Použití hypertextových odkazů ve službě Excel Services

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Užitečnou funkcí v aplikaci Microsoft Office Excel je možnost přidávání hypertextových odkazů do buněk v sešitu a použití těchto odkazů k zobrazení informací. Hypertextový odkaz je textový řetězec, často modrý a podtržený, který klepnutím aktivujete (nebo přejdete na jeho cíl). Jestliže zobrazíte sešit aplikace Excel v aplikaci Excel Web Access, můžete pomocí hypertextového odkazu otevřít dokument, soubor nebo webovou stránku v novém okně, spustit e-mailovou aplikaci a vytvořit zprávu, přejít do jiných umístění v rámci aktuálního sešitu a otevřít určité umístění jiného sešitu aplikace Excel v zobrazení webového prohlížeče. Můžete také řídit chování hypertextového odkazu pomocí vlastních vlastností aplikace Excel Web Access.

V tomto článku:

Popis adresy URL a způsob jejího použití

Vytvoření hypertextového odkazu v aplikaci Office Excel pro použití ve službě Excel Services

Vlastní vlastnosti aplikace Excel Web Access ovlivňující hypertextové odkazy.

Použití hypertextových odkazů na místo mimo aktuální sešit

Použití hypertextových odkazů na místo v rámci aktuálního sešitu

Použití umístění jiného sešitu jako parametru dotazu v hypertextovém odkazu

Popis adresy URL a způsob jejího použití

Vytvoření hypertextového odkazu je cíle kódovaný jako Locator URL (Uniform Resource), což může trvat několik různých formulářů:

Typ

Příklad součásti adresy URL

Popis

Webové stránky

http://

ProtokolHTTP

www.priklad.com/

Webový server nebo umístění v síti

Leden07/

Cesta nebo složka

novinky.htm

Název souboru

Soubor nebo
dokumentu

File://

Protokol souboru

GRPC/

Název počítače

Mkt/

Cesta nebo sdílená složka

Komentáře.doc

Název souboru

Hromadné
programu

mailto:

Poštovní protokol

wulee

E-mailová adresa

Umístění
ve stejném

sešitu

#

Znak # (mřížka) character

Součástky!

Název sešitu následovaný znakem ! (vykřičník)

F25

Odkaz na buňku nebo rozsah

Umístění
v jiném

sešitu

http://CorpServer/DeptA89/_layouts/ xlviewer.aspx

Server, umístění, umístění webu a zobrazení prohlížeče a název souboru

? id =

Argument ?id=

http://Mfct/Stats/Shared%20Documents/Parts.xlsx

Cesta k jinému sešitu

&range=

Argument &range=

Widgety! A1:F25

Umístění v jiném sešitu

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu v aplikaci Office Excel pro použití ve službě Excel Services

Pomocí aplikace Excel můžete v sešitu aplikace Excel vytvořit hypertextový odkaz jedním z následujících způsobů:

 • Zadáním adresy URL do buňky. Hypertextový odkaz je vytvořen automaticky.

 • Výběrem buňky a klepnutím na tlačítko Hypertextový odkaz ve skupině Odkazy na kartě Vložení (nebo stiskem kombinace kláves CTRL K).

 • Pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, například:

  =HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("file://FinData/report/budget report.xls", "Klepnutím zobrazíte sestavu")

 • Vložením textu do buňky pomocí příkazu Vložit jako hypertextový odkaz . (Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na šipku u tlačítka Vložit a potom klepněte na příkaz Vložit jako hypertextový odkaz.)

Další informace získáte v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Excel.

Když ve službě Excel Services umístíte kurzor nad hypertextový odkaz, změní se ukazatel v ruku Ukazatel ve tvaru ruky označující, že je možné aktivovat hypertextový odkaz klepnutím na text.

Tip : Chcete-li vybrat buňku obsahující hypertextový odkaz, aniž byste odkaz aktivovali, umístěte ukazatel myši nad vzdálený konec buňky mimo odkaz a klepněte na buňku.

Poznámky : 

 • Pokud přímo nenastavíte výchozí barvu hypertextového odkazu v sešitu aplikace Excel, je barva hypertextového odkazu dána výchozí barvou nastavenou pro prohlížeč.

