Použití karty kontaktu

Karta kontaktu zobrazuje podrobné informace o osobě a umožňuje několik způsobů komunikace s danou osobou. Přímo z karty kontaktu můžete dané osobě například odeslat rychlou zprávu, zavolat nebo odeslat e-mail.

Co chcete udělat?

Zahájení konverzace s kontaktem pomocí rychlých zpráv

Volání kontaktu

Zobrazení stavu kontaktu

Zobrazení osobní zprávy kontaktu

Zobrazení čísla kanceláře kontaktu

Zobrazení fotografie kontaktu

Odeslání e-mailu kontaktu

Zahájení konverzace s kontaktem pomocí rychlých zpráv

Konverzace pomocí rychlých zpráv můžete uskutečňovat s jedním i více kontakty. Chcete-li odeslat rychlou zprávu jedné osobě, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na obrazovce Kontakty klikněte na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte psát jméno osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile najdete hledaný kontakt, klikněte na jméno dané osoby a kliknutím na ikonu Rychlá zpráva odešlete rychlou zprávu.

Volání kontaktu

Chcete-li zavolat někomu ze seznamu kontaktů, postupujte takto:

 1. Na obrazovce Kontakty klikněte na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte psát jméno osoby.

 2. Po nalezení hledaného kontaktu klepněte na jeho jméno a vyberte číslo, na které chcete volat. Můžete také klepnutím na ikonu Telefon zavolat kontaktu na telefon do práce.

 3. Při zahájení hovoru je nutné před uskutečněním odchozího hovoru nejdříve přijmout volání aplikace Lync.

Zobrazení stavu kontaktu

Komunikační software Microsoft Lync 2010 automaticky nastavuje váš stav na základě vaší aktivity.

 1. Chcete-li zobrazit stav určité osoby, klikněte na obrazovce Kontakty na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile najdete hledaný kontakt, zobrazí se jeho stav u jména nebo fotografie kontaktu.

Zobrazení osobní zprávy kontaktu

Osobní zpráva kontaktu se zobrazuje na kartě kontaktu.

 1. Chcete-li zobrazit osobní zprávu kontaktu, klikněte na obrazovce Kontakty na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile hledaný kontakt najdete, klikněte na jeho jméno. Osobní zpráva kontaktu se zobrazí na obrazovce Karta kontaktu.

Zobrazení čísla kanceláře kontaktu

 1. Chcete-li zobrazit polohu kontaktu, začněte na obrazovce Kontakty zadávat do vyhledávacího pole jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile hledanou osobu najdete, klikněte na jméno kontaktu. Na obrazovce Karta se posuňte dolů k části Kancelář, kde je zobrazena poloha kontaktu.

Zobrazení fotografie kontaktu

 • Chcete-li zobrazit fotografii kontaktu, klepněte na obrazovce Kontakty na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte zadávat jméno dané osoby. Výsledky s fotografií kontaktu se zobrazí pod vyhledávacím polem.

Odeslání e-mailu kontaktu

 1. Chcete-li některému kontaktu odeslat e-mail, klikněte na obrazovce Kontakty na položku Hledání a do vyhledávacího pole začněte zadávat jméno dané osoby. Výsledky se zobrazí pod polem.

 2. Jakmile najdete hledaný kontakt, klikněte na jméno daného kontaktu a kliknutím na ikonu Odeslat e-mail odešlete e-mail.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×