Použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dáváte-li před prací s myší přednost použití klávesnice, poskytují aplikace používající pás karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office v systému Microsoft Office 2007, klávesové zkratky umožňující rychle provádět úkoly bez použití myši.

V tomto článku

Přístup k příkazu pomocí několika klávesových úhozů

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Přístup k příkazu pomocí několika klávesových úhozů

Přístupové klávesy lze rychle použití příkazu stisknutím několika kláves, bez ohledu na to, kde jsou v aplikaci. Každý příkaz v programu, který používá Fluent skupina můžete přistupovat pomocí přístupové klávesy. Většina příkazy můžete dosáhnout pomocí dvou až čtyř stisků kláves.

 1. Stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek. Následující příklad se týká aplikace Microsoft Office Word.

  pás karet se zobrazenými klávesovými zkratkami

 2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. Podle toho, které písmeno stisknutí může zobrazit další popisy tlačítek. Například pokud na kartě Domů je aktivní a stisknete klávesu N, na kartě Vložení se zobrazí, spolu s popisky klávesových zkratek pro skupiny v této karty.

 4. Pokračujte v tisknutí písmen, dokud nestisknete písmeno konkrétního požadovaného příkazu nebo možnosti. V některých případech bude třeba nejprve stisknout písmeno skupiny, která příkaz obsahuje.

  Tip : Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt popisy tlačítek, stiskněte a uvolněte klávesu ALT.

Začátek stránky

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Dalším způsobem použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet je přesouvat fokus mezi karty a příkazy, dokud nenajdete funkci, která chcete použít. V následující tabulce jsou uvedeny některé způsoby, jak přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Akce

Kombinace kláves

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí na jinou kartu pásu karet

ALT nebo F10 pro výběr aktivní karty a potom ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO.

Minimalizace nebo obnovení pásu karet.

CTRL+F1

Zobrazení Místní nabídka vybraného příkazu.

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Zobrazení stavového řádku v dolní části okna

 • Dokument

F6

Přesunutí fokusu na každý příkaz pásu karet vpřed nebo vzad.

ALT nebo F10 a potom TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet.

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet.

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet.

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu.

ENTER

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu.

ENTER

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud vybranému příkazu není přidruženo žádné téma nápovědy, zobrazí se místo něho obsah nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×