Když tuto nabídku vyberete, otevře se a zobrazí se v ní následující tři části:

 • Část Zobrazit, kde můžete zvolit Lidé, pokud chcete zobrazit jenom kontakty, které představují lidé, nebo Seznamy, pokud chcete zobrazit jenom kontakty v podobě seznamů kontaktů.

 • Část Pořadí zobrazení, kde můžete vybrat buď Jméno příjmení, nebo Příjmení jméno a určit tak způsob zobrazení jednotlivých jmen.

 • Část Pořadí řazení, kde si můžete vybrat z možností, jako je Příjmení, Společnost nebo Město (práce). Pořadí řazení, které se právě používá, určuje název nabídky. Pokud je třeba název aktuální nabídky Podle jména a vy změníte pořadí řazení tak, že zvolíte Příjmení, změní se název nabídky na Podle příjmení.

  Snímek obrazovky se stránkou Lidé v Outlooku Snímek obrazovky, na kterém je v prostředním podokně popisek nabídky filtru Popisek zobrazuje, že název nabídky je teď Podle příjmení.

Začátek stránky

Odstranění a obnovení kontaktu nebo seznamu kontaktů

Můžete odstranit kontakty nebo seznamy kontaktů, které jste vytvořili nebo které jste do aplikace Outlook na webu importovali. Nemůžu ale odstranit kontakty, které získáte připojením k účtu sociální sítě, jako je třeba LinkedIn.

Kontakty a seznamy kontaktů, které jste odstranili, můžete do 30 dnů obnovit. Když obnovíte kontakt nebo seznam kontaktů, Outlook na webu ho automaticky umístí do složky Moje kontakty.

Odstranění kontaktu nebo seznamu kontaktů
 1. Vyberte kontakt nebo seznam kontaktů.

 2. Vyberte Odstranit.

Obnovení kontaktu nebo seznamu kontaktů
 1. Na panelu nástrojů zvolte Spravovat a potom zvolte Obnovit odstraněné kontakty.

 2. V okně Obnovit odstraněné položky zaškrtněte políčka nalevo od všech kontaktů nebo seznamů kontaktů, které chcete obnovit.

 3. V pravém dolním rohu okna Obnovit odstraněné položky vyberte Obnovit.

 4. V dialogu Obnovit položky zvolte OK.

Začátek stránky

Hledání kontaktu nebo seznamu kontaktů

 1. Do pole Hledat lidi v horní části levého podokna zadejte hledaný výraz.

  • Když chcete najít kontakt, zadejte do pole Hledat lidi jméno nebo e-mailovou adresu a pak vyberte ikonu hledání Hledat podporu . Když třeba chcete najít kontakt jménem Miroslav Svoboda, jehož e-mailová adresa je miroslav@outlook.com, můžete do vyhledávacího pole zadat miroslav nebo svoboda.

  • Pokud chcete najít seznam kontaktů, zadejte celý název seznamu kontaktů nebo jeho část do pole Hledat lidi a pak vyberte ikonu hledání  Hledat podporu nebo stiskněte Enter. Když chcete třeba najít seznam kontaktů s názvem Můj čtenářský klub, můžete do vyhledávacího pole zadat jenom slovo klub.

 2. Pokud chcete hledání po zobrazení výsledků hledání zúžit, zvolte v části Zahrnout uživatele z pod vyhledávacím polem možnost zpřesnění. Část Zahrnout uživatele z bude obsahovat zpřesnění pro každou z těchto oblastí:

  • Všechny složky kontaktů, které jste vytvořili

  • Všechny sociální sítě, ke kterým jste připojení

Začátek stránky

Propojení a zrušení propojení kontaktů

Kontakty můžete mezi sebou propojit, abyste označili, že spolu nějakým způsobem souvisí. Outlook na webu navíc automaticky rozpozná kontakty se stejným nebo hodně podobným jménem a propojí je tak, že se zobrazí jako jeden kontakt.

 • Pokud chcete určité kontakty vzájemně propojit, zaškrtněte v prostředním podokně políčka nalevo od těchto kontaktů a potom na panelu nástrojů vyberte Odkaz.

 • Pokud chcete vzájemné propojení kontaktů zrušit, udělejte toto:

  1. V prostředním podokně zaškrtněte políčko nalevo od propojeného kontaktu.

  2. Na panelu nástrojů vyberte rozevírací nabídku Odkazy.

  3. V rozevírací nabídce zvolte x vedle kontaktu, který už nechcete mít propojený s ostatními kontakty.

Principy automatického propojení

Pokud chcete zjistit, které kontakty Outlook na webu automaticky propojil s určitým kontaktem, a projít si návrhy na propojení dalších, podobných kontaktů s tímto kontaktem, postupujte takto:

 1. Zaškrtněte políčko vlevo od jména kontaktu. Pokud Outlook na webu automaticky propojil některé kontakty, které mají stejné nebo podobné jméno, zobrazí se na pravé straně panelu nástrojů rozevírací nabídka Odkazy.

 2. Na panelu nástrojů vyberte rozevírací nabídku Odkazy.

Můžete mít třeba kontakt Tereza Horáčková a jiný kontakt Tereza M. Horáčková (podobně jako na následujícím snímku obrazovky). Když zaškrtnete políčko u jednoho z těchto kontaktů, zobrazí se na pravé straně panelu nástrojů text Odkazy (2) jako označení, že Outlook na webu automaticky propojil tyto dva kontakty. Když potom text Odkazy (2) vyberete, zobrazí se v části Propojené profily v nabídce kontakty, které jsou propojené, a v části Navrhované profily pod ní se zobrazí další, související kontakty, které můžete k těm současně propojeným přidat. Když v tomto příkladu vyberete kontakt uvedený v části Navrhované profily, změní se text Odkazy (2) na panelu nástrojů na Odkazy (3).

Snímek obrazovky se stránkou Lidé v Outlooku Snímek obrazovky znázorňuje dva kontakty s podobnými jmény. Taky znázorňuje rozevírací nabídku Odkazy na panelu nástrojů, který obsahuje část Propojené profily a část Navrhované profily.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Tlačítko komunitního fóra Contact Support button

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Vítá vás Outlook na webu

Import kontaktů do Outlooku for Windows

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×