 • Hypertextové odkazy odkazující na celý sloupec nebo řádek jsou převedeny na odkaz na první buňku daného řádku nebo sloupce.

 • Přestože v aplikaci Excel nelze vytvořit hypertextové odkazy na kontingenční tabulky, kontingenční grafy nebo názvy grafů, je možné na tyto objekty odkazovat pomocí hypertextového odkazu na zadanou buňuk každého z těchto objektů.

 • Aplikace Excel Web Access podporuje pouze absolutní hypertextové odkazy, relativní odkazy nejsou podporovány. Pokud potřebujete změnit část hypertextového odkazu, například název souboru dokumentu, můžete tak v aplikaci Excel učinit pomocí odkazu na buňku ve vzorci, který obsahuje funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, například:

  =HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]"&D1)

  Ve službě Excel Services pak můžete hodnotu buňky změnit pomocí parametru. Více informací naleznete v článku Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services.

 • Hypertextové odkazy v grafech, grafické hypertextové odkazy a hypertextové odkazy na nesouvislé rozsahy jsou převedeny na textové řetězce, ale v aplikaci Excel Web Access nejsou podporovány jako aktivní hypertextové odkazy.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti aplikace Excel Web Access ovlivňující hypertextové odkazy.

Jak je patrné z následující tabulky, chování hypertextových odkazů řídí dvě vlastní vlastnosti aplikace Excel Web Access.

Pokud zaškrtávací políčko této vlastnosti:

Je zaškrtnuto:

Není zaškrtnuto:

Povolit hypertextové odkazy

Všechny podporované hypertextové odkazy na soubory a dokumenty mimo aktuální sešit jsou aktivní.

Všechny podporované hypertextové odkazy na umístění mimo sešit jsou převedeny na neaktivní textové řetězce.

Povolit navigaci

Všechny podporované hypertextové odkazy na umístění v rámci aktuálního sešitu jsou aktivní.

Všechny podporované hypertextové odkazy na umístění v rámci sešitu jsou převedeny na neaktivní textové řetězce.

Začátek stránky

Použití hypertextových odkazů na místo mimo aktuální sešit

Hypertextové odkazy na soubory nebo dokumenty mimo aktuální sešit se často používají pro doplnění aktuálního sešitu souvisejícími nebo podrobnými informacemi. Například webová stránka může obsahovat další užitečné informace o sešitu nebo popis zásady a postupy příslušné společnosti. Nebo lze v aplikaci Excel mít seznam řádků obsahujících strukturovaná data a čísla s jedním sloupcem odkazujícím na část v odpovídajícím dokumentu aplikace Microsoft Office Word, která obsahuje plně formátovaný text a obrázky.

Jestliže hypertextový odkaz odkazuje na místo mimo aktuální sešit, otevře služba Excel Services cíl odkazu v novém okně.

Začátek stránky

Použití hypertextových odkazů na místo v rámci aktuálního sešitu

Hypertextové odkazy na místa v rámci jednoho sešitu se často používají pro navigaci v sešitu. Pokud například máte sešit obsahující mnoho listů, můžete vytvořit list sloužící jako hlavní nabídka s odkazy na jednotlivé listy, případně s popisem u každého hypertextového odkazu. Nebo možná máte sešit sledující návrh mnoha součástí produktu, který vaše společnost vyrábí. Každý list obsahuje podrobnosti o každé součásti a vzájemné souvislosti mezi součástmi, které mohou mít podobu buněk obsahujících hypertextové odkazy na příslušný list.

Pokud hypertextový odkaz odkazuje na jiné místo v aktuálním sešitu, služba Excel Services zobrazí nové místo ve webové části aplikace Excel Web Access (a neotevře nové okno). Takový hypertextový odkaz lze vytvořit následovně:

Obecná syntaxe:

[#[<sešit>]<název_listu>!<oblast>

Příklad:

#[Součásti.xlsx]Součástky!A1

Znak # (křížek) je vyžadován, řetězec [<sešit>] je vyžadován, pokud se místo nachází v jiném sešitu, řetězec <název_listu> je vyžadován, pokud se místo nachází v jiném listu, přičemž musí následovat znak ! (vykřičník) a řetězec <oblast> může být jedna z následujících možností:

 • Umístění buňky, například List1!A1.

