Použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Cokoliv, co potřebujete provést, můžete provést rychle bez použití myši stisknutím několika kláves – bez ohledu na to, v jaké aplikaci Office zrovna jste. Ke každému příkazu na pásu karet se dostanete pomocí přístupové klávesy – obvykle stisknutím dvou až čtyř kláves.

  1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

    U všech příkazů, které jsou k dispozici v aktuálním zobrazení, se zobrazí malá políčka – popisy s klávesovými zkratkami.

    Stiskněte klávesu ALT nebo F10 zobrazíte popisy tlačítek na pásu karet

  2. Stiskněte písmeno uvedené v popisu s klávesovou zkratkou nad příkazem, který chcete použít.

  3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy s klávesovými zkratkami. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy klávesových zkratek pro skupiny na dané kartě.

  4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující konkrétní příkaz, který chcete použít.

    Tip : Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt popisy s klávesovými zkratkami, stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

Začátek stránky

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci s pásem karet je přepínání fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenajdete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Akce

Klávesová zkratka

Výběr aktivní karty a zobrazení přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do souboru Office a zrušíte zobrazení popisů s přístupovými klávesami.

Přesunutí na jinou kartu

ALT nebo F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí do jiné skupiny na aktivní kartě

ALT nebo F10 pro výběr aktivní karty a potom CTRL+ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro přechod mezi skupinami

Minimalizace (sbalení) nebo obnovení pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

SHIFT+F10

Posouvání fokusu pro výběr aktivní karty, souboru Office, podokna úloh nebo stavového řádku

F6

Posouvání fokusu po jednotlivých příkazech na pásu karet dopředu nebo dozadu

ALT nebo F10 a pak TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přechod na vybraný příkaz nebo ovládací prvek na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Přechod na příkaz nebo možnost na pásu karet, abyste je mohli změnit

ENTER

Dokončení úpravy hodnoty příkazu nebo možnosti na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do souboru Office

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazen žádný článek nápovědy, zobrazí se místo toho obsah nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×