Použití iniciál

Iniciála je velké písmeno na začátku bloku textu, které má oproti běžnému textu mnohem větší rozměry – jeho výška přesahuje dva nebo více řádků běžného textu. Následující obrázek znázorňuje možnosti umístění iniciály.

Dropped and in margin capital letters

Obrázek tlačítka Dropped (V textu)

Obrázek tlačítka In margin (V okraji)

Udělejte některou z těchto věcí:

Přidání nebo změna iniciály

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na odstavec, který má začít iniciálou.

  Odstavec musí obsahovat text a nesmí být uvnitř kontejneru textu.

 3. V nabídce Format (Formát) klikněte na Drop Cap (Iniciála).

 4. Klikněte na Dropped (V textu) nebo In margin (V okraji).

 5. Vyberte požadované možnosti.

Odebrání iniciály

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Klikněte na odstavec, který obsahuje iniciálu, kterou chcete odebrat.

 3. V nabídce Format (Formát) klikněte na Drop Cap (Iniciála).

 4. Klikněte na None (Žádná).

Viz taky

Odsazení odstavce

Přidání efektů k textu

Zarovnání textu

Zapnutí ligatur nebo spojených znaků

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×