Použití karet s kontakty

Pomocí Karty s kontakty aplikace Office Communicator 2007 můžete vyhledat základní informace o všech kontaktech na jednom příhodném místě. Kartu s kontakty můžete použít také jako rychlý způsob spuštění hlasové relace nebo relace rychlých zpráv, odeslání e-mailové zprávy nebo naplánování schůzky.

Zobrazení Karty s kontakty

  • V Seznamu kontaktů klepněte na tlačítko Stav vedle jména kontaktu.

Co je na Kartě s kontakty?

V následující tabulce jsou popsány informace, které mohou být zobrazeny na Kartě s kontakty. U některých kontaktů se nemusí zobrazit všechny popsané informace, v závislosti na jimi nastavených osobních možnostech nebo na úrovni přístupu, kterou vám nastavili. Vaše organizace mohla také aplikaci Communicator nakonfigurovat tak, aby byly určité podrobnosti o kontaktech skryty. Další informace o tom, jak mohou úrovně přístupu ovlivnit dostupnost informací, naleznete v příručce Presence Survival Guide.

Položka Karty s kontakty

Popis

Jméno a informace o stavu a volném čase kontaktu

Pokud je kontakt uvnitř vaší organizace, zobrazíte klepnutím na jméno úplné informace globálního adresáře o této osobě.

Název a umístění společnosti

Nemusí být zobrazeno;. závisí na tom, jak kontakt nastavil vaši úroveň přístupu.

Údaje kalendáře

Informace o stavu osoby z aplikace Outlook: například volno do 16:00 nebo Na schůzce. Nemusí být zobrazeno; závisí na na dialogovém okně Možnosti kontaktu a na nastavení úrovně přístupu.

Poznámka o stavu aplikace Communicator

Nemusí být zobrazeno; závisí na na dialogovém okně Možnosti kontaktu.

Tlačítko telefonu

Klepnutím zavoláte na výchozí umístění kontaktu, klepnutím na tlačítko Další možnosti zobrazíte seznam možností volání. Zobrazená telefonní čísla závisejí na dialogovém okně Možnosti kontaktu a na nastavení úrovně přístupu.

Tlačítko schůzky

Klepnutím odešlete pozvání ke schůzce.

Tlačítko e-mailu

Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu.

Tlačítko rychlých zpráv

Klepnutím zahájíte relaci rychlých zpráv.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×