Použití knihoven dokumentů pro online spolupráci v sadě Office

Platí pro:

Microsoft Office XP

Jestliže potřebujete pro svůj tým najít snadný způsob sdílení, kontroly, zadávání poznámek a aktualizace libovolného souboru vytvořeného v sadě Office XP, můžete uvažovat o použití knihovny dokumentů v rámci webu založeného na službě SharePoint™ Team Services společnosti Microsoft.

Proč používat knihovnu dokumentů?

 • Snadný přístup k dokumentům:     Přístup ke knihovně dokumentů lze snadno získat z libovolné aplikace sady Office pomocí míst v síti nebo webových složek.

 • Automatické vytvoření:     Knihovna sdílených dokumentů se vytvoří automaticky při prvním vytvoření týmového webu služby SharePoint. Můžete přidat další knihovny. Jednoduše klepněte na možnost Vytvořit na horním panelu odkazů domovské stránky týmového webu, klepněte na volbu Knihovna dokumentů, zadejte název a popis nové knihovny a klepněte na možnost Vytvořit v dolní části stránky.

 • Automatické aktualizace odkazů:     Při přidání nového souboru pomocí funkce Uložit nebo Uložit jako v libovolné aplikaci sady Office XP aktualizuje týmový web automaticky navigační odkazy na stránce knihovny. Členové týmu mohou snadno vytvořit místo v síti nebo webovou složku z libovolné aplikace sady Office, což umožňuje rychlý přístup k souborům.

 • Šifrované soubory:     V dokumentu je použita nová technologie zabezpečení, aby byl přístup ke knihovně dokumentů omezen přístupovými právy, která přidělíte jednotlivým členům týmu, když je přidáváte k týmovému webu. Člen týmu může zobrazovat, přidávat nebo měnit dokument pouze tehdy, když mu k tomu přidělíte oprávnění.

Vytváření obsahu pomocí knihovny dokumentů

Když vytváříte knihovnu dokumentů, můžete určit, jaké informace musí zadat autoři, kteří přidávají soubor do knihovny. Pokud například máte knihovnu dokumentů produktových plánů, můžete vyžadovat, aby autoři zadávali názvy, shrnutí obsahu a označení stavu dokumentu (například předběžná verze nebo schváleno). Tyto informace se zobrazí, když uživatelé zobrazí seznam knihovny dokumentů v dialogovém okně Otevřít (nabídka Soubor) libovolné aplikace sady Office.

Knihovny dokumentů je možné upravovat z aplikace FrontPage nebo je můžete konfigurovat pomocí služeb SharePoint Team Services z okna prohlížeče.

Chcete-li získat konzistentní vzhled týmových dokumentů a prezentací, je možné do knihovny dokumentů umístit šablonu z libovolné aplikace sady Office XP. Členové týmu mohou potom tuto šablonu použít ve svých aplikacích sady Office.

Otevření souboru v knihovně dokumentů

 1. Spusťte aplikaci sady Office XP, která byla použita k vytvoření souboru.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.

 3. V dialogovém okně Otevřít klepněte na volbu Místa v síti (nebo Webové složky v systému Microsoft Windows® 98 či Microsoft Windows NT® verze 4.0).

  Poznámka : Složka Místa v síti umožňuje složky a soubory na webových serverech procházet stejně jako na pevném místním disku nebo ve sdílené síťové složce. Soubor můžete otevřít z webu nebo do něj přímo uložit pomocí složky Místa v síti stejně, jako by se jednalo o složku v počítači. Můžete přejít do webového umístění nebo zadat webovou adresu do pole Název souboru v dialogovém okně Otevřít nebo Uložit jako.

 4. Poklepejte na místo v síti pro týmový web, který obsahuje soubor, který chcete změnit.

 5. Na domovské stránce webu poklepejte na položku Sdílené dokumenty.

 6. Poklepejte na soubor, který chcete otevřít.

Uložení souboru do knihovny dokumentů

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 2. Na panelu míst vlevo od dialogového okna Uložit jako klepněte na volbu Místa v síti (Webové složky v systému Windows 98 nebo Windows NT 4.0).

 3. Poklepejte na místo v síti pro týmový web, který obsahuje soubor, který chcete změnit.

  Poznámka : Pokud nemáte nastavené místo v síti, vytvořte zástupce k jednomu místu podle následujících pokynů:

  1. V podokně úloh Nový soubor klepněte na možnost Průvodce přidáním místa v síti. (V systému Windows 98 nebo Windows NT 4.0 se zobrazí položka Přidat webovou složku.)

  2. Pokud se podokno úloh Nový soubor neotevře, klepněte na nabídku Soubor, příkaz Nový a na tlačítko Další.

  3. V části Průvodce přidáním místa v síti klepněte na položku Vytvořit zástupce existujícího umístění Místo v síti a klepněte na položku Další.

  4. Vyhledejte týmový web, zadejte název zástupce a klepněte na tlačítko Dokončit.

 4. Poklepejte na možnost Sdílené dokumenty.

 5. Do rozevíracího pole Název souboru zadejte název souboru (nebo ponechejte výchozí) a klepněte na tlačítko Uložit.

Použití šablony pro vytvoření souboru pro knihovnu dokumentů

 1. Spusťte aplikaci sady Office XP, kterou chcete použít.

 2. V podokně úloh Nový soubor klepněte na možnost Šablony na webových serverech.

 3. Pokud se podokno úloh Nový soubor neotevře, klepněte na nabídku Soubor, příkaz Nový.

 4. Poklepejte na místo v síti pro týmový web, ke kterému chcete přidat soubor po vytvoření.

  Poznámka : Pokud není místo v síti nastavené, postupujte podle pokynů v kroku 3 a uložte soubor do knihovny dokumentů.

 5. Poklepejte na soubor šablony pro příslušnou knihovnu dokumentů.

 6. Vytvořte obsah pro soubor.

 7. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×