Použití kalendáře skupiny

Kalendář skupiny umožňuje zobrazit několik kalendářů najednou. Například kalendář skupiny je užitečný při plánování schůzky týmu, protože se zobrazí dostupnost členů týmu a konferenčních místností.

V tomto článku

Konfigurace kalendáře jako kalendáře skupiny

Zobrazení kalendářů několika uživatelů v kalendáři skupiny

Konfigurace kalendáře jako kalendáře skupiny

Poznámka :  Pokud chcete změnit nastavení kalendáře, musíte mít pro příslušný web aspoň oprávnění na úrovni Návrh.

  1. V kalendáři klikněte na pásu karet na kartu Kalendář a potom klikněte na Nastavení seznamu.

  2. V části Obecná nastavení, klikněte na Nadpis, popis a navigace.

  3. V části Možnosti kalendáře skupiny nastavte Sdílet plán člena pomocí tohoto kalendáře na Ano. To vám umožní vytvářet události v kalendáři s účastníky.

  4. Pokud chcete tento kalendář používat pro naplánované zdroje, jako jsou konferenční místnosti, a taky lidi, nastavte Použít tento kalendář pro rezervaci prostředku na Ano. To umožňuje v kalendáři vytvářet události, které zahrnují zdroje, jako jsou konferenční místnosti.

Poznámka :  Pokud možnost Použít tento kalendář pro rezervaci prostředku není k dispozici, funkce Seznamy skupinové práce není pro tento web povolená.

  1. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Zobrazení kalendářů několika uživatelů v kalendáři skupiny

Poznámka :  Zobrazení vytvořené pomocí následujícího postupu je dočasné. Pokaždé, když aktualizujete zobrazení prohlížeče, se zobrazí jenom počáteční kalendář.

  1. Přejděte na kalendář skupiny a klikněte na pásu karet na kartu Kalendář.

  2. Na pásu karet ve skupině Obor klikněte na Skupina dnů nebo Skupina týdnů.

  3. Do pole Přidat osobu napište jméno člověka nebo skupiny, jejichž kalendář chcete zobrazit, a potom klikněte na ikonu Kontrola jmen. Můžete taky kliknout na ikonu Procházet a zkusit člověka nebo skupinu najít.

Následuje příklad kalendáře skupiny vytvořeného pomocí předchozího postupu.

Kalendář skupiny

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×