Použití hromadné korespondence k vytvoření a odeslání hromadné pošty, štítků a obálek

Organizace – velké i malé a veřejné i soukromé – se svými zákazníky každodenně komunikují. Tato komunikace probíhá různou formou. Patří sem například uvítací dopisy, mimořádná oznámení, děkovné e-maily a faktury. Příprava jakékoli formy psaného sdělení bývá časově náročnou aktivitou. Funkce hromadné korespondence ve Wordu může organizacím pomoct vytvářet různé formy psané komunikace efektivněji.

Pomocí procesu hromadné korespondence může vaše organizace vytvořit sadu přizpůsobených dopisů nebo e-mailů, které zašlete svým profesionálním kontaktům. Každý dopis nebo e-mail může zahrnovat standardní i vlastní obsah. Můžete si například vybrat, že jednotlivé příjemce pozdravíte křestním jménem, použijete jejich e-mailovou adresu nebo přidáte jedinečnou informaci, jako je členské číslo. Všechny informace, které k přizpůsobení dopisu nebo e-mailu použijete, pochází z položek ve zdroji dat, kterým je seznam adresátů.

Pomocí kombinace seznamu adresátů a dopisu nebo e-mailu můžete vytvořit dokument hromadné korespondence, který hromadnou poštu odešle jen určitým lidem nebo všem lidem na seznamu adresátů. Pomocí hromadné korespondence můžete taky vytvořit a vytisknout štítky s adresou a obálky.

Hromadná korespondence funguje na platformě Windows i Mac.

Proces hromadné korespondence

Proces hromadné korespondence je stejně jednoduchý, jako napočítat do tří. K vytváření a tištění dopisů a e-mailů nebo štítků a obálek pomocí procesu hromadné korespondence jsou zapotřebí tři dokumenty.

  • Hlavní dokument
    Tento dokument obsahuje text a grafiku (třeba logo nebo obrázek), která je pro každou verzi sloučeného dokumentu identická. Příkladem identického obsahu je zpáteční adresa na obálce nebo v textu dopisu nebo e-mailové zprávy.

  • Seznam adresátů
    Tento dokument obsahuje data, která se používají k vyplnění informací v hlavním dokumentu. Seznam adresátů obsahuje například adresy, které se vytisknou na štítky nebo obálky.

  • Sloučený dokument
    Tento dokument je kombinací hlavního dokumentu a seznamu adresátů. Sloučený dokument vznikne získáním informací ze seznamu adresátů a následným vložením do hlavního dokumentu (dopis, e-mail, štítky nebo obálky), který je přizpůsobený různým lidem v seznamu adresátů.

Který dokument hromadné pošty chcete vytvořit?

Jaký druh seznamu adresátů používáte?

Word může data pro hromadnou korespondenci získat z různých zdrojů dat. Pokud seznam adresátů nemáte, můžete si ho během procesu hromadné korespondence vytvořit. Tady je seznam několika jednoduchých zdrojů dat, které můžete pro hromadnou korespondenci použít.

Teď když jste si vybrali dokument hromadné pošty a seznam adresátů je připravený, můžete provést hromadnou korespondenci a poslat zprávu svým zákazníkům.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×