Použití karty kontaktu

Karta kontaktu zobrazuje podrobné informace o osobě a umožňuje několik způsobů komunikace s danou osobou. Přímo z karty kontaktu můžete dané osobě například odeslat rychlou zprávu, zavolat nebo odeslat e-mail.

Co chcete udělat?

Zahájení konverzace s kontaktem pomocí rychlých zpráv

Volání kontaktu

Zobrazení stavu kontaktu

Zobrazení osobní zprávy kontaktu

Zobrazení polohy kontaktu

Zobrazení fotografie kontaktu

Odeslání e-mailu kontaktu

Zahájení konverzace s kontaktem pomocí rychlých zpráv

Konverzace pomocí rychlých zpráv můžete uskutečňovat s jedním i více kontakty. Chcete-li odeslat rychlou zprávu jedné osobě, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na obrazovce Kontakty klepněte na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte psát jméno osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile najdete hledaný kontakt, klepněte na jméno dané osoby a klepnutím na ikonu Rychlá zpráva odešlete rychlou zprávu.

Volání kontaktu

Chcete-li zavolat někomu ze seznamu kontaktů, postupujte takto:

 1. Na obrazovce Kontakty klepněte na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte psát jméno osoby.

 2. Jakmile hledaný kontakt najdete, klepněte na jeho jméno a poté klepněte na číslo, na které chcete volat, například Volat do práce.

 3. Zobrazí se obrazovka Telefon. Klepněte na ikonu Volat.

 4. Při zahájení hovoru je nutné před uskutečněním odchozího hovoru nejdříve přijmout volání aplikace Lync.

Zobrazení stavu kontaktu

Komunikační software Microsoft Lync 2010 automaticky nastavuje váš stav na základě vaší aktivity.

 1. Chcete-li zobrazit stav určité osoby, klepněte na obrazovce Kontakty na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile najdete hledaný kontakt, zobrazí se jeho stav u jména nebo fotografie kontaktu.

Zobrazení osobní zprávy kontaktu

Osobní zpráva kontaktu se zobrazuje na kartě kontaktu.

 1. Chcete-li zobrazit osobní zprávu kontaktu, klepněte na obrazovce Kontakty na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile hledaný kontakt najdete, klepněte na jeho jméno. Osobní zpráva kontaktu se zobrazí na obrazovce Karta kontaktu.

Zobrazení polohy kontaktu

 1. Chcete-li zobrazit polohu kontaktu, začněte na obrazovce Kontakty zadávat do vyhledávacího pole jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile hledanou osobu najdete, klepněte na jméno kontaktu. Na obrazovce Karta se posuňte dolů k části Kancelář, kde je zobrazena poloha kontaktu.

Zobrazení fotografie kontaktu

 • Chcete-li zobrazit fotografii kontaktu, klepněte na obrazovce Kontakty na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte zadávat jméno dané osoby. Výsledky s fotografií kontaktu se zobrazí pod vyhledávacím polem.

Odeslání e-mailu kontaktu

 1. Chcete-li některému kontaktu odeslat e-mail, klepněte na obrazovce Kontakty na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile hledaný kontakt najdete, klepněte na jeho jméno a klepnutím na ikonu E-mail odešlete e-mail.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×