Použití hromadných úprav v Návrháři řídicích panelů PerformancePoint

V nástroji Návrhář řídicích panelů PerformancePointje možné upravovat vlastnosti více prvků najednou, včetně popisu, umístění a vlastníka. Můžete například aktualizovat umístění, do kterého uložíte sadu sestav. Nebo můžete použít stejný popis pro více přehledů výkonnostních metrik.

Pro některé prvky, jako jsou například řídicí panely, sestavy, přehledy výkonnostních metrik a zdroje dat, můžete aktualizovat pouze obecné vlastnosti. Pro jiné prvky, jako například klíčové ukazatele výkonu, lze aktualizovat obecné vlastnosti a další vlastnosti, například cílové a skutečné hodnoty, číselný formát a prahové hodnoty.

Poznámka : Chcete-li aktualizovat vlastnosti více prvků, přesvědčte, že prvky patří do stejné kategorie. Například můžete upravit více sestav nebo více přehledů výkonnostních metrik, ale nemůžete upravovat sestavy a přehledy výkonnostních metrik ve stejnou dobu.

Co chcete udělat?

Úprava obecných vlastností více prvků

Úprava vlastností více klíčových ukazatelů výkonu

Úprava obecných vlastností více prvků

Následujícím postupem upravíte obecné vlastnosti řídicích panelů, přehledů výkonnostních metrik, sestav, zdrojů dat a ukazatelů. Pokud chcete upravit vlastnosti klíčových ukazatelů výkonu, přejděte k části Úprava vlastností více klíčových ukazatelů výkonu.

Poznámka : K úpravě vlastností prvků řídicího panelu musíte mít oprávnění Editor. Jestliže nemáte oprávnění Editor pro prvek, který chcete upravit nebo použít, otevřete prvek v pracovním prostoru, uložte jej do jiného umístění a pak jej znovu publikujte na Monitorovací server PerformancePoint. Ve výchozím nastavení máte oprávnění Editor pro všechny prvky, které vytvoříte nebo publikujete.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelůklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Obnovit zobrazte seznam publikovaných prvků řídicího panelu.

 2. V podokně Prohlížeč pracovního prostoru klepněte na kategorii představující typ prvků řídicího panelu, který chcete upravit. (Možnosti zahrnují řídicí panely, ukazatele KPI, přehledy výkonnostních metrik, sestavy, zdroje dat a ukazatele.) V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

 3. Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam prvků, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud je prvek, který chcete změnit, uveden na kartě Server, poklepáním na tento prvek jej přidejte kartu Pracovní prostor.

  Poznámka : Hromadné úpravy můžete použít pouze u prvků, které jsou uvedeny vaší kartě Pracovní prostoru.

 4. Na kartě Pracovní prostor podržte stisknutou klávesu CTRL při výběru dvou nebo více prvků, které chcete upravit. Na pásu karet, součásti uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent, klepněte na kartu Úpravy a klepnutím na položku Hromadná úprava otevřete dialogové okno Hromadné úpravy.

 5. Pomocí dialogového okna Hromadné úpravy aktualizujte popis, umístění a odpovědnou osobu následujícím způsobem:

Oddíl

Postup

Popis

Zadejte nový popis do pole Popis. V tomto poli můžete zadat slovo, frázi nebo jednu či více vět.

Zodpovědná osoba (vlastník)

Zadejte nové uživatelské jméno ve formátu DOMÉNA\alias do pole Zodpovědná osoba.

Složka pro zobrazení (umístění)

Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte nebo vytvořte novou složku, do které chcete uložit vybrané prvky, aby mohly být publikovány Monitorovací server.

 1. Tip : Po zadání hodnoty do dialogového okna Hromadné úpravy bude změněná hodnota použita u všech vybraných prvků. Pokud neprovedete žádné změny hodnoty u vybraných prvků, nedojde u této hodnoty k žádné změně. Pokud například změníte Složku pro zobrazení pro vybrané prvky, ale neprovedete žádný záznam v poli Popis, bude hromadná úprava provedena pouze u složky pro zobrazení. Popis zůstane stejný.