 • Místní pojmenovaný rozsah, například List1!Q2Shrnutí.

 • Globální pojmenovaná oblast, například FY04ListBilance.

Pokud klepnete na hypertextový odkaz v zobrazení listu, přejdete do umístění sešitu. Pokud se jedná o umístění buňky, tato buňka se vybere a umístí do středu webové části aplikace Excel Web Access. Jedná-li se o lokální nebo globální pojmenovanou oblast, vybere se levá horní buňka oblasti a umístí se do středu webové části aplikace Excel Web Access.

Jestliže klepnete na hypertextový odkaz v zobrazení Pojmenovaná položka, přejdete na tuto položku a vybere se buňka. Pokud se jedná o umístění buňky, tato buňka se umístí do středu webové části aplikace Excel Web Access. Jedná-li se o lokální nebo globální pojmenovanou oblast, vybere se levá horní buňka oblasti a umístí se do středu webové části aplikace Excel Web Access. Jestliže se zde vyskytují dvě nebo více pojmenovaných položek obsahujících stejný odkaz na buňku nebo oblast, použije se ta z nich, která je první ve vzestupném abecedním pořadí (v rozvíracím seznamu Zobrazit zobrazení).

Začátek stránky

Použití umístění jiného sešitu jako parametru dotazu v hypertextovém odkazu

V aplikaci Excel, můžete vytvořit hypertextový odkaz, který odkazuje na buňku nebo oblast místo v jiném sešitu pomocí [< sešit >] < název_listu >! < oblast > syntaxe. Pokud chcete vytvořit odkaz na jiný sešit ve službě Excel Services, použít jiné metody předáním umístění druhého sešitu jako parametr dotazu v rámci hypertextového odkazu, který používá webový prohlížeč stránky zobrazit (xlviewer.aspx) otevřete sešit, který chcete konkrétní umístění.

Můžete například nastavit seznam Klíčových ukazatelů výkonu (KPI), kde každá položka bude získávat svou hodnotu z jiného sešitu. Pro každou položku vytvoříte hypertextový odkaz, propojující každý ukazatel KPI se sešitem, ze kterého pochází jeho hodnota. Klepnete-li na tuto položku pro zobrazení podrobných informací, automaticky přejdete do sešitu, na kterém daná hodnota závisí. Příslušná buňka je okamžitě viditelná, což je pohodlnější než otevřít sešit v jeho výchozím místě.

Takový hypertextový odkaz lze vytvořit následovně:

Obecná syntaxe:

http://<server_name>/<site_name>/_layouts/ xlviewer.aspx?id= < cesta k sešitu > & rozsah = < umístění >

Příklad:

http://CorpServer/DeptA89/_layouts/ xlviewer.aspx?id= http://Mfct/Stats/Shared%20Documents/Parts.xlsx & rozsah = widgety! A1:F25

Kde < server_name > je název serveru SharePoint server, < název_webu > je jeden nebo více webů a je možné podřízené weby kde je sešit umístěný, < cesta k sešitu > cestu a název souboru a < umístění > může být v kterémkoliv z následujících akcí:

 • Umístění buňky, například List1!A1.

 • Místní pojmenovaný rozsah, například List1!Q2Shrnutí.

 • Globální pojmenovaný rozsah, například FY04ListBilance.

  Důležité : Před publikováním sešitu aplikace Excel do služby Excel Services se následujícím způsobem ujistěte, že aplikace Office Excel vytvoří absolutní adresu pro danou adresu URL:

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na Možnosti aplikace Excel a potom klikněte na kategorii Upřesnit.

  2. V části Obecné klepněte na tlačítko Webové možnosti.

  3. V dialogovém okně Webové možnosti klepněte na kartu Soubory a odstraňte zatržítko u volby Aktualizovat odkazy při uložení.

Jestliže použijete umístění jiného sešitu jako parametr dotazu v hypertextovém odkazu, služba Excel Services otevře nové okno v zobrazení prohlížeče a přejde do umístění sešitu. Pokud se jedná o umístění buňky, tato buňka se umístí do středu webové stránky. Pokud se jedná o lokální nebo globální pojmenovanou oblast, umístí se levá horní buňka oblasti do středu webové stránky. V obou případech se buňka nevybere.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×