Použití karty kontaktu

Karta kontaktu zobrazuje podrobné informace o osobě a umožňuje několik způsobů komunikace s danou osobou. Přímo z karty kontaktu můžete dané osobě například odeslat rychlou zprávu, zavolat nebo odeslat e-mail.

Co chcete udělat?

Zahájení konverzace s kontaktem pomocí rychlých zpráv

Volání kontaktu

Zobrazení stavu kontaktu

Zobrazení osobní zprávy kontaktu

Zobrazení čísla kanceláře kontaktu

Zobrazení fotografie kontaktu

Odeslání e-mailu kontaktu

Zahájení konverzace s kontaktem pomocí rychlých zpráv

Konverzace pomocí rychlých zpráv můžete uskutečňovat s jedním i více kontakty. Chcete-li odeslat rychlou zprávu jedné osobě, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na položku Kontakty a na kartě Lync začněte do vyhledávacího pole psát jméno osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile najdete hledaný kontakt, klikněte na jméno dané osoby a kliknutím na ikonu Rychlá zpráva odešlete rychlou zprávu.

Volání kontaktu

 1. Chcete-li zavolat někomu ze seznamu kontaktů, klepněte na položku Kontakty a na kartě Lync začněte do vyhledávacího pole psát jméno osoby.

 2. Po nalezení hledaného kontaktu klepněte na jméno kontaktu a vyberte číslo, na které chcete volat.

 3. Při zahájení hovoru je nutné před uskutečněním odchozího hovoru nejdříve přijmout na svém mobilním telefonu volání aplikace Lync.

Zobrazení stavu kontaktu

Komunikační software Microsoft Lync 2010 automaticky nastavuje váš stav na základě vaší aktivity nebo kalendáře aplikace Microsoft Outlook.

 1. Chcete-li zobrazit stav některého z kontaktů, klepněte na položku Kontakty a na kartě Lync začněte do vyhledávacího pole zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod vyhledávacím polem.

 2. Jakmile najdete hledaný kontakt, zobrazí se jeho stav pod jménem kontaktu.

Zobrazení osobní zprávy kontaktu

Osobní zpráva kontaktu se zobrazuje na kartě kontaktu.

 1. Chcete-li zobrazit osobní zprávu kontaktu, klepněte na položku Kontakty a na kartě Lync začněte do vyhledávacího pole zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod vyhledávacím polem.

 2. Jakmile hledaný kontakt najdete, klikněte na jeho jméno. Osobní zpráva kontaktu se zobrazí na obrazovce Karta.

Zobrazení čísla kanceláře kontaktu

 1. Chcete-li zjistit, kde se kontakt nachází, klepněte na položku Kontakty a na kartě Lync začněte do vyhledávacího pole zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod vyhledávacím polem.

 2. Jakmile hledanou osobu najdete, klikněte na jméno kontaktu. Na obrazovce Karta se posuňte dolů k části Kancelář, kde je zobrazena poloha kontaktu.

Zobrazení fotografie kontaktu

 • Chcete-li zobrazit fotografii kontaktu, klikněte na položku Kontakty a na kartě Lync začněte do vyhledávacího pole zadávat jméno dané osoby. Výsledky s fotografií kontaktu se zobrazí pod vyhledávacím polem.

Odeslání e-mailu kontaktu

 1. Chcete-li zobrazit fotografii kontaktu, klikněte na položku Kontakty a na kartě Lync začněte do vyhledávacího pole zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod vyhledávacím polem.

 2. Jakmile najdete hledaný kontakt, klepněte na jeho jméno a klepnutím na ikonu E-mail odešlete e-mail.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×