 2. Po dokončení úprav obecných vlastností pro vybrané prvky klepněte na tlačítko Dokončit. Na stránce Potvrzení zkontrolujte informace v podokně Podrobnosti a pak klepněte na tlačítko Zavřít.

 3. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitorovací server.

Začátek stránky

Úprava vlastností více klíčových ukazatelů výkonu

Následujícím postupem upravíte klíčové ukazatele výkonu. Pokud chcete upravit obecné vlastnosti řídicích panelů, přehledů výkonnostních metrik, sestav, zdrojů dat a ukazatelů, vyhledejte téma Úprava obecných vlastností více prvků.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelůklepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Obnovit zobrazte seznam publikovaných prvků řídicího panelu.

 2. V Prohlížeči pracovního prostoru klepněte na položku Klíčové ukazatele výkonu. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

 3. Klepnutím na kartu Pracovní prostor zobrazte seznam ukazatelů KPI, které jsou k dispozici v pracovním prostoru. Pokud je jeden nebo více ukazatelů KPI, které chcete upravit, uvedeno na kartě Server a nikoli na kartě Pracovní prostor , klepněte na kartu Server a potom poklepejte na každý ukazatel KPI, který chcete přidat do pracovního prostoru.

 4. Na kartě Pracovní prostor podržte stisknutou klávesu CTRL při výběru dvou nebo více ukazatelů KPI, které chcete upravit. Na pásu karet rozhraní Office Fluent klepněte na kartu Úpravy a klepnutím na tlačítko Hromadná úprava otevřete dialogové okno Hromadné úpravy .

 5. Pomocí dialogového okna Hromadné úpravy aktualizujte následujícím způsobem popis, umístění a odpovědnou osobu, a klepněte na tlačítko Další.

Oddíl

Postup

Popis

Zadejte nový popis do pole Popis. V tomto poli můžete zadat slovo, frázi nebo jednu či více vět.

Zodpovědná osoba (vlastník)

Zadejte nové uživatelské jméno ve formátu DOMÉNA\alias do pole Zodpovědná osoba.

Složka pro zobrazení (umístění)

Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte nebo vytvořte novou složku, do které chcete ukládat vybrané prvky na serveru Monitorovací server.

 1. Tip : Po zadání hodnoty do dialogového okna Hromadné úpravy bude změněná hodnota použita u všech vybraných prvků. Pokud například změníte Složku pro zobrazení pro vybrané prvky, ale neprovedete žádný záznam v poli Popis, bude hromadná úprava provedena pouze u složky pro zobrazení. Popis zůstane stejný.

 2. Ke změně nastavení pro klíčový ukazatel výkonu použijte následující postupy:

Oddíl

Postup

Název

Pokud chcete změnit záhlaví skutečných nebo cílových hodnot, klepněte na sloupec Název a zadejte jiný název.

Formát čísel

Informace o změně formátu čísel v klíčových ukazatelích výkonu naleznete v tématu Konfigurace číselných formátů ukazatele KPI.

Prahové hodnoty

Informace o změně prahových hodnot klíčových ukazatelů výkonu naleznete v tématu Nastavení mezních hodnot pro cílové hodnoty ukazatele KPI.

Mapování dat

Informace o změně mapování dat klíčových ukazatelů výkonu naleznete v tématu Mapování ukazatele KPI ke zdroji dat.

Výpočet

Informace o změně způsobu výpočtu hodnot klíčových ukazatelů výkonu naleznete v tématu Určení nastavení výpočtu pro ukazatel KPI.

 1. Po dokončení úprav ukazatelů KPI klepněte na tlačítko Dokončit. Na stránce Potvrzení zkontrolujte informace v podokně Podrobnosti a pak klepněte na tlačítko Zavřít.

 2. Klepněte na kartu Domů a pak klepnutím na položku Publikovat vše uložte změny na Monitorovací server.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×