Použití klávesových zkratek k předvádění prezentace

Toto téma uvádí klávesové zkratky pro předvádění prezentací v programuPowerPoint 2016.

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Poznámka : Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

V tomto tématu

Ovládání prezentace v jejím průběhu

Ovládání videa a dalších médií během prezentace

Ovládání prezentace v jejím průběhu

Následující klávesové zkratky můžete použít jen v případě, že předvádíte prezentaci v režimu prezentace (v režimu zobrazení na celé obrazovce). Když chcete přejít do režimu prezentace, stiskněte Alt+S, B.

Akce

Klávesy

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N, Enter, Page Down, šipka vpravo, šipka dolů nebo mezerník

Provedení předchozí animace nebo návrat k předchozímu snímku

P, Page Up, šipka vlevo, šipka nahoru nebo mezerník

Přechod na snímek s určitým číslem.

číslo+Enter

Zobrazení prázdného černého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného černého snímku

B nebo tečka

Zobrazení prázdného bílého snímku nebo návrat do prezentace od prázdného bílého snímku

W nebo čárka

Zastavení nebo opětovné spuštění automatické prezentace

So

Ukončení prezentace

ESC

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další snímek, je-li další snímek skrytý

I

Nastavení nového časování při zkoušce

T

Opakované zaznamenání mluveného komentáře a časování snímku

R

Návrat k prvnímu snímku

Stiskněte levé tlačítko myši a podržte ho několik sekund.

Změna ukazatele na pero

Ctrl+P

Změna ukazatele na šipku

Ctrl+A

Změna ukazatele na gumu

Ctrl+E

Zobrazení nebo skrytí rukopisných revizí

Ctrl+M

Okamžité skrytí ukazatele a navigačního tlačítka

Ctrl+H

Skrytí ukazatele a navigačního tlačítka za 15 sekund

Ctrl+U

Zobrazení dialogového okna Všechny snímky

Ctrl+S

Zobrazení hlavního panelu počítače

Ctrl+T

Zobrazení místní nabídky.

Shift+F10

Přechod na první nebo další hypertextový odkaz na aktuálním snímku

Tab

Přechod na poslední nebo předchozí hypertextový odkaz na aktuálním snímku

Shift+Tab

Aktivace vybraného hypertextového odkazu - ekvivalent kliknutí myší (otevření vybraného hypertextového odkazu)

Enter při vybraném hypertextovém odkazu

Ovládání videa a dalších médií během prezentace

Tyto klávesové zkratky fungují s videosoubory importovanými z počítače nebo z jiného zařízení. Nefungují s online videosoubory.

Pokud chcete během prezentace zobrazit seznam zkratek pro soubory médií, stiskněte F1. Pak v dialogovém okně Nápověda k prezentaci přejděte na kartu Multimédia.

Akce

Klávesová zkratka

Zastavení přehrávání médií

Alt+Q

Přehrávání a pozastavení médií

Ctrl+mezerník

Přepínání mezi přehráváním a pozastavením

Alt+P

Přechod na následující záložku

Alt+End

Přechod na předcházející záložku

Alt+Home

Zvýšení hlasitosti zvuku

Alt+Up

Snížení hlasitosti zvuku

Alt+Down

Hledání dopředu

Alt+Shift+Page Down

Hledání dozadu

Alt+Shift+Page Up

Ztlumení zvuku

Alt+U

Další informace

Přehrání videa v prezentaci na celé obrazovc

Používání klávesových zkratek v PowerPointu